Haku

VKL 708/14

Tulosta

Asianumero: VKL 708/14 (2015)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 20.03.2015

Ilotulitteen aiheuttama tulipalo. Huoltajien vastuu alaikäisten lasten aiheuttamista vahingoista. Ilotulitteen luovuttaminen alaikäiselle.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A on ollut viettämässä uutta vuotta ystävänsä ja tämän perheen luona. Tapahtuma-aikaan 16-vuotiaan A:n ampuma raketti aiheutti ystävän perheen talousrakennuksen tulipalon. Korvausta tulipalosta aiheutuneesta vahingosta haetaan perheen kotivakuutukseen kuuluvasta vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että A ei ole aiheuttanut vahinkoa tuottamuksellaan. Vakuutusyhtiö on kuitenkin katsonut, että vakuutuksenottajat ovat aiheuttaneet vahingon, koska he ovat luovuttaneet ilotulitteita alaikäiselle A:lle. Vakuutusyhtiö on kuitenkin katsonut, että valittajat X ja Y ovat myötävaikuttaneet vahinkoon sallimalla alle 18-vuotiaiden ampua raketteja pihamaallaan. Vakuutusyhtiö on korvannut puolet vahingosta.

Asiakkaan valitus

Valituksen mukaan X ja Y eivät ole olleet tietoisia rakettien ampumisesta. Vahingon on aiheuttanut A:n äiti B, joka on luovuttanut raketit A:lle. A ei ole ampunut raketteja turvallisesti. Se, että yksi raketeista on lähtenyt väärään suuntaan, ei vaikuta B:n korvausvelvollisuuteen. Laiminlyönti on tapahtunut, kun B on antanut raketteja alaikäiselle pojalleen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan vahinko on aiheutunut osaksi siitä, että valittajat ovat sallineet alaikäisten ampuvan ilotulitteita pihallaan. Tämän vuoksi vakuutetut ovat vastuussa vain puolesta vahinkoa. Vakuutusyhtiö viittaa poliisin esitutkintapöytäkirjaan, jonka mukaan Y on kertonut poliisille, että X oli pihalla ampumassa raketteja yhdessä A:n kanssa, joten rakettien lähetys tapahtui valittajien tieten ja heidän hyväksynnällään. Vahinko ei ole aiheutunut siitä, että ilotulitteita olisi räjäytetty väärin, vaan siitä, että raketti on ollut viallinen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko B vastuussa yli puolesta valittajille ilotulitteesta syttyneestä tulipalosta aiheutuneesta vahingosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu voimassaolevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

Asian arviointi

Vahingonkorvausvastuun lähtökohtana on se, että syntynyt vahinko on vahingonkorvausvastuun synnyttävällä tavalla syy-yhteydessä aiheutuneeseen vahinkoon. Vahingonkorvausoikeudellinen syy-yhteys ei tarkoita luonnontieteellistä kausaliteettia.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa on riidatonta, että vahinko ei ole aiheutunut A:n tuottamuksesta. Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan tulipalo on aiheutunut siitä, että ilotulite on jostain syystä ampunut raketteja vaakasuuntaan. Rakennus, joka on syttynyt palamaan, on ollut 20-30 metrin päässä ilotulitteesta. Asiassa on myös riidatonta se, että B on luovuttanut lainvastaisesti ilotulitteita alaikäiselle A:lle. Vahinko ei kuitenkaan ole aiheutunut siitä, että B on laiminlyönyt hänelle A:n huoltajana kuuluvan valvontavelvoitteensa luovuttamalla ilotulitteita alaikäiselle ja antamalla tämän räjäyttää niitä.

Vakuutuslautakunnan käytettävissä olevan aineiston perusteella vahinko on aiheutunut viallisesta ilotulitteesta. Se, että viallisen ilotulitteen on sytyttänyt alaikäinen henkilö, ei synnytä korvausvastuuta ilotulitteen alaikäiselle luovuttaneelle henkilölle. Vahinko olisi toisin sanoen syntyen riippumatta siitä, kuka ilotulitteen oli sytyttänyt tai luovuttanut A:lle. Ilotulitteen viallisuus ei kuulu B:n vastuulle.

Vakuutuslautakunta on saanut ristiriitaista selvitystä siitä, ovatko valittajat sallineet A:n räjäyttää ilotulitteita pihallaan. Edellä mainittu huomioon ottaen lautakunta katsoo, ettei tällä seikalla ole asiassa merkitystä B:n korvausvastuun kannalta.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön ei vakuutusehtojensa mukaan tule suorittaa lisäkorvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Norros
Sihteeri Mäenpää

Jäsenet:
Eskuri
Karimäki
Korpiola
Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia