Haku

VKL 72/14

Tulosta

Asianumero: VKL 72/14 (2014)

Vakuutuslaji: Yksityistapaturmavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2014

Vakuutusehtojen tulkinta. Kunnan ottama ryhmätapaturmavakuutus. Liukastuminen kunnan ylläpitämän uimahalliin pesuhuoneessa yleisellä uintivuorolla. Oliko vahinko sattunut sellaisen tilaisuuden aikana, jossa kunta oli pääjärjestäjänä?

Tapahtumatiedot

Verkkopalvelussa tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan A (s. 1941) liukastui 26.9.2013 B:n kunnan ylläpitämän uimahallin pesuhuoneessa, kaatui vasemmalle kyljelleen ja löi päänsä lattiaan. Vasempaan kyynärpäähän tuli haava ja vasemman lonkan iho rikkoutui. Pään vasen puoli turposi ja siihen nousi patti. Vahingon jälkeen A:lle jäi päänsärkyoireisto ja niskan jäykkyyttä.

Korvausta vahingosta haettiin B:n kunnan ottamasta ryhmätapaturmavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö antoi asiassa korvauspäätöksen 27.1.2014. Yhtiö katsoi, ettei vahinko ollut sattunut missään sellaisessa toiminnassa, jossa vakuutus on voimassa. Näin ollen haettua korvausta ei maksettu.

Valitus

Valituksessaan Vakuutuslautakunnalle B:n kunta katsoo, että A:n henkilövahinko tulee korvata kunnan ottamasta ryhmätapaturmavakuutuksesta. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus ei ole voimassa kunnan järjestämissä tilaisuuksissa kuten konserteissa. Vahinko ei nyt ole sattunut yksittäisessä kunnan järjestämässä tapahtumassa. Liikuntakeskuksen uimahalli on kunnan ylläpitämää jatkuvaa toimintaa ja se on kunnan tarjoamaa palvelua kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että vakuutus on voimassa erinäisissä toiminnoissa, kun kunta on niiden pääjärjestäjänä. Tällaisia toimintoja ovat muun muassa nuoriso- ja kerhotoiminta. Vakuutus on voimassa myös tilaisuuksien aikana, kun kunta on niiden pääjärjestäjänä. Vakuutus ei ole voimassa kunnan järjestämissä maksullisissa tilaisuuksissa kuten konserteissa tai ostopalveluina toteutetuissa toiminnoissa.

A on kaatunut kunnan uimahallissa. Kyseessä ei vakuutuksenottajalta saadun tiedon mukaan ole ollut mikään erityinen ryhmäliikuntatapahtuma, vaan yleinen illan uintivuoro. Kyseessä ei ole sellainen kunnan järjestämä toiminta, jossa vakuutus ehtojen mukaan olisi voimassa. Kyse ei myöskään ole ollut kunnan järjestämästä tilaisuudesta. Yhtiö katsoo, että uimahallissa käyntien ja siellä mahdollisesti sattuvien tapaturmien ei voida katsoa kuuluvan vakuutuksen piiriin. Uimahallilla ei ole järjestetty mitään etukäteen ilmoitettua ohjelmaa, vaan sinne on voinut mennä halutessaan uimaan. Yhtiö toteaa vielä, että silloin tällöin uimahalleilla järjestettävät maksuttomatkaan uintivuorot eivät kuulu vakuutuksen piiriin. Ne eivät ole ehdoissa listattua kunnan järjestämää toimintaa eivätkä sen paremmin tilaisuuksia, vaan ainoastaan kunnan tarjoama liikuntamahdollisuus.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Kuntien ja kaupunkien ryhmätapaturmavakuutuksen ehtojen kohdan Voimassaolo mukaan vakuutus on voimassa alla mainituissa toiminnoissa silloin, kun kunta on niiden pääjärjestäjänä:

- esi- ja peruskoulun työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa, mukaan lukien käytännön harjoittelutyö, leirikoulut ja luokkaretket,

- aamu- ja iltapäivähoidossa,

- päivähoidossa,

- nuoriso- ja kerhotoiminnassa,

- kunnan luottamushenkilöiden osalta luottamustoimeen kuuluvia tehtäviä suoritettaessa,

- leireillä ja retkillä.

(…)

Vakuutus on voimassa myös tilaisuuksien aikana, kun kunta on niiden pääjärjestäjänä (sisältää myös ulkopaikkakuntalaiset).

(…)

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko A:n tapaturma sattunut sellaisessa toiminnassa tai tilaisuudessa, jossa B:n kunnan ottama ryhmätapaturmavakuutus on ehtojen mukaan voimassa. Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan A on liukastunut B:n kunnan ylläpitämän uimahallin pesuhuoneessa yleisen uintivuoron aikana.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei vahinko ole tapahtunut missään sellaisessa toiminnassa, joka ehdoissa on määritelty vakuutuksen voimassaolon piiriin kuuluvaksi. Vakuutusehdoissa ei ole tarkemmin avattu kunnan järjestämän tilaisuuden käsitettä. Vakuutuslautakunta katsoo, että kunnan järjestämällä tilaisuudella on ymmärrettävä rajattuna ajanjaksona järjestettävää tapahtumaa, jossa on etukäteen järjestettyä ohjelmaa. Lautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan A:n tapaturma ei ole sattunut tällaisen tapahtuman aikana, vaan uimahallin yleisellä uintivuorolla. Vahinko ei ole tapahtunut sellaisessa toiminnassa tai sellaisen tilaisuuden aikana, joka kuuluisi kunnan ryhmätapaturmavakuutuksen voimassaolon piiriin. Näin ollen Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Rissanen, jäsenet Kummoinen ja Lehti sekä varajäsenet Sario ja Sibakov. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia