Haku

VKL 713/13

Tulosta

Asianumero: VKL 713/13 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 16.05.2014

Murtovahinko. Näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. Oliko vakuutuksenottaja näyttänyt, että varkaus oli kohdistunut lukittuun ajoneuvoon?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan auto oli viety renkaiden vaihtoon. Vahinkoilmoituksen mukaan korjausyhtiön työntekijä oli pysäköinyt auton yrityksen pihaan ja seuraavana päivänä 27.9.2012 huomattiin, että autoon oli murtauduttu, autoon oli tehty ilkivaltaa ja siitä oli varastettu osia. Korvausta korjauskustannuksista, joita on laskun mukaan syntynyt 2 269,87 euroa, on haettu autovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on kertonut 27.5.2013 päivätyssä korvauspäätöksessään, että poliisin tutkintailmoituksen mukaan ajoneuvo ei ollut vahinkohetkellä asianmukaisesti lukittu. Koska autossa ei havaittu selviä murtojälkiä, ei asiassa ole näytetty, että kyseessä oli korvattava varkausvahinko.

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan poliisin tutkintailmoituksen mukaan autossa ei ollut havaittavissa selviä murtojälkiä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että murtojälkiä ei olisi ollut. Vakuutusyhtiö ei voi vedota ns. murtojälkiehtoon, jos siitä ei ole erikseen kerrottu vakuutuksenottajalle vakuutusta tehtäessä. Vahinkotarkastajan raportti on vääristelevä ja ristiriitainen tarkastajan raporttiinsa liittämän kuvan kanssa, josta käy ilmi karmin vieressä oleva murtojälki. Kuvassa näkyy selvästi auton maalipintaa irrottanut murtojälki, jota ei ollut autossa ennen tapahtumaa. Karmin vääntyminen ja karmin viereisen maalipinnan irtoaminen viittaavat murtautumiseen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 30.1.2014 päivätyssä vastineessaan, vakuutuksenottajalla on näyttövelvollisuus siitä, että ajoneuvo on ollut lukittuna ja siihen on murtauduttu. Vakuutuksenottajan vahinkoilmoituksen perusteella on mahdollista, että ajoneuvon ovet ovat olleet lukossa. Lukitusta vastaan puhuu kuitenkin se seikka, että ajoneuvossa ei ole havaittu murtovaurioita, joita tyypillisesti syntyy, kun lukittuun ajoneuvoon murtaudutaan sisään. Kokemusperäisesti on pidettävä epätodennäköisenä, että ajoneuvoon, joka on asianmukaisesti lukittu ja jonka lukot ovat olleet toimivassa kunnossa, pystyttäisiin murtautumaan murtojälkiä jättämättä. Ajoneuvon lukoissa ei ole ilmoitettu olleen ongelmia ja lukot ovat olleet normaalikunnossa. Vakuutusyhtiö katsoo asiassa jääneen näyttämättä, että varkausvahingossa oli kyse lukittuun ajoneuvoon kohdistuneesta murrosta ja näin ollen varkausvakuutuksen ehtojen mukainen vahinkotapahtuma on jäänyt näyttämättä. Ilkivallasta aiheutunut vahinko voitaisiin korvata ilkivaltavakuutuksesta.

Selvitykset

Vahinkotarkastajan mukaan lukot olivat päällisin puolin kunnossa ja autossa ei ollut jälkiä murrosta. Oikea etuovi oli vääntynyt, mutta niin vähäisesti, että sen kautta ei ole voinut päästä sisään. Ovi on kyseisessä automallissa todella jykevä, jolloin sitä olisi pitänyt vääntää isolla työkalulla ja tästä olisi jäänyt enemmän jälkiä ja ovi olisi sitten voinut vääntyä enemmänkin.

16.11.2012 päivätyn poliisin tutkintailmoituksen mukaan ajoneuvossa ei ollut havaittavissa selviä murtojälkiä. Oikeanpuoleisen etuoven yläosa oli hieman vääntynyt. Ajoneuvon ovista ainoastaan kuljettajan puoleinen eli vasen ovi oli auki. Ajoneuvosta oli anastettu GPS-laite ja sen näyttö sekä ajoneuvon soitin. Ajoneuvon ratin vasemmalta puolelta oli revitty paneeli auki. Korjaamon edustaja ilmoitti vahingosta vakuutuksenottajalle. Poliisin mukaan epäillyn henkilöllisyys ei ollut tiedossa, eikä sitä poliisin mukaan saataisi käytössä olevilla tiedoilla selville.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kodan 5.3.5.1 (Vakuutustapahtuma) mukaan varkausvahinkona korvataan vakuutuksen kohteen menettämisestä tai vahingoittumisesta aiheutunut suoranainen esinevahinko vain, jos

- syynä on ollut vakuutuksen kohteena olevaan moottoriajoneuvoon, sen vakiovarusteeseen tai vakuutuksen kohteena olevaan lisälaitteeseen kohdistunut varkaus, rikoslaissa tarkoitettu luvaton käyttö, käyttövarkaus taikka näiden yritys, ja

- ajoneuvo on ollut teon tapahtuessa lukittu tai lukitussa säilytyssuojassa, johon muilla kuin vakuutetulla ja hänen kanssaan vakinaisesti samassa taloudessa asuvilla ei ole avaimia; ja

- vakuutuksenottaja tai muu vakuutettu on vaatinut ja vaatii rangaistusta tehdystä rikoksesta.

Jos jokin edellä tarkoitetuista teoista on tehty vakuutuksen kohteen omia avaimia käyttäen, maksetaan korvausta vakuutuksesta vain, jos teon tekijä on saanut vakuutuksen kohteen tai sen säilytyssuojan avaimet haltuunsa ryöstön tai lukittuun tilaan murtautumalla tehdyn varkauden yhteydessä. Vakuutuksen kohteen avaimiin rinnastetaan vakuutuksen kohteen omat avainkortit ja muut ajoneuvon käynnistämiseen tarkoitetut, vakuutuksen kohteen omat vastaavat laitteet.

Kohdan 5.3.5.2 (Lukitus varkausvahingossa) mukaan ajoneuvo on lukittu, kun sen koritila on suljettu ja lukittu sekä kun ajoneuvon avaimet (myöskään vara-avaimet tai avaimen valmistamiseen liittyvät tiedot) eivät ole ajoneuvossa.

Ratkaisu

1.12.2012 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan korjausyhtiön työntekijä oli pysäköinyt auton yrityksen pihaan ja seuraavana päivänä 27.9.2012 huomattiin, että autoon oli murtauduttu, autoon oli tehty ilkivaltaa ja siitä oli varastettu osia. Korvausta korjauskustannuksista, joita on laskun mukaan syntynyt 2 269,87 euroa, on haettu autovakuutuksesta. Asiassa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan autolle aiheutetun esinevahingon varkausvakuutuksen perusteella.

Vakuutuslautakunta toteaa, että tässä tapauksessa kyse ei ole ollut ns. murtojälkiehdosta, josta tulisi sopia vakuutuksenottajan kanssa erikseen. Varkausvahingon korvattavuus edellyttää mm. ajoneuvon lukittuna olemista, ja omilla avaimilla tehtyjä anastusrikoksia korvataan vain rajoitetusti. Korvauksen hakijalla on näyttötaakka siitä, että kyse on ehtojen mukaisesta korvattavasta vakuutustapahtumasta. Lautakunta katsoo, että vähäisetkin murtojäljet riittävät. Poliisin tutkintaraportin mukaan autossa ei ollut havaittavissa selviä murtojälkiä.

Tutkintailmoituksen mukaan auton lukituksesta ei ollut tietoa, eikä korjaamon edustajalta ole pyydetty selvitystä auton lukituksesta. 1.12.2012 päivätyn vahinkoilmoituksen mukaan auto oli lukittu. Asiassa on riidatonta, että ajoneuvon oikean oven yläkulma oli hieman vääntynyt ja valokuvien mukaan karmin vierestä oli irronnut maalipintaa. Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja on esittänyt riittävän selvityksen siitä, että auto on ollut lukittu ja sisään on päästy ilman avaimia.

Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen varkausvakuutuksesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia