Haku

VKL 752/14

Tulosta

Asianumero: VKL 752/14 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 23.04.2015

Näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. Johtuiko jäähdyttimen vaurio ajoneuvoa ulkoapäin vahingoittaneesta syystä?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja ilmoitti vakuutusyhtiölle 20.5.2014, että hänen ajoneuvonsa jäähdytin oli rikkoutunut. Vakuutuksenottaja kertoi, että autolla oli ajettu 12.5.2014 katukivetykseltä alas ja autosta kuului tuolloin pamahdus. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 25.7.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan ajoneuvossa tai ajoneuvon alustassa ei ollut havaittu törmäykseen viittaavaa vaurioita. Ajoneuvon jäähdytin oli rikkoutunut ja jäähdytinnesteet ja vaihteistoöljyt ovat sekoittuneet. Jäähdyttimestä ei ollut merkkejä ulkoisesta vauriosta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut 22.10.2014 päivätyssä korvauspäätöksessä olevansa tyytymätön vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on kertonut 27.1.2015 päivätyssä vastineessaan, ettei sille ole annettu mahdollisuutta tarkastaa ajoneuvoa ennen korjaustöiden aloittamista. Vaurioista ei ollut valokuvia, eikä osia ollut säilytetty. Vahinkotarkastajan mukaan jäähdytinmalliin liittyy tyyppivika, joka johtaa jäähdyttimen sisäiseen rikkoutumiseen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, johtuiko jäähdyttimen vaurio ajoneuvoa ulkoapäin vahingoittaneesta syystä.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Kolarointivakuutus) mukaan kolarointivakuutuksesta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut

1. ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
2. iskusta, törmäyksestä, putoamisesta tai muusta vakuutuskohdetta äkillisesti ja ulkoapäin vahingoittaneesta syystä.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajalla on näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta. Ajoneuvossa ei vahinkotarkastuksen mukaan ollut hinauslenkin taittumisen lisäksi havaittu muita ulkoisen tekijän aiheuttamia vaurioita. Vahinkotarkastajan mukaan kyseisessä automallissa on hyvin yleistä, että vanhentuessaan jäähdytin rikkoutuu siten, että jäähdytinneste ja vaihteistoöljy pääsevät sekoittumaan. Vahinkotarkastajan mukaan kustannuslaskelma ja korjaamon selvitys viittasivat tässä tapauksessa tällaiseen sisäiseen rikkoutumiseen. Vakuutuslautakunta katsoo, asiassa esitetyn teknisen selvityksen perusteella, ettei ajoneuvossa tai sen alustassa ollut havaittu ulkoisen tekijän aiheuttamia vaurioita. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, ettei asiassa ole esitetty selvitystä siitä, että jäähdyttimen vaurio olisi syy-yhteydessä tieltä putoamiseen, eikä kyseessä ole korvattava vahinko.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia