Haku

VKL 718/14

Tulosta

Asianumero: VKL 718/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2015

Kokous- ja toimistorakennukselle aiheutunut vesivahinko. Yksityishenkilön vastuuvakuutus. Vakuutusehtojen tulkinta. Vahingonkärsinyt osakeyhtiö, jonka osakkeet vakuutettu omisti yksin. Oliko vahinko aiheutunut omaisuudelle, joka liittyi vakuutetun ansiotoimintaan?

Tapahtumatiedot

A Oy:n omistaman kokous- ja toimistorakennuksen päävesiputki jäätyi alkuvuodesta 2014. B, joka omistaa A Oy:n koko osakekannan, sulatteli putkea kolmen päivän ajan työntämällä sulanapitokaapelia putkeen pidemmälle. Tätä varten B purki sulanapitokaapelin kulmaliitoksen. Kiinteistön päävesisulku ei ollut kunnolla kiinni, minkä vuoksi vettä pääsi putken sulamisen jälkeen huoneistoon ja levisi 80 m2 alueelle kastellen lattiaa, lattian eristetilaa sekä seinän alaosia. B haki rakennuksen vahingoista korvausta yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö hylkäsi B:n korvaushakemuksen katsoen, että vahinko oli aiheutettu vakuutuksen rajoitusehtojen tarkoittamalla tavalla ansiotoiminnassa ja aiheutunut omaisuudelle, joka liittyi vakuutetun ansiotoimintaan.

Asiakkaan valitus

B ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. B ei ole aiheuttanut vahinkoa tuloa hankkiessaan tai ansaitsemistarkoituksessa. Vahinko ei myöskään ole aiheutunut omaisuudelle, joka liittyisi B:n ansiotoimintaan tai työharjoitteluun.

B on ollut 1.11.2007 osatyökyvyttömyyseläkkeellä eikä hän sen jälkeen ole ollut A Oy:n työntekijä tai saanut yhtiöstä palkkaa. Rajoitusehtoa ei voi laajentaa koskemaan B:n sijoitusomaisuutta. Vakuutusyhtiön väite, jonka mukaan B olisi aiheuttanut vahingon ansaitsemistarkoituksessa, on käsittämätön. B:n mukaan yhtiö vihjaa hänen aiheuttaneen vahingon tahallaan saadakseen itselleen oikeudetonta hyötyä. B ei koskaan työuransa aikana ole toiminut putkimiehenä. Viimeiset työuransa vuodet B toimi työyhteisövalmentajana.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, että A Oy:n toimialana on yritystietojärjestelmän mukaan muu liikkeenjohdon konsultointi. Verkkosivujensa mukaan yritys tarjoaa mm. valmennusta työyhteisöille sekä henkilökohtaista valmennusta. Yrityksen kurssien vetäjänä ja valmentajana toimii yrityksen omistaja B. Yritys myös vuokraa omistamiaan toimitiloja ulkopuolisille. B omistaa A Oy:n osakkeet yksin. Se, ettei yritys maksa B:lle palkkaa tai ettei B virallisesti ole yrityksen työntekijä, ovat B:n itsensä päätettävissä olevia asioita. Joka tapauksessa B markkinoi itseään kouluttajana yrityksen verkkosivuilla. Hänen tarkoituksensa on hankkia itselleen tuloja yrityksen toiminnan kautta myymällä koulutuspalveluita ja vuokraamalla yrityksen toimitiloja.

Ansiotoimintaa koskevan rajoitusehdon piiriin kuuluu kaikki sellainen toiminta, jolla on tarkoitus saada tuloja. Vahingon tapahtuessa B on ollut sulattamassa jäätynyttä vesiputkea omistamansa yrityksen kiinteistöllä. Koska vahinko on tapahtunut B:n omistaman yrityksen kiinteistöllä, toiminnassa yrityksen hyväksi ja sen lukuun ja toiminnassa, josta B:n on ollut tarkoitus hankkia tuloja, ei vahinkoa korvata vastuuvakuutuksesta ansiotoimintaa koskevan rajoitusehdon takia. Vahinko on myös aiheutunut B:n omistaman yrityksen omaisuudelle eli omaisuudelle, joka liittyy B:n ansiotoimintaan. Tälläkään perusteella vahinko ei kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse siitä, onko B aiheuttanut A Oy:n kiinteistölle vahingon ansiotoiminnassa tai onko vahinko aiheutunut omaisuudelle, joka liittyy B:n ansiotoimintaan.

Sovellettavat vakuutusehdot

Yksityishenkilön vastuuvakuutusehtojen kohdan 2.1 (Turva vahingonkorvausvelvollisuuden varalta) mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetun toiselle aiheuttama, vakuutuksen voimassaoloaikana todettu äkillinen ja ennalta arvaamaton henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. (…)

Ehtojen kohdan 3 (Vakuutusturvien rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka (…) 6) jonka vakuutettu aiheuttaa työharjoittelussa, toiminnallaan hankkiessaan tuloa tai yleensä ansaitsemistarkoituksessa taikka joka aiheutuu omaisuudelle, joka liittyy vakuutetun ansiotoimintaan ja työharjoitteluun. (…)

Asian arviointi

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan näyttötaakka vakuutuksesta korvattavan vahingon syntymisestä on vakuutuskorvausta hakevalla. Jos tämä on näytetty ja vakuutusyhtiö haluaa vedota vakuutuksen rajoitusehtoon, on yhtiön näytettävä rajoitusehdon soveltuminen tapaukseen. Rajoitusehtoja tulee tulkita suppeasti.

Vakuutuslautakunta toteaa, että yksityishenkilön vastuuvakuutuksen perustarkoitus on korvata vahinkoja, joita vakuutettu aiheuttaa toiselle yksityishenkilönä toimiessaan. Ansiotoiminnassa aiheutetut vahingot on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle. B:n yksityishenkilön vastuuvakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu myös sellaiset vahingot, jotka aiheutuvat omaisuudelle, joka liittyy vakuutetun ansiotoimintaan.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevien selvitysten mukaan B omistaa yksin vahinkoa kärsineen A Oy:n osakkeet. A Oy:n yritys- ja yhteisötietojärjestelmän mukainen toimiala on muu liikkeenjohdon konsultointi. A Oy järjestää työelämävalmennuksia, joiden vetäjänä ja valmentajana toimii B. Lisäksi A Oy vuokraa omistamiaan toimitiloja ulkopuolisille. Tämän selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että A Oy:n kokous- ja toimistorakennusta on pidettävä vakuutusehtojen mukaisena sellaisena omaisuutena, joka liittyy vakuutettu B:n ansiotoimintaan. Näin ollen rakennukselle aiheutunut vahinko ei kuulu vastuuvakuutuksen korvauspiiriin. Ehdon soveltamisen kannalta merkitystä ei ole B:n osatyökyvyttömyyseläkkeellä, työntekijästatuksen puuttumisella taikka sillä, ettei B ole nostanut yrityksestä palkkaa. Samoin vailla merkitystä on se, onko B:n toimintaa päävesiputken sulattamiseksi pidettävä vakuutuksen rajoitusehdon tarkoittamana ansiotoimintana tai toimintana tulon hankkimiseksi.

Lopputulos

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Rusanen, puheenjohtaja
Laine, sihteeri

Jäsenet:
Eskuri
Karimäki
Korpiola

Tulosta