Haku

VKL 704/14

Tulosta

Asianumero: VKL 704/14 (2015)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.05.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Matkalta myöhästyminen.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja myöhästyi paluulennolta Espanjasta 11.10.2014, koska hänen vuokra-autoonsa murtauduttiin ja vahingon selvittely vaati paljon aikaa. Korvausta myöhästymisestä on haettu matkustajavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 24.10.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä, koska kyse ei ole ollut ehtojen tarkoittamasta julkisen kulkuneuvon rikkoutumisen tai liikennevahingon aiheuttamasta myöhästymisestä.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut 2.11.2014 päivätyssä valituksessaan, että koska myöhästyminen johtui olosuhteista, joihin hän ei voinut vaikuttaa, tulisi vakuutuksesta suorittaa myöhästymiskorvaus.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 23.1.2015 päivätyssä vastineessaan, ettei kyseessä ole ollut korvattava vakuutustapahtuma, eikä korvausta myöhästymisestä aiheutuneista kuluista voitu tästä syystä suorittaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, onko myöhästyminen murtovarkauden takia matkavakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 11 (Matkalta myöhästyminen) mukaan vakuutuksesta korvataan matkalta myöhästyminen tai jatkoyhteydeltä myöhästyminen ulkomailla sekä kotimaassa ulkomaille suuntautuvan lentomatkan yhteydessä, jos vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva- tai junamatkansa alkamispaikkaan julkisen kulkuneuvon tai matkanjärjestäjän järjestämän kuljetuksen myöhästymisen takia tai liikenneonnettomuuden kohdistuessa sellaiseen yksityiseen kulkuneuvoon, jossa vakuutettu matkustaa. Vakuutuksesta korvataan kohtuulliset ylimääräiset ja välttämättömät matka- ja majoituskustannukset.

Asian arviointi

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan matkalta myöhästyminen tai jatkoyhteydeltä myöhästyminen ulkomailla sekä kotimaassa ulkomaille suuntautuvan lentomatkan yhteydessä, jos vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelman mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva- tai junamatkansa alkamispaikkaan julkisen kulkuneuvon tai matkanjärjestäjän järjestämän kuljetuksen myöhästymisen takia tai liikenneonnettomuuden kohdistuessa sellaiseen yksityiseen kulkuneuvoon, jossa vakuutettu matkustaa. Tässä tapauksessa myöhästyminen ei ollut johtunut julkisen tai matkanjärjestäjän hankkiman kuljetuksen myöhästymisestä tai liikenneonnettomuudesta, vaan matkalta myöhästyminen johtui murtautumisen aiheuttamista selvittelytoimista. Koska kyse ei ole ollut vakuutusehdoissa luetelluista syistä aiheutuneesta myöhästymisestä, ei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta myöhästymisestä aiheutuneista ylimääräisistä kuluista.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta