Haku

VKL 725/02

Tulosta

Asianumero: VKL 725/02 (2003)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2003

Saunarakennuksen katon kosteusvahinko Vahingon syy Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Rajoitusehdot Vakuutusehtojen tulkinta

Tapahtumatiedot             
 
Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja meni saunarakennuksen ka­tolle nuohotakseen piipun. Katto antoi vakuutuksenottajan painon alla periksi ja avattuaan kattohuopaa hän huomasi, että laudoitus oli laho. Korvausta haettiin laajan kotivakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Kotivakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa. Ehtojen mukaan rakennuksen vakuutuksesta ei korvata mm. suunnittelu-, perustus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä rakennukselle aiheutunutta vahinkoa.
 
Vahinkotarkastuksesta laaditun tarkastuskertomuksen mukaan saunarakennuksen katossa on havaittu mittava lahovaurio, joka on aiheutunut yläpohjan puutteellisesta tuuletuksesta. Eristeet oli asennettu suoraan huopakaton umpilaudoituksen alle ja tuuletusraot lisäksi tukittu räystäältä laudoilla, jolloin rakenne ei pääse tuulettumaan lainkaan. Tuuletuksen puuttuminen on aiheuttanut kondensoituvan kosteuden keräytymisen kattorakenteisiin, mikä on hitaasti lahottanut kyseiset rakenteet.
 
Yhtiö katsoo, että vahinko on aiheutunut hitaasti ja rakennus-/suunnittelu­virheen seurauksena, joten yhtiö ei voi korvata vahinkoa kotivakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausunnonpyytäjät ovat tyytymättömiä kielteiseen korvauspäätökseen. Kyseessä oleva saunarakennus on rakennettu noin 26 vuotta sitten. Vain kattohuovat on uusittu jälkeenpäin, viimeksi noin 6–7 vuotta sitten. Kattohuopia uusittaessa kaikki kattorakenteet olivat ehjät sekä sisältä että ulkoa. Mitään rakenteellisia muutoksia katolle ei ole missään vaiheessa tehty. Tänäkin päivänä rakennuksessa on sama sisäpaneeli, joka on uudisrakennusvaiheessa siihen laitettu. Paneeli on täysin terve.

Lausunnonpyytäjät eivät hyväksy vahinkotarkastajan väitettä, että vahinko on aiheutunut eristevillojen määrästä sekä tuuletuksen puutteesta. Päätylautojen ja kattolautojen yhtymässä on aina ollut pieni rako. Raoista on kautta aikojen joka kesä lentänyt lintuja kattorakenteiden sisäosiin pesiään tekemään. On käsittämätöntä, että lahoaminen olisi voinut tapahtua 26 vuoden aikana. Tällöin rakennuksesta ei olisi tänä päivänä jäljellä muuta kuin kivijalka. Kyseinen saunarakennus on rakennettu aikoinaan rakennusluvalla ja rakennustarkastajan hyväksynnällä.

Lausunnonpyytäjät vaativat täysimääräistä korvausta äkillisestä, ennalta arvaamattomasta vahingosta.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Laajan kotivakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa.
 
Irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheu­tunut esineelle itselleen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, homehtumisesta, lahoamisesta, sienettymisestä, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä. Rakennuksen vakuutuksesta ei lisäksi korvata suunnittelu-, perustus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä rakennukselle aiheutunutta vahinkoa.
 
Vahinkotarkastuksessa 29.7.2002 yhtiön vahinkotarkastaja totesi saunarakennuksen katossa mittavan lahovaurion, joka on aiheutunut yläpohjan puutteellisesta tuuletuksesta. Eristeet oli asennettu suoraan huopakaton umpilaudoituksen alle ja tuuletusraot oli tukittu laudoilla, joten rakenne ei ole päässyt tuulettumaan. Tuuletuksen puuttuminen on aiheuttanut kondensoituvan kosteuden kerääntymisen kattorakenteisiin, jonka johdosta rakenteet ovat vähitellen lahonneet. Vahinkotarkastajan tarkastuskertomus ja saunan kattorakenteista otetut valokuvat ovat vakuutusyhtiön vastineen liitteenä.
 
Saatujen selvitysten mukaan ei ole näyttöä äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Vahinko on aiheutunut vähitellen pitkän ajan kuluessa rakennus- ja suunnitteluvirheen seurauksena. Tämän vuoksi yhtiö ei ole voinut suorittaa korvausta laajan kotivakuutuksen perusteella.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien laajan kotivakuutuksen ehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa.
 
Ehtojen kohdan 2 mukaan irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoa, joka on aiheutunut esineelle itselleen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, homehtumisesta, lahoamisesta, sienettymisestä, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.
 
Rakennuksen vakuutuksesta ei lisäksi korvata mm. suunnittelu-, perustus- tai rakennustyövirhettä eikä tällaisesta virheestä rakennukselle aiheutunutta vahinkoa.
 
Lausunnonpyytäjät ovat vaatineet korvausta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahingosta. Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijan on esitettävä näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta ja vahingon määrästä. Lautakunnan käytettävissä olevasta kirjallisesta selvityksestä ei käy ilmi mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta vahinkotapahtumaa tai mitään ulkoista syytä, joka olisi johtanut siihen, että katon laudoitus on lahonnut. Pelkästään se, että vahinko havaitaan äkillisesti, ei tee vahingosta ehtojen mukaan korvattavaa.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata lahoamisen kaltaisesta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä aiheutuvaa vahinkoa. Käytettävissään olevan selvityksen pohjalta lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätöksen lopputulos on oikea.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Sario, Tuomela ja Uimonen sekä varajäsen Laukkanen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia