Haku

VKL 731/09

Tulosta

Asianumero: VKL 731/09 (2010)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.04.2010

Puun kaatuminen naapurin tontille. Rajoitusehdon tulkinta. Käsiteltävänä ja huolehdittavana ollut omaisuus.

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjä oli 1.4.2009 ollut kaatamassa puita tontiltaan. Yksi puista kaatui naapurin tontille vaurioittaen naapurin pihalla kasvaneita katajaa ja kuusentaimia.

Korvausta naapurille aiheutuneesta vahingosta haetaan kotivakuutukseen kuuluvasta vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan puuta kaatavan huolehdittavana on puun mahdollisella kaatuma-alueella oleva omaisuus. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa.

Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnön mukaan vakuutusyhtiö on korvausvelvollinen. Puu oli halkaisijaltaan noin 40 cm ja noin 12–14 metriä pitkä. Apuna kaadossa oli kaatovänkä ja puuhun oli sahattu kaatolovi. Puu oli tarkoitus kaataa toiseen suuntaan, mutta puuskittainen 5-16 m/s puhaltanut tuuli ja se, että puu oli kaatokohdastaan vaurioitunut, aiheuttivat sen, että puu kaatui naapurin tontille.

Lisäselvityksen mukaan myös moottorisahan bensiini loppui puunkaatohetkellä. Kaatokolon jäätyä liian pieneksi ja sahan jäätyä jumiin kaatovänkää ei ehditty käyttää hyväksi. Alue, jolle puun piti kaatua, oli varmistettu.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että sen korvauspäätös on asianmukainen. Vakuutuksenottaja on huolimattomuudellaan aiheuttanut vahingon. Muuttunut kerronta bensiinin loppumisesta kesken kaadon ei muuta arviota.

Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka on ollut vakuutuksenottajan käsiteltävänä tai huolehdittavana. Vahinkoa ei voida pitää ennalta arvaamattomana seurauksena, kun otetaan huomioon puun kaatamisen luonne ja sen välittömän riskin kohteena olemaan omaisuus puun kaatopiirillä.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Kohdan 4.2.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun
- valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin
- käsiteltävänä
- säilytettävänä
- suojaus- tai vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen teon luonne ja sen välitön vaikutuspiiri
- muulla tavoin huolehdittavana.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa kiistatonta on se, että vakuutuksenottaja on huolimattomuudellaan aiheuttanut vahingon ja että hän on siitä voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Kiista on siten käsiteltävänä tai huolehdittavana olevaa omaisuutta koskevan rajoitusehdon tulkinnasta.

Vakuutuslautakunta toteaa, että omaisuus on vakuutuksenottajan huolehdittavana vain silloin, kun sen suojaaminen kuuluu olennaisena ja luonnollisena osana työn kohteen välittömän ympäristön suojaustoimiin. Kaikki omaisuus, johon työn vaikutukset saattavat kohdistua, eivät siten jää korvauspiirin ulkopuolelle. Puita kaadettaessa on epätavallista, että muu kuin tarkoitettu kaatosektori suojataan mahdollisilta vahingoilta. Näin ollen kaikki omaisuus, joka on puun mahdollisen kaatumisalueen sisäpuolella, ei ole vakuutuksenottajan huolehdittavana rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla. Vakuutuslautakunnan saaman selvityksen perusteella puu on kaatunut lähes vastakkaiseen suuntaan kuin mitä sen tarkoitettu kaatumissuunta oli. Omaisuus, joka on jäänyt kaatuneen puun alle, ei tapauksessa ole ollut lausunnonpyytäjän huolehdittavana.

Edellä mainitun perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön tulee korvata lausunnonpyytäjän naapurille aiheutunut vahinko lausunnonpyytäjän vastuuvakuutuksesta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Ijäs. Sihteerinä toimi Mäenpää.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia