Haku

VKL 717/14

Tulosta

Asianumero: VKL 717/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2015

Esinevahinko. Syy-yhteys. Omavastuu.

Tapahtumatiedot

Vahingonkärsijä A oli pesettänyt autonsa kauppaliike X Oy:n ylläpitämällä autonpesulinjalla 23.5.2014. Pesun jälkeen A kertoo havainneensa, että auton maalipinnat olivat täynnä vaaleita valumajälkiä. A:n näkemyksen mukaan pesuaine oli jäänyt kiinni auton pintoihin, jonka johdosta auto tarvitsi pesun jälkeen kiillotuksen tai maalauksen. A vaatii auton kiillotuksesta aiheutuneita kustannuksia 99 euroa sekä pesuohjelman hintaa 7,80 euroa korvattavaksi kauppaliikkeen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö totesi päätöksessään, että asiassa saatujen selvitysten mukaan harjattomassa autonpesulaitteessa ei ole todettu mitään vikaa taikka puutetta vahinkohetkellä eikä myöskään sitä ennen. Sen sijaan laite on toiminut täysin normaalisti. Myös laitteessa käytetty pesuaine on ollut kokoajan samaa. Laite oli myös ollut kausihuollossa keväällä 2014. Edellä mainituilla perusteilla vakuutusyhtiö katsoo, ettei vahinko ole aiheutunut kauppaliike X:n tuottamuksesta tai laiminlyönnistä.

Asiakkaan valitus

A oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyysi asiassaan ratkaisusuositusta Vakuutuslautakunnalta. Valituksessaan hän toistaa vaatimuksensa sekä perusteeltaan että määrältään. Lisäksi hän viittaa vielä V Oy:n tarkastajan selvitykseen siitä, että tapauksessa pesuaine on jäänyt kiinni auton pintoihin ja että auto vaatii kiillotuksen tai maalauksen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan vakuutusyhtiö kertoo kauppaliike X:n ja A:n välisen palvelun virhettä siitä aiheutuneen vahingon korvaamista koskevan riidan olevan kuluttajariitalautakunnan käsiteltävänä. Vastineen mukaan nyt käsillä olevassa vastuuvakuutusasiassa ei kuitenkaan ole tarpeellista ottaa kantaa tuottamista koskevaan asiaan, sillä perusteella, että A:n vaatima korvaus jää alle vakuutuksenottajan omavastuun määrän, joka on 2.000 euroa. Yhtiö selventää vielä, ettei korvauspäätöstä annettaessa sillä ollut vielä tiedossa A:lle aiheutuvan kustannuksen määrää.

Yhtiö viittaa tapauksessa sovellettaviin vakuutusehtoihin, joissa todetaan, että vakuutuskirjaan merkitty omavastuu koskee jokaista korvattavaa vahinkoa. Tässä tapauksessa ei vahinko tulisi korvattavaksi vakuutuksesta, vaikka todettaisiin vakuutuksenottajan puolella olevan tuottamusta.

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottajana olleella kauppaliikkeellä ei ollut asiassa kommentoitavaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Käsillä olevassa tapauksessa vakuutuslautakunnan arvioitavana on se, onko A:lle aiheutunut vastuuvakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma.

Sovellettavat vakuutusehdot

8. Deductible
The deductible entered in the insurance policy refers to every covered loss including rent and index increases as well as to the expenses of investigations and legal proceedings and the cost of prevention.

Asian arviointi

Asiassa on kyse vakuutuskorvauksen suorittamisesta vastuuvakuutuksesta. Vakuutussopimuksen sisältö muodostuu vakuutusehtojen ja vakuutuskirjan muodostamasta kokonaisuudesta.

Vakuutusyhtiön antaman ilmoituksen mukaan käsillä olevassa tapauksessa kauppaliike X:n vastuuvakuutuksen vakuutuskirjaan merkitty omavastuu on 2.000 euroa vakuutustapahtumaa kohden. Tapaukseen sovellettavien vakuutusehtojen mukaan omavastuu vähennetään jokaisessa vakuutustapahtumassa vahingon määrästä korvauksen määrää laskettaessa. Tässä vahinkotapahtumassa korvausvaatimus on ollut suuruudeltaan yhteensä 106,80 euroa, joten vahingon määrä ei esitettyjen selvitysten perusteella ole ylittänyt omavastuun osuutta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei näin ollen suosita muutosta vakuutusyhtiön päätökseen olla suorittamatta korvausta vastuuvakuutuksesta. Koska omavastuun määrä ei ole ylittynyt, ei Vakuutuslautakunta ota kantaa tuottamuksen arviointiin tässä tapauksessa.

Tämän ratkaisuosituksen antoi puheenjohtaja Norros sihteerin esittelystä.  

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Hanén

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia