Haku

VKL 707/05

Tulosta

Asianumero: VKL 707/05 (2006)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.01.2006

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Käyttövesiputken syöpymävuoto Vakuutusehtojen tulkinta Vahingon korvattavuus

 

Tapahtumatiedot
 
Lausunnonpyytäjä oli alkanut tehdä vuonna 1974 rakennetun omakotitalonsa kylpyhuoneessa remonttia. Remontin yhteydessä tehtiin kosteuskartoitus 19. ja 26.7.2005, jossa pesuhuoneen ja saunan lattia- ja seinärakenteissa havaittiin ympäristöstään poikkeavia kosteuksia. Kosteus oli päässyt makuuhuoneen ja kylpyhuoneen lattiarakenteiden eristetiloihin. Lattioiden avaamisen jälkeen syyksi paljastui käyttövesiputkessa ollut vuoto. Rakennuksen putkistot olivat alkuperäiset.
 
Puhelinkeskustelun perusteella laaditussa vahinkotarkastuskertomuksessa 23.9.2005 on todettu mm., että vuotanut putki oli tallessa. Vuoto oli pistemäinen. Kylpyhuoneen lattiassa ja seinissä oli ollut muovipinnoite. Puurunko oli lähtenyt pintavalun alapuolelta, putket olivat olleet pintalaatan sisällä. Vahinkotarkastuskertomuksen mukaan vahinko oli aiheutunut siitä, kun lattian rakenteissa olleessa käyttövesiputkessa oli ollut syöpymävuoto. Vahingon laajuudesta päätellen vuoto on ollut pitkäaikainen. Kylpyhuoneen muovipinnoitteiden vuotokohdat ovat mahdollisesti voineet aiheuttaa lisävaurioita rakenteille.
 
Lausunnonpyytäjän vaatimukset
 
Vuotovahinko pitäisi korvata laajan kotivakuutuksen perusteella. Kylpyhuoneremontin yhteydessä ilmennyt putkivuoto oli lausunnonpyytäjälle täysi yllätys. Keskusteltuaan vahinkotarkastajan kanssa lausunnonpyytäjä sai luvan jatkaa remonttia. Vahinkotarkastusta ei tehty.
 
Vakuutusyhtiön vastaus
 
Vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena aiheutuneita vahinkoja. Vaikka vahinko onkin tullut vahingon kärsineen tietoon yllättäen, tämä ei osoita sitä, että vahingon syntymekanismi olisi ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton. Korvauksenhakijan velvollisuutena on osoittaa, että korvattava tapahtuma on sattunut. Äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena syntynyt vahinko voi jäädä korvaamatta, jos jokin rajoitusehto toteutuu.
 
Selvitysten perusteella rakennuksen vahinko johtuu käyttövesiputken pitkäaikaisesta syöpymävuodosta ja mahdollisesti kylpyhuoneen muovipinnoitteiden epätiiviydestä. Hiljalleen tapahtuva syöpyminen ja siitä aiheutuva vahinko ei vakuutuksen rajoitusehtojen mukaan kuulu vakuutuksesta korvattavaksi.
 
Vakuutusyhtiö on kuitenkin korvannut kosteuskartoituskulut kuitin mukaisesti vahingon selvittelykuluina.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko.
 
Ehtojen kohdan 4.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut hitaasti kehittyvistä tapahtumista, kuten
-         syöpymisestä tai pilaantumisesta
-         sienettymisestä, homehtumisesta tai lahoamisesta
-         kulumisesta, aineen väsymisestä tai muusta vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä.
 
Käsillä olevassa tapauksessa on riidatonta, että lausunnonpyytäjän omakotitalon lattiarakenteissa sijainnut käyttövesiputki oli syöpynyt rikki ja alkanut vuotaa. Vuodon alkamisajankohta ei ole tiedossa, mutta vuotoa on pidetty pitkäaikaisena.
 
Selvityksestä ei ilmene, että kukaan olisi todennut pesuhuoneen muovipinnoitteiden epätiiviyden tms. syyn vaikuttaneen vahinkoon. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta ei pidä näytettynä, että pesuhuoneen roiske- ja pesuvesillä tai muulla ulkopuolisella kosteudella olisi ollut osuutta vahinkoon.
 
Vakuutusyhtiö on katsonut, että vuotovahinkoa ei tule korvata, koska se johtuu rajoitusehdoissa tarkoitetusta syöpymisestä. Vakuutuslautakunta toteaa kuitenkin, että vakuutusalalla vakiintuneen käytännön mukaan laajan kotivakuutuksen perusteella korvataan erilaisia vuotovahinkoja. Usein vuotovahinko aiheutuu siitä, että putki kuluu tai syöpyy puhki ennen suunnitellun käyttöikänsä päättymistä ja näin syntyy äkillinen ja ennalta arvaamaton kastuminen (Tuula Pellikka, Omaisuuden vakuuttaminen, 2. uud. p. 2005, s. 196). Tämän vakiintuneen käytännön perusteella lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa lausunnonpyytäjän omakotitalossa todetun vuotovahingon korjauskustannukset vakuutusehtojen mukaisesti.
 
Itse putkiston osalta lautakunta toteaa, että laajan kotivakuutuksen perusteella korvataan vakiintuneesti myös erilaisia rikkoutumisia. Lautakunnan käsityksen mukaan putken rikkoutuminen hyvin usein johtuu sen syöpymisestä tai kulumisesta tai muusta hitaasti kehittyvästä tapahtumasta. Laajan kotivakuutuksen rajoitusehtoja ei voi tulkita niin laajasti, ettei putkirikkoja vakuutuksen perusteella käytännössä korvattaisi juuri koskaan. Kun vakuutusyhtiö ei ole osoittanut, että käyttövesiputken rikkoutuminen johtuisi esim. ulkopuolisesta syöpymisestä tai rakennusvirheestä, lautakunta suosittaa, että yhtiö korvaa myös putken korjauskustannukset ehtojen mukaisesti.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Tuomela ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia