Haku

VKL 73/15

Tulosta

Asianumero: VKL 73/15 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 25.08.2015

Lakipykälät: 69, 70

Törmäysvahinko. Selvitys vahinkotapahtumasta. Ristiriitaiset tapahtumatiedot. Tuliko auton vaurioituminen korvata vakuutuksesta?

Tapahtumatiedot

Asiakas ilmoitti puhelimitse 22.5.2014, että hän oli hieman ennen klo 15 kaupan pysäköintialueelta poistuessaan häikäistynyt auringonpaisteesta ja ajanut liian läheltä pylvästä, jolloin hänen Citroen Berlingo -henkilöautonsa vasemman puolen sivupeili oli ottanut kiinni. Auton koko kylki oli naarmuilla ja klommoilla, ja koristelista oli irti.

Vakuutustutkija oli tavannut asiakkaan 6.6.2014 klo 15 kyseisellä pysäköintialueella. Asiakas osoitti vakuutustutkijalle sen pylvään, johon hän oli törmännyt, ja kertoi auringon olleen silmissä, joten hän ei ollut nähnyt pylvästä. Vakuutustutkijan mukaan aurinko paistoi tuohon kellonaikaan ajoneuvon menosuuntaan nähden takaapäin, ei kuljettajan silmiin. Tällöin asiakas arvioi muistavansa väärin tai olleensa juuri säätämässä radiota tms. Vakuutustutkija ei havainnut asiakkaan osoittamassa pylväässä jälkiä kuvatusta törmäämisestä.

Vahinkotarkastajan mukaan ajoneuvon vaurioista ja tolpasta otettujen valokuvien perusteella ajoneuvon vauriot eivät ole aiheutuneet kyseiseen tolppaan törmäämisestä.

Vakuutusyhtiö katsoi, että sille esitetty selvitys ei tukenut asiakkaan kertomusta vahinkotapahtuman kulusta vaan puhui sitä vastaan. Yhtiö katsoi, ettei asiakas ollut täyttänyt vakuutussopimuslain 69 §:n mukaista selvityksenantovelvollisuuttaan. Yhtiö ei korvannut vahinkoa.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii törmäysvahingon korvaamista. Hän oli 22.5.2014 verkkopankissa käydessään huomannut, että hänen myöhässä maksamansa autovakuutusmaksu oli palautunut hänen tililleen. Vakuutusvirkailijan kanssa sovittiin puhelimessa, että vakuutus maksetaan jatkossa useassa erässä, ja että vakuutus tulisi voimaan siitä hetkestä lähtien. Vajaan kolmen tunnin kuluttua asiakas oli lähtenyt käymään autolla kaupassa, ja parkkipaikalta poistuessaan hän oli törmännyt valotolppaan.

Tapahtumahetkellä aurinko oli heijastunut asiakkaan silmiin vastapäisen tietyömaan ajoneuvoista. Törmäyksestä hämmentyneenä asiakas oli olettanut, että vain sivupeili oli osunut pylvääseen. Siksi, ja koska kolari oli kiinnittänyt työmaalla olevien miesten huomion, asiakas ei pysäyttänyt autoa vaan ajoi kotiin. Siellä hän huomasi vaurioiden todellisen laajuuden. Sovittuaan autokorjaamon kanssa alustavasti korjaustöistä hän ilmoitti vahingosta vakuutusyhtiöön.

Vakuutusyhtiöstä otettiin yhteyttä vasta kaksi viikkoa myöhemmin. Kesälomakauden vuoksi asiakkaan piti tavata vakuutustutkija 6.6. klo 15. Asiakas on yötöissä, ja hän joutui menemään tapaamiseen vain muutaman tunnin nukuttuaan. Tapahtumapaikalla hän yllättyi siitä, että aurinko paistoikin selän takaa. Hän ei tällöin muistanut tietyömaata, joka oli ollut paikalla vahinkopäivänä. Myöhemmin hän oli muistanut, että vahinkopäivänä oli ollut sadekuuro, ja tuulilasien kosteus oli lisännyt auringon heijastusta.

Vakuutustutkija oli kysynyt, mihin pylvääseen asiakas oli törmännyt. Asiakas osoitti tällöin epähuomiossa väärää pylvästä. Vasta myöhemmin ajaessaan kyseisellä pysäköintialueella hän oli huomannut kyseisen rivistön viimeisessä pylväässä oman autonsa väriä vastaavan punaisen maalitahran. Tuolloin hän tajusi, että hän olikin törmännyt tähän viimeiseen pylvääseen.

Asiakas toimitti vakuutusyhtiölle myöhemmin kopion kauppakuitistaan ja puhelinerittelyn, josta vakuutusvirkailijan kanssa käyty keskustelu ilmenee. Jos vakuutusyhtiöstä olisi oltu nopeammin yhteydessä asiakkaaseen, tietyömaalla olleita ja kolarin nähneitä työntekijöitä olisi voitu tavoittaa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö ei riitauta vakuutusturvan voimassaoloa ilmoitettuna vahinkoajankohtana. Kielteinen päätös perustuu siihen, ettei vahingon ole näytetty aiheutuneen kerrotulla tavalla.

Vakuutusyhtiö viittaa korvauspäätökseensä ja toteaa mm., että vakuutustutkija oli 6.6. tarkastanut kaikki muutkin pylväsrivistön pylväät. Niistä yhdestäkään ei löytynyt kerrottuun törmäykseen sopivia jälkiä, joita olisi väistämättä aiheutunut. Pylväitä on varsin rajallinen määrä, eikä ole uskottavaa, että kerrottuun vahinkotapahtumaan sopivia jälkiä olisi jäänyt huomaamatta.

Asiakas on valituksensa liitteenä toimittanut valokuvan, josta ilmenee paikallinen punainen jälki pylväässä. Tämä ei vastaa sitä, mitä auton laajamittainen vaurioituminen olisi pylvääseen aiheuttanut. Auton vaurioista voidaan lisäksi todeta, että oven kahvan yläpuolella olevat naarmut ovat eri tasossa itse kahvassa olevien naarmujen kanssa. Tällaiset eri tasoissa olevat vauriot eivät sovi aiheutuneiksi osumisesta kuvista näkyviin pystysuoraan pylvääseen. Takaoven kahvassa on myös teräväreunainen uurre, joka ei sovi pylvään aiheuttamaksi.

Asiakas on muuttanut kertomustaan auringon häikäisystä ja todennut olleensa säätämässä autoradiota. Valituskirjelmässä on kuitenkin yksityiskohtainen kuvaus auringon häikäisystä. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ajan kuluminen heikentää muistikuvien luotettavuutta. Lisäksi kuvaus on annettu kielteisen korvauspäätöksen jälkeen.

Vakuutusyhtiö katsoo pyytäneensä lisäselvityksiä hyvän vakuutustavan mukaisessa ajassa. Vakuutusyhtiö ei voi reaaliaikaisesti ohjata korvauksenhakijan vahinkotapahtumasta antamaa selvitystä, vaan korvausvastuu on ratkaistava korvauksenhakijan oman selvityksen perusteella. Tarvittaessa pyydetään lisäselvityksiä, kuten tässäkin on tehty.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakija on velvollinen näyttämään, että vahinko on aiheutunut korvaukseen oikeuttavasta syystä. Vakuutusyhtiö viittaa julkaisemattomaan korkeimman oikeuden tuomioon, jossa oikeus katsoi, että korvauksenhakijan menettelystä johtuva epäselvyys tapahtumatiedoissa ei voi koitua vakuutusyhtiön vahingoksi. Vakuutusyhtiö katsoo tässä tapauksessa jääneen osoittamatta, että vahinko olisi aiheutunut esitetyllä tavalla.

Selvitykset

Lautakunnalle on toimitettu valokuvia pysäköintialueelta ja auton vaurioista. Auton kylki on vaurioitunut korkeussuunnassa kylkihelman alareunasta aina ovenkahvan yläpuolelle sivuikkunan alareunan tasoon saakka. Pituussuunnassa naarmuuntumis- ja hiertymistyyppistä vaurioitumista näkyy sivupeilistä takaloka­suojaan saakka. Kylkilistat puuttuvat molemmista ovista.

Asiakkaan vakuutustutkijalle osoittamassa pylväässä on todettavissa sinistä maalijäämää.

Asiakkaan ottamassa valokuvassa on pylväs, jossa näkyy kaksi pienehköä punaista maalitahraa arviolta auton ovenkahvan korkeudella, toinen noin 10 cm toista ylempänä.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse auton törmäysvaurioiden korvaamisesta autovakuutuksen perusteella. Vakuutusyhtiö on ilmoittanut riidattomaksi, että kolarointivakuutus on sinänsä ollut voimassa ilmoitettuna vahinkoajankohtana. Yhtiö on vedonnut vakuutussopimuslain 69 §:n mukaisten korvauksenhakijan velvollisuuksien laiminlyöntiin.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Lain 70 §:n 1 momentin mukaan vakuutuksenantajan on suoritettava vakuutustapahtumasta johtuva vakuutussopimuksen mukainen korvaus tai ilmoitettava, ettei korvausta suoriteta, joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on saanut 69 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot.

Tapaukseen sovellettavien autovakuutuksen yleisten sopimusehtojen kohdassa 11 on lain 69 §:ä vastaavia määräyksiä. Ehtojen kohdan 11.1 mukaan korvauksen hakijan toimitettavia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle kor­vaus on suoritettava.

Asian arviointi

Autosta olevien valokuvien perusteella on selvää, että auto on kärsinyt törmäysvahingon. Asiakas on kuitenkin antanut ristiriitaisia tietoja siitä, missä paikassa ja mistä syystä vahinko sattui. Lautakunnalle esitetyistä valokuvista ei ole todettavissa yhtään tolppaa, jossa olisi asiakkaan ajoneuvon kyljen vaurioitumiseen sopivat jäljet. Lautakunta katsoo vahinko-olosuhteiden jäävän epäselviksi.

Lopputulos

Vakuutuslautakunnalle ei ole esitetty vakuutussopimuslain 69 §:n mukaista luotettavaa selvitystä asiakkaan ajoneuvon vaurioiden synnystä. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan vaurioita. Lautakunta ei suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Raulos

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia