Haku

VKL 731/05

Tulosta

Asianumero: VKL 731/05 (2006)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 14.02.2006

Digikameran menettäminen Näyttö korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta Rajoitusehdot Varkaus vai katoaminen?

 

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja A ja hänen avopuolisonsa B lähtivät Koh Samuilta 10.10.2005 n. klo 12.40 kohti Bangkokia. Lentokoneeseen noustessa otettiin kuvia, jonka jälkeen kamera pantiin olkalaukkuun. Lento kesti n.1 h 30 min. Lentokoneesta A ja B siirtyivät hakemaan matkalaukkuja, jonka jälkeen he nousivat taksiin. Noin klo 14.30 taksissa A ja B huomasivat, että kamera puuttuu laukusta.
 
Vakuutusyhtiö pyysi A:lta lisäselvitystä siitä, millainen olkalaukku oli kyseessä ja missä sitä säilytettiin. Lisäksi yhtiö pyysi A:n näkemystä siitä, onko joku voinut varastaa kameran olkalaukusta ja missä tilanteessa. Tähän lisäselvityspyyntöön A on vastannut, että olkalaukku oli nepeillä suljettava ja että se oli lennon ajan edessä istuvan penkin alla näkyvissä. Muutoin laukkua kannettiin tiiviisti "kainalossa". A epäili lisäselvityksessään, että kamera hävisi lentokenttärakennuksen ulko-ovella, sillä siinä oli todella paljon ihmisiä.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta taikka määrittelemättä jäävästä vakuutustapahtumasta aiheutuvaa vahinkoa vakuutuksesta ei korvata. Kameran tarkasta katoamishetkestä ei ole havaintoa. Pelkkä varkausolettama ei riitä näytöksi varkauden sattumisesta. Koska tarkkaa havaintoa ei ole siitä, mitä kameralle on tapahtunut, kyseessä on katoaminen. Kamera on voinut yhtä hyvin pudota kassista joko kassia penkin alle laitettaessa tai sitä sieltä pois otettaessa. Vahinkoa ei korvata.
 
Lausunnonpyytäjän vaatimukset
 
Varastettu digikamera laukkuineen ja muistikortteineen tulee korvata vakuutuksesta. Vakuutuksenottaja toteaa, että lentokoneen noustessa olkalaukkuun pantiin kännykät (2 kpl) ja digikamera, jonka jälkeen B sulki kassin ja laittoi sen edessä olevan penkin alle. Laukku oli siten ikkunan puoleisen penkin alla, jolloin siihen ei olisi kukaan muu ylettynyt. Lisäksi A:n ja B:n edessä istui samalla matkalla ollut ystäväpariskunta. A tai B ei kumpikaan poistunut lennon aikana pois istumapaikoiltaan, sillä lento oli suhteellisen lyhyt. Matkan aikana laukkua ei otettu esille.
 
A ja B poistuivat lentokoneesta viimeisten joukossa. Lähtiessään he tarkistivat huolellisesti, myös penkkien alta, ettei mitään jäänyt paikoille. Koneesta he tulivat suoraan aulaan, josta A meni hakemaan ruumassa olleet matkalaukut. Aulassa oli varsin vähän ihmisiä eikä kukaan tuntematon tullut lähelle B:tä, joka kantoi kyseistä olkalaukkua. Lentokentällä he olivat vain noin 10 minuuttia. Terminaalista ulos lähdettäessä ovella oli tungosta. B kantoi olkalaukkua oikealla olkapäällään, ja B:n oikealla puolella käveli yksi matkaseurueen jäsen. Terminaalista seuruetta lähti seuraamaan asiallisesti pukeutunut nainen, joka halusi seurueen tarkistavan hotellivarauksensa. Häneen seurue yritti olla kiinnittämättä huomiota. Samassa tilanteessa B:tä päin käveli mies. Heti taksissa B alkoi kaivaa kameraa laukusta, jolloin sitä ei enää siellä ollut.
 
Kameran varastaminen tapahtui varmasti A:n ja B:n tullessa ulos lentokentän ulko-ovesta. B:tä päin kävelleen miehen on täysin varmasti täytynyt varastaa kamera. Näitä asioita A ja B eivät ole aiemmin tuoneet esille, koska heidän mielestään asiassa ei ole epäselvyyksiä. Kamera ei ole voinut itsestään pudota kassista. Tätä tukee sekin asia, että seurueessa oli kaikkiaan 6 aikuista, ja joku olisi varmasti huomannut, jos kamera olisi pudonnut laukusta.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Näyttövelvollisuus vakuutuksesta korvattavaksi tulevan tapahtuman sattumisesta on korvauksen hakijalla. Tässä tapauksessa vakuutuksenottajan tulisi voida luotettavasti osoittaa, että digikamera on varastettu.
 
Vahinkoilmoituksen ja siihen saadun lisäselvityksen perusteella yhtiö on katsonut, että digikameran katoamista/unohtamista ei voida luotettavasti poissulkea. Katoamisella tarkoitetaan vahinkoa, jossa ei osata nimetä mitään tiettyä äkillistä tapahtumaa, joka olisi syynä esineen menettämiseen. Vahinkoilmoituksesta taikka myöhemmästä lisäselvityksestäkään ei käy ilmi mitään äkillistä, normaalista poikkeavaa tapahtumaa, josta kameran menettäminen olisi voinut johtua. Digikameran menettäminen on tässä tapauksessa sattunut lentokoneeseen nousun (jossa viimeksi otettiin valokuvia) ja tak-sissa istumisen (jossa digikameran puuttuminen havaittiin) välillä.
 
Vasta muutoksenhaussa A on tuonut esille väitteen siitä, että B:tä päin törmäsi mies lentokenttärakennuksessa. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, että näyttö varkaudesta perustuu ainoastaan korvauksenhakijan omaan olettamukseen. Muita syitä digikameran menettämiseen (esimerkiksi putoaminen) ei ole voitu luotettavasti poissulkea.
 
Vahinko voisi olla korvattava esimerkiksi siinä tapauksessa, että korvauksenhakija olisi havainnut jonkun varastavan kameransa. Tässä tapauksessa hän ei kuitenkaan ole missään vaiheessa havainnut varkautta tai mitään muuta normaalista poikkeavaa tapahtumaa.
 
Yhtiö katsoo, että tapauksessa on jäänyt näyttämättä, että korvauksenhakijan omaisuutta olisi varastettu. Varkausolettaman tueksi ei olekaan voitu esittää riittävästi näyttöä. Pelkkää vakuutuksenottajan omaa käsitystä siitä, että vahingon syynä on ollut varkaus, ei voida pitää vakuutussopimuslaissa ja vakuutusehdoissa edellytettynä riittävänä selvityksenä vahingon korvattavuudesta. Vahinko on tässä tapauksessa todennäköisimmin aiheutunut rajoitus­ehdoissa tarkoitetusta omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta. Lisäksi rajoitusehtojen mukaan vahinkoa ei korvata, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 3.4 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on mm. varkaus tai sen yritys.
 
Ehtojen kohdan 4 alakohdan 9 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta. Alakohdan 18 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jos vakuutustapahtumaa ei voida määritellä.
 
Tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutuksenottajan digikamera anastettu väentungoksessa Bangokin lentoaseman uloskäynnin luona vai onko kamera esim. pudonnut tai unohtunut jonnekin. Tämäntyyppisissä tapauksissa törmätään jatkuvasti näyttövaikeuksiin. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevan on kuitenkin voitava saattaa todennäköiseksi, että vahinko johtuu jostakin korvattavaksi tulevasta tapahtumasta.
 
Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta ei ole tässä tapauksessa voinut todeta, että vakuutuksenottajan digikamera olisi nimenomaan varastettu. Lautakunta ei pidä poissuljettuna sitä vaihtoehtoa, että kamera on jossain vaiheessa pudonnut laukusta ja kadonnut.
 
Näillä perusteilla lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö ole velvollinen korvaamaan kameran menetystä.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Ilveskoski. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia