Haku

VKL 698/08

Tulosta

Asianumero: VKL 698/08 (2008)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2008

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Silmälasien menettäminen Rajoitusehdot Katoaminen

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan lausunnonpyytäjä lähti mökiltään 13.6.2008 noin klo 20 käymään autolla hautausmaalla. Sää oli lähtiessä pilvinen. Eräälle mäelle noustessa auringonpaiste yht’äkkiä häikäisi lausunnonpyytäjää voimakkaasti. Hän teki äkillisen paniikkijarrutuksen, koska hän ei nähnyt paisteelta mitään. Äkkipysähdyksessä lausunnonpyytäjän monitehosilmälasit ilmeisesti lensivät auton lattialla apukuljettajan puolella olleisiin kukkakasseihin. Säikähdyksestä toivuttuaan lausunnonpyytäjä jatkoi matkaansa hautausmaalle, laittoi kasseissa olleet kesäkukat haudalle, kasteli ne ja vei haudalta keräämänsä kasvit ja tyhjät kukkakassit papereineen roskikseen.

Ajaessaan lausunnonpyytäjä käytti aurinkolaseja, eikä hän säikähdykseltään huomannut moniteholasiensa katoamista heti. Hän ei virallisesti tarvitse ko. moniteholaseja ajaessaan, mutta koska hän ajaa vähän ja jännittää ajamista, hän oli ottanut kaikki tarpeelliset lasit mukaansa. Illan kuluessa ja seuraavana päivänä lausunnonpyytäjä totesi lasit kadonneeksi. Niitä on etsitty autosta tuloksetta. Uudet vastaavat lasit maksavat 430 euroa. 

Vakuutusyhtiön päätös

Laaja kotivakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta.

Tässä tapauksessa vahinkotapahtumaa ja –paikkaa ei ole voitu varmuudella määritellä. Kyseessä on omaisuuden katoamisesta aiheutunut vahinko, jota vakuutuksesta ei korvata.

Uudelleenkäsittelyt

Lausunnonpyytäjä pyysi uutta käsittelyä. Tapahtuman aika ja paikka ovat selvillä: ajomatka hautausmaalle ja kukkien laitto haudalle klo 20–21. Häikäisytapahtuma oli klo 20.30. Kyseessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tilanne eikä unohtaminen tai katoaminen.

Uudessa korvauspäätöksessään vakuutusyhtiö toteaa, että vahinkoilmoituksen mukaan silmälasit lensivät ilmeisesti auton lattialla oleviin kukkakasseihin äkkijarrutuksessa. Lasit ovat ilmeisesti kulkeneet kukkakassien mukana roskikseen. Katoaminen on havaittu illan kuluessa ja seuraavana aamuna.

Vakuutusyhtiö katsoo, että silmälasit ovat kadonneet 13.6.2008 klo 20–21 välisenä aikana. Vakuutuksesta ei korvata katoamisesta johtuvia vahinkoja.

Tapausta käsiteltiin vielä vakuutusyhtiön sisäisessä oikaisumenettelyssä. Siinä annetussa ratkaisussa on todettu mm., että korvauksen hakijalla on näyttövelvollisuus vahingosta. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan silmälasit ovat epähuomiossa ajautuneet kukkakassien sisällä roskikseen. Vakuutusyhtiön mielestä tämä on yksi mahdollinen selitys, mutta koska lasien puuttuminen huomattiin vasta kotiin palattua, muita vaihtoehtoja ei ole poissuljettu. Silmälasit ovat voineet pudota esimerkiksi hautausmaalla ollessa. Asiassa ei ole voitu osoittaa, että vahinko on aiheutunut korvaukseen oikeuttavan tapahtuman seurauksena.

Lausuntopyyntö

Vakuutuksenottaja pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa. Kotoaan mökilleen ajaessaan hän oli käyttänyt aurinkolaseja, ja mökille tullessaan hän oli todennut sään pilviseksi. Hän lähti ajamaan hautausmaalle ja pani tällöin uudet moniteholasit päähänsä. Hän oli vasta totuttelemassa näihin laseihin.

Lausunnonpyytäjä autoilee vain muutaman kerran kesässä ja oli nyt ensimmäistä kertaa liikkeellä talven jälkeen. Ajaminen jännittää häntä, mikä entisestään lisäsi äkillisen häikäistymisen aiheuttamaa pelästymistä. Koska hän ei vielä ollut tottunut uusiin laseihin, hän ei heti huomannut niiden puuttumista.

Kukkakasseissa oli runsaasti pakkauspaperia ja sanomalehteä. Lausunnonpyytäjä nosteli kukat ruukuissaan kasseista ulos, jolloin pakkausmateriaali jäi kasseihin, jotka lausunnonpyytäjä vei roskikseen.

Lausunnonpyytäjän ajonäkö ei edellytä silmälasien käyttämistä, joten hän ei heti huomannut niiden puuttumista. Mökille tultuaan hän totesi ne kadonneiksi. Auto on käyty läpi moneen kertaan.

Tässä tapauksessa ei ole kyseessä häviäminen, katoaminen tai unohtaminen. Kyseessä on klo 20-21 välillä tapahtunut ajo mökiltä hautausmaalle ja äkillinen häikäistyminen sekä äkkijarrutus tuon ajomatkan aikana.

Vakuutusyhtiön vastine

Lausuntopyynnössä ei ole tuotu esiin mitään sellaista uutta, jonka perusteella korvausratkaisua tulisi muuttaa. Katoamisesta aiheutuneet vahingot on rajattu laajan kotivakuutuksen ulkopuolelle.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa. 

Ehtojen kohdan 2.13 mukaan irtaimiston ja rakennuksen vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta.

Tapauksessa on riitaa lausunnonpyytäjän silmälasien korvaamisesta. Lausunnonpyytäjä oli pannut lasit päähänsä lähtiessään ajamaan mökiltään hautausmaalle 13.6.2008 klo 20, ja mökilleen palattuaan hän oli saman illan ja seuraavan päivän aikana todennut silmälasiensa kadonneen. Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa vakuutusehtoihin otetun katoamista ja unohtamista koskevan rajoitusehdon perusteella.

Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan lasit ovat ilmeisesti ajomatkan aikaisen yllättävän äkkijarrutuksen yhteydessä pudonneet autossa olleisiin kukkakasseihin, ja hautausmaalla lasit ovat epähuomiossa menneet kukkakassien mukana roskikseen.

Vakuutuslautakunta toteaa, että lasien menettämistä ei ole heti huomattu, vaan lausunnonpyytäjän käsitys lasien menettämisen tavasta perustuu jälkikäteiseen päättelyyn. Lautakunta pitää mahdollisena, että lasit ovat voineet kadota muussakin yhteydessä kuin lausunnonpyytäjän käsityksen mukaisella tavalla.

Samankaltaisissa vahinkotapauksissa omaksumansa ratkaisukäytännön mukaisesti lautakunta katsoo, ettei korvauksen hakijan jälkikäteiseen päättelyyn perustuva oma käsitys itsessään riitä osoitukseksi siitä, mitä kadonneelle omaisuudelle on tapahtunut. Vakuutuslautakunta katsoo lasien menettämisen syyn jäävän epäselväksi, jolloin lautakunnan tulkinnan mukaan kyse on vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisesta katoamisesta aiheutuneesta vahingosta.

Näiden syiden vuoksi Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa korvausta. 

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Vaitomaa ja Uimonen sekä varajäsen Ilveskoski. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia