Haku

VKL 752/09

Tulosta

Asianumero: VKL 752/09 (2010)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2010

Äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko Sadekuuro Vahingon määrän arviointi Vahinkotarkastus Vahingoittuneen tavaran edelleenmyynti

Rakennus- ja maalausliike E Oy:n työntekijät ovat nostaneet 27.5.2009 puolen päivän aikaan kerrostalon perusparannustyömaalla lattialaminaatteja ikkunoiden kautta huoneistoihin. Laminaatit olivat olleet tehdaspaketeissa ja kurottajalle oli nostettu yksi lava kerrallaan. Viimeisten lavojen aikana oli alkanut sataa. Sade oli kastellut ulkona lavoilla olleita paketteja. Laminaattien asennuksen alkaessa oli huomattu, että osa laminaateista oli vaurioitunut sateessa. Laminaatit olivat vaurioituneet niin, ettei niitä voitu asentaa. Korvaus oli haettu yrityksen All Risk vakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö oli todennut antamassaan päätöksessä, ettei aiheutunutta vahinkoa korvata yrityksen vakuutuksesta.
 
Yrityksen All Risk vakuutuksen vakuutusehtojen YT 116 kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. Ehtojen kohdan 2.17 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka on aiheuttanut omaisuuden oma ominaisuus, puutteellisuus tai virheellinen säilytys tai käsittely.
 
Yleisten suojeluohjeiden YT S01 kohdan SUO 4 mukaan ulkona oleva omaisuus on suojattava säältä, pölyltä ja muulta vahingoittumiselta ottaen huomioon omaisuuden laatu, arvo ja vahingoittumisalttius.
 
Kyseisessä tapauksessa vahinko on aiheutunut sellaisesta sääolosuhteesta, mikä ei ole ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Koska lattia­laminaatit eivät ole vahingoittuneet vakuutuksesta korvattavan vakuutus­tapahtuman seurauksena, ei vahingoittuneista lattialaminaateista makseta korvausta.
 
Lausuntopyyntö
Rakennus- ja maalausliike E Oy on tyytymätön vakuutusyhtiön ratkaisuun asiassa.
 
Noin 1000 neliön erästä 390 neliötä lattialaminaatteja oli kastunut niitä nostettaessa ikkunoiden kautta huoneistoihin. Laminaatit olivat olleet tehdaspaketeissa ja niiden vaurioituminen oli huomattu asennuksen alkaessa. Lausunnonpyytäjä oli myynyt vakuutusyhtiön luvalla ja tarkastuksen jälkeen vioittuneen laminaattierän varaston lattiaksi. Tämä myyntihinta oli sovittu vähennettäväksi korvaussummasta.
 
Vahingon tapahtumahetkellä Espoon Tiistilässä sää oli ollut pilvipoutainen eikä säätiedotuksen mukaan sadetta ollut luvassa. Tästä syystä äkillinen, lyhytaikainen sadekuuro on ollut ennalta arvaamaton tapahtuma. Laminaattien kastuminen ei ole ollut tahallista vaan pakkaukset oli pyritty viipymättä saamaan sisälle sateelta suojaan. Laminaattien vaurioituminen on aiheuttanut yritykselle myös ylimääräisiä palkka- ja kuljetuskustannuksia.
 
Lausunnonpyytäjä on lisäksi todennut, että kyseisen vakuutuksen ehtokohdat ovat tavalla tai toisella sovellettavissa kaikkiin vahinkotapahtumiin kielteisinä korvauspäätöksinä ja siksi vakuutus on yleisen oikeustajun mukaan täysin mielivaltainen.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö on viitannut aiemmin asiassa tekemäänsä korvauspäätökseen.
 
Vakuutusyhtiön Ilmatieteenlaitokselta hankkiman selvityksen mukaan Espoon Nupurissa on satanut 27.5.2009 noin 2,50 milliä. Helsingin Malmin mittauspisteen mukaan ilma on muuttunut seuraavasti: noin 10.20 on ollut pilvistä, klo 11.20 on alkanut sataa ja ukkostaa. Sade on tauonnut tällä mittausasemalla ensimmäisen kerran 13.20. Yleisen elämänkokemuksen mukaan Suomen ilmastoon kuuluvat nopeatkin sään vaihtelut. Sään muuttuminen pilvisestä sateiseksi ei vakuutusyhtiön käsityksen mukaan ole yllättävää tai ennalta arvaamatonta. Vahinko on aiheutunut sellaisesta sääolosuhteesta, joka ei ole ollut äkillinen tai ennalta arvaamaton tapahtuma.
 
Vakuutusehtojen kohdan 2.17 mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden oma ominaisuus, puutteellisuus tai virheellinen säilytys tai käsittely. Yleisen elämänkokemuksen mukaan muovitetut laminaattipaketit kestävät käsittelyä jonkin asteisessa sateessa. Kyseisessä tapauksessa näin ei ole tapahtunut. Vahingon on täytynyt syntyä joko muovituksen puutteellisuudesta tai sateen voimakkuudesta. Jos kyseessä on ollut voimakas sade, laminaatteja ei olisi pitänyt käsitellä lainkaan.
 
Koska lattialaminaatit eivät ole vahingoittuneet vakuutuksesta korvattavan vakuutustapahtuman seurauksena, vakuutusyhtiö on todennut, ettei aiemmin annettua vakuutuspäätöstä ole aihetta muuttaa.
 
Vahingon määrän osalta vakuutusyhtiö on todennut, että yhtiön vahinkotarkastaja on käytyään vahinkopaikalla pyytänyt vakuutuksenottajaa säilyttämään lattialaminaatit kunnes vahinkoasia on selvitetty. Vakuutusyhtiö ei ole tietoinen mihin vakuutuksenottaja on laminaatit myynyt ja mistä myyntihinta 1000 euroa muodostuu. Vakuutusyhtiön tarkastaja, vahinkokäsittelijä tai yhteyshenkilö eivät ole myyntilupaa antaneet eikä vakuutusyhtiöllä ole edes tietoa kuinka suuri osa laminaateista on todellisuudessa pilaantunut. Laminaatit ovat olleet muovipakkauksissa päällekkäin, jolloin kaikki laminaattipakkaukset ovat tuskin kastuneet. Edellä mainituilla perusteilla vakuutusyhtiö on katsonut, että vahingon todellinen määrä on epäselvä.
 
Selvitykset
Vahingosta 29.6.2009 laaditun tarkastusmuistion mukaan vahingoittunut omaisuus on yksilöity seuraavasti: lattialaminaattia ~ 181 parkettia 390 neliötä, á n. 14 €. Parkettien värejä on ollut ainakin kolmea erilaista eikä ole varmuutta miten määrät ovat jakautuneet. Kaikki ovat kuitenkin samanhintaisia ja kokoisia.
 
Lisäksi muistiossa on todettu, että vakuutuksenottaja oli siirtänyt kastuneet parketit erilleen ja avannut pakettien päädyt siinä toivossa, että ne kuivuisivat. Laminaattipaketti on ollut lähes vesitiivis lukuun ottamatta päätyjä, joka sekin suojattu muovilla. Laminaatit olivat kuitenkin saaneet sen verran kosteutta, ettei niitä kannattanut enää asentaa.
 
Mikäli vaurioituneet parketit korvataan, niitä tulee ensisijaisesti tarjota yritykselle M, joka on ainakin alustavasti kiinnostunut ko. erästä. Vakuutuksenottaja säilyttää tavaran varastossaan kunnes vakuutusyhtiö ilmoittaa mitä sille tehdään.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
All Risk vakuutuksen vakuutusehdot
1.1 Vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot.
 
2.17 Vakuutus ei korvaa
- vahinkoa, jonka on aiheuttanut omaisuuden oma ominaisuus, puutteellisuus tai virheellinen säilytys tai käsittely
 
Yritysturvan Yleiset suojeluohjeet
SUO 4
Ulkona oleva omaisuus on suojattava säältä, pölyltä ja muulta vahingoittumiselta ottaen huomioon omaisuuden laatu, arvo ja vahingoittumisalttius.
 
Ratkaisusuositus
 
Tehdaspaketeissa olleita lattialaminaatteja oli kastunut sadekuurossa kun niitä oli nostettu ikkunan kautta huoneistoihin.
 
Tapauksessa on riitaa siitä, onko laminaatit kastellut sadekuuro ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Lisäksi tapauksessa on riitaa vahingon lopullisesta määrästä ja siitä onko vakuutuksenottajalla ollut oikeus myydä vaurioituneet laminaatit eteenpäin.
 
Vakuutusyhtiö on katsonut, että kyseinen sääolosuhde ja sen muutokset eivät ole olleet äkillisiä ja ennalta arvaamattomia tapahtumia. Lisäksi vakuutusyhtiö on todennut, ettei sillä ole tiedossaan vahingon todellinen määrä eikä kukaan sen edustajista ole antanut lupaa myydä laminaatteja eteenpäin. Näin ollen vahingon todellinen määrä on epäselvä.
 
Vakuutuksenottaja on todennut, että laminaatit kastellut äkillinen sadekuuro on tullut täysin yllätyksenä ja laminaatit oli yritetty hoitaa säältä suojaan viipymättä. Vaurioituneiden laminaattien myyntiin oli vakuutusyhtiön lupa.
 
Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa laminaatit ovat olleet tehdaspakkauksissa ja sadekuuro on yllättänyt vakuutuksenottajan suoritetun työn loppuvaiheessa. Lautakunta toteaa, että vaikka sadekuuro itsessään on voinut tulla työn suorittajille yllätyksenä, vakuutuksenottaja on velvollinen varautumaan olosuhteiden muutoksiin. Sadekuuroa ei voida pitää sellaisena äkillisenä ja ennalta arvaamattomana olosuhteen muutoksena, johon ei voisi varautua. Nostettava tavaramäärä on ollut suhteellisen vähäinen ja lautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja olisi voinut varautua esimerkiksi suojaamalla nostettavan tavaran pressuilla.
 
Vakuutuslautakunta katsoo edellä mainituin perustein, että vakuutusyhtiön päätös on ollut ehtojen mukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Löppönen, Kallioinen, Sjögren ja Piipari. Sihteerinä toimi Paloposki-Sainio.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia