Haku

VKL 740/14

Tulosta

Asianumero: VKL 740/14 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 25.08.2015

Moottoripyörän varkausvahingon korvaaminen. Korvauksen laajuus. Vanhat vauriot. Tuliko moottorin tarkastus korvata?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena oleva kevytmoottoripyörä vaurioitui 7.4.2014, kun kuljettaja oli kaatunut noin 65 km tuntinopeudessa, ja pyörä liukui pitkin asfalttia. Asiakas teki vahinkoilmoituksen. Vakuutusyhtiö ei korvannut vahinkoa, sillä kevytmoottoripyörällä ollut kaskovakuutus ei sisältänyt törmäysvakuutusosaa. Asiakas otti pyörälle laajemman kaskovakuutuksen tämän vahingon jälkeen.

Asiakas ilmoitti 14.7.2014, että kevytmoottoripyörä oli varastettu kotipihasta 11.-12.7.2014 heidän ollessaan mökillä. Poliisi oli löytänyt pyörän jonkin matkan päästä aamulla 12.7.2014. Ketjut, ratas ja polttoainetta oli varastettu.

Vahinkotarkastajan mukaan ohjauslukossa tai virtalukossa ei ollut murtojälkiä, joten pyörä ei ollut ohjauslukossa vahingon sattuessa. Lisäksi vahinkotarkastaja arvioi, että moottoripyörässä olleet ulkoiset vauriot olivat syntyneet normaalista kulumisesta ja ajoneuvolla kaatumisesta.

Vakuutusyhtiö piti vahinkoa korvattavana ketjun ja rattaan osalta, mutta näiden hinta vaihtotöineen jäi alle 150 euron suuruisen omavastuun. Muut vauriot olivat yhtiön mukaan aiheutuneet 7.4. sattuneessa törmäysvahingossa, joka ei ollut korvattava.

Vakuutusyhtiö korvasi varkausvahingon selvittelykuluina polttoainetankin ja kaasuttimen kohokammion puhdistuksen (1,5 h työtä). Asiakas oli vaatinut korvausta myös moottorin tarkastamisesta katsottuaan, että moottori oli saattanut vaurioitua tankissa olleesta liasta. Vahinkotarkastaja ei pitänyt moottorin vaurioitumista mahdollisena, eikä yhtiö korvannut tarkastusta.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii varkausvahingon korvaamista. Moottoripyörä oli korjattu 7.4. sattuneen kaatumisen jälkeen ajokuntoon. 14.7. pyörä varastettiin. Varkaat veivät pyörästä ketjut ja eturattaan, naarmuttivat sitä kauttaaltaan ja panivat hiekkaa tai roskaa tankkiin.

Moottoripyöräliikkeen tarjouksen mukaan korjaus maksaisi 2.436,31 euroa. Korvattavaksi vaadituissa osissa oli normaalia kulumista, sillä pyörällä oli ajettu kolme kuukautta. Ostettaessa osat olivat kuitenkin olleet uusia. 7.4. sattuneen kaatumisen jälkeen pyörään oli vaihdettu huomattavasti enemmän osia kuin mitä nyt on vaadittu korvattavaksi. Vanteet oli maalautettu, ja niissäkin oli naarmuja.

Asiakas viittaa lisäksi korjaamopäällikön lausuntoon ja vaatii moottorin avaamisen ja laakereiden ja polttoainejärjestelmän tarkastamisen ja puhdistamisen korvaamista. Vahinkotarkastaja oli antanut luvan puhdistaa polttoainejärjestelmä, ja silloin oli todettu hiekkaa ja roskia tankissa. Asiakas toteaa, että kun he olivat 13.7. käyneet hakemassa moottoripyörän sieltä, mistä poliisit olivat sen löytäneet, hänen poikansa oli yrittänyt käynnistää pyörää. Tankissa ollutta hiekkaa tai likaa on voinut kulkeutua moottoriin, mikä voi aiheuttaa moottorivaurion.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätökseensä. Moottorin purkamista ja kasaamista varmuuden vuoksi ei ole katsottu korvattavaksi, sillä varas oli tyhjentänyt polttoaineen tankista eikä pelkkä lika kulkeudu eteenpäin ilman polttoainetta. Likaa ei myöskään ole sotkettu säiliöön ennen tyhjentämistä, sillä tällöin varas olisi saanut kelvotonta polttoainetta. Varas ei ole voinut edes käynnistää tätä moottoripyörää, sillä virtajohdot ja virtalukko ovat vaurioitumattomat. Lika ei pääse polttoainehanan sihdin läpi, eikä se pääse kulkeutumaan kaasuttimen kohokammiosta moottoriin. Varkaustapahtuman yhteydessä moottorille ei ole voinut syntyä välitöntä vahinkoa mistään liasta.

Korvattavaksi ei katsota naarmuuntunutta vannetta, jossa on erikoismaalaus. Kyseessä on omistajan teettämä erikoismaalaus, joka jää vakuutusehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuskorvauksen ulkopuolelle. Myöskään polttoaine ei ole varkausvakuutuksen kohteena. Kaikki muut moottoripyörässä olevat vauriot ovat vahinkotarkastajan mukaan käytön ja kaatumisen jälkiä. Pakoputkessa/äänen­vaimen­timessa on uutta jälkeä, mutta sekin on ns. virityspakoputki eli laiton, eikä se viranomaismääräyksen vastaisena kuulu vakuutuksen kohteisiin.

Selvitykset

Lautakunnalle on toimitettu moottoripyörästä heikkolaatuisia valokuvia, joista näkyy pyörässä olevia naarmuja ja kolhuja.

Lisäksi lautakunnalle on toimitettu vahinkotarkastajan ja korjaamopäällikön välistä sähköpostikirjeenvaihtoa. Korjaamopäällikkö toteaa pyörän olevan huonokuntoinen; moottori ja etuhaarukka vuotavat öljyä, etujarru ei toimi, eturatas ja ketjut puuttuvat, pyörässä on virityspakoputki, joten moottorin toimivuudesta ei ole takuuta. Tankissa on hiekkaa tms., eikä pyörä lähde potkusta käyntiin.

Korjaamopäällikkö katsoo lisäksi, että jos tankkiin on tarkoituksella laitettu hiekkaa tms., tarvitaan vain yksi murunen kiertokangen laakerin väliin, ja moottorivaurio syntyy. Vastoin vahinkotarkastajan näkemystä hiekan on mahdollista kulkeutua kaasuttimen läpi moottoriin. Ehjän kiertokangen välys on noin 0,02-0,03 mm, eli kaikki tätä suuremmat hiukkaset ovat potentiaalisia laakerin tuhoajia. Kukaan ei voi varmasti tietää, onko moottoriin kulkeutunut hiekkaa vai ei, mutta 0,05-0,1 mm hiukkanen voi kulkeutua polttoaineen mukana moottoriin ja on riittävän iso tekemään tuhoa. Varkaiden ei voi olettaa toimineen loogisesti. Kukaan ei tiedä mihin muualle hiekkaa on pantu.

Vahinkotarkastajan mielestä spekulaatiot moottorin vaurioitumisesta tankissa olevan lian johdosta ovat turhia. Vaikka lika pääsisi polttoainehanan sihdin läpi kaasuttimen kohokammioon, sen ei ole tässä tapauksessa mahdollista kulkeutua sieltä moottoriin. Virtajohtimet ja virtalukko ovat vaurioitumattomia, joten varkaat eivät ole käyttäneet moottoria. Polttoaineet oli varastettu, joten tankkiin tuskin oli laitettu likaa ennen polttoainevarkautta.

Vahinkotarkastaja katsoo lisäksi, että muiden osien naarmut ym. kosmeettiset jäljet eivät poikkea aikaisemman käytön jäljistä, joita pyörässä on aiemman käytön / kaatumisten johdosta kauttaaltaan. Uusilla naarmuilla ei ole toiminnallista vaikutusta, eivätkä vahinkotarkastajan näkemyksen mukaan alenna osien arvoa tai kuntoa, joten osien uusiminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Osa pakoputken kolhuista on voinut tulla tässä vahingossa, mutta niillä ei ole toiminnallista vaikutusta putken toimintaan. Äänenvaimennin oli naarmuuntunut jo ajossa väärän asennon johdosta, kyseessä on ns. viritysosa. Etuvanteesta on lähtenyt maalia. Kyseessä on erikoismaalaus, ei alkuperäinen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse moottoripyörän vaurioiden korvaamisesta. Vakuutuslautakunta on ymmärtänyt riidattomaksi, että 7.4.2014 sattuneesta kaatumisesta aiheutuneet vauriot taikka normaalista käytöstä ja kulumisesta aiheutuneet vauriot eivät ole vakuutuksesta korvattavia.

Riitaa on siitä, mitä vaurioita moottoripyörälle aiheutui 11.–12.7.2014 sattuneessa varkausvahingossa ja mitkä moottoripyörän osat ovat vakuutuksen kohteena. Lisäksi riitaa on siitä, tulisiko moottorin tarkastus korvata.

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kaskovakuutusehtojen kohdan 2.1 mukaan vakuutuksen kohteena eivät ole mm.

- erikoismaalaukset eivätkä teippaukset

- turvallisuus- tai viranomaismääräysten vastaiset tai niiden vastaisesti asennetut laitteet

- poltto- ja voiteluaineet.

Ehtojen kohdan 3.2 mukaan varkausturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on rikoslain tarkoittama varkaus, luvaton käyttö, käyttövarkaus tai niiden yritys.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen kohdan 2.1 perusteella nyt kyseessä olevan moottoripyörän vanteiden erikoismaalaus, ns. viritysosana ollut äänenvaimennin ja pyörästä anastettu polttoaine eivät tule korvattavaksi vakuutuksesta. Näiden osalta vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvelvollisuutta.

Vahinkotarkastajan arvion ja muun esitetyn selvityksen perusteella moottoripyörän katteissa ja muissa ulkoisissa osissa oli sekä aiemmasta käytöstä ja kaatumisesta että varkausvahingosta johtuvaa naarmuuntumista ja kolhuja. Varkauden yhteydessä on siis syntynyt lisävaurioita, mutta lienee mahdotonta määritellä tarkasti, mikä osuus ulkoisista vaurioista on aiheutunut nimenomaan varkaudesta. Lautakunta arvioi vahingon määrän tältä osin noudattaen oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 6 pykälän mukaisia periaatteita ja harkitsee korvauksen määräksi 200 euroa. Tämä vakuutusyhtiön tulee korvata varkausvahinkona eturattaan ja ketjujen lisäksi.

Moottorin osalta on selvitetty, että varkauden yhteydessä tankkiin oli joutunut hiekkaa tai likaa. Korjaamopäällikkö on selvittänyt, että hyvin pienet hiukkaset voivat paitsi kulkeutua moottoriin myös johtaa sen vaurioitumiseen ajon aikana mahdollisesti hyvinkin vakavin seurauksin. Asiassa jää epäselväksi, minkä verran tankkiin tai polttoaineen syöttöjärjestelmään oli jäänyt polttoainetta varkaiden jäljiltä. Vahinkotarkastaja ei ole lähemmin perustellut sitä, minkä vuoksi lian olisi ollut mahdotonta päästä moottoriin asti siinä yhteydessä, kun asiakkaan poika oli vahingon jälkeen yrittänyt käynnistää moottoripyörää. Lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa on perusteltua korvata myös moottorin tarkastus ja puhdistus vahingon selvittelykuluna.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa eturattaan ja ketjujen lisäksi 200 euron korvausta varkausvahingosta. Lisäksi lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa moottorin tarkastuksen ja puhdistuksen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Raulos

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta