Haku

VKL 697/12

Tulosta

Asianumero: VKL 697/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 08.05.2013

Toiminnanharjoittajan vastuu. Vakuutuksenottajan hallussa olleen avaimen katoaminen. Välitön uhka omaisuudelle.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja oli vastaanottanut asunto-osakeyhtiö N:n yleisavaimen 14.5.2012 klo 13.30 voidakseen suorittaa erään huoneiston parketin lakkauksen. Vakuutuksenottaja oli vahinkoilmoituksen mukaan pannut avaimen avainrenkaaseen. Avaimen vastaanottamisen jälkeen vakuutuksenottaja oli käynyt suuressa kauppakeskuksessa toisessa pääkaupunkiseudun kaupungissa, rautakaupassa, toisessa työkohteessa ja huoltoasemalla. Vakuutuksenottaja oli seuraavana päivänä 15.5.2012 klo 9.00 takaisin työkohteeseen mennessään huomannut, että avain puuttui avainrenkaasta. Asunto-osakeyhtiö N:n yhteensä 161 lukkoa sarjoitettiin uudelleen. Korvausta sarjoituskuluista on haettu yritystoiminnan vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 5.9.2012 päivätyssä päätöksessään todennut, ettei tiedetty, oliko joku löytänyt avaimen ja oliko se sellaisen hallussa, jolla ei ollut siihen oikeutta. Avaimessa ei ollut minkäänlaisia tunnistetietoja, eikä tiedetty, milloin tai minne avain katosi. Pelkkä mahdollisuus, että avain oli saattanut joutua vääriin käsiin ja sitä saatettaisiin väärinkäyttää, ei vielä aiheuttanut välitöntä uhkaa. Vakuutusyhtiö on katsonut, että vahinkoa ei voitu korvata vastuuvakuutuksesta.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja on pitänyt ilmeisenä, että avain on päässyt putoamaan housuissa kiinni olleesta avainlenkistä siinä vaiheessa, kun hän oli 15.5.2012 ollut kantamassa työkaluja noin 100 metrin päähän pysäköidystä autostaan työkohteeseen. Avaimen irtoaminen avainlenkistä on vaatinut lenkin vääntymistä, joka on saattanut tapahtua työkoneita kannettaessa. Saatuaan työkalut kannetuksi kerrostalon ovelle vakuutuksenottaja on havainnut avaimen puuttumisen. Avaimet olivat avainlenkissä yhdessä auton avainten kanssa. Oli todennäköistä, että avaimet putosivat juuri sen kerrostalon pihalle, jonka oviin yleisavain sopi. Oli ilmeistä, että kesäaikana joku löytäisi maasta punaisella avaimenperällä varustetun avaimen. Sen löytyminen saattoi kestää minuuteista päiviin, mutta ei ollut todennäköistä, ettei kukaan löytäisi sitä. Kun se oli löydetty, oli selvää, että se oli silloin sellaisen hallussa, jolla ei ollut siihen oikeutta. Oli luonnollista, että kaikki mahdolliset löytäjät eivät käyttäisi avainta tunkeutuakseen sillä luvattomasti toisten asuntoihin. Vaara tunkeutumisesta oli kuitenkin konkreettinen ja välitön. Kerrostalon pihalta löytyneen avaimen sopivuutta oli ilman suurta kiinnijäämisriskiä helppo kokeilla ensin kerrostalon alaoveen ja, sopivan tilaisuuden tullen, johonkin huoneistoon. Vaaraa avaimen väärinkäytöstä lisäsi olennaisesti se, että avain oli yleisavain. Mahdollisia anastuskohteita olivat asuntojen lisäksi asukkaiden yhteiskäytössä olevat tilat, pyöräkellarit ja tekniset tilat. Asiamies on vedonnut myös siihen, että kerrostalon asukkaiden kotivakuutuksista oli vaikeaa saada korvausta sarjoituskuluista.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut tehtyyn korvauspäätökseen ja lausunut lisäksi, että korvauksen hakijalla oli velvollisuus osoittaa, että hänelle oli sattunut vakuutuksen perusteella korvattava vahinko. Vakiintuneen käytännön mukaan jälkikäteispäättelyä siitä, miten vahinko oli mahdollisesti voinut tapahtua, ei voitu pitää selvityksenä siitä, miten vahinko oli todellisuudessa tapahtunut. Lisäksi vakuutusyhtiö on todennut, että sillä, saivatko asunto-osakeyhtiön osakkaat kotivakuutuksesta mahdollisesti korvausta, ei ollut merkitystä asian arvioinnissa. Kyse oli vakuutusehtojen tulkinnasta. Vahingossa ei ollut kyse toiminnan vastuuvakuutuksesta korvattavasta vahingosta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Yritystoiminnan vastuuvakuutusehtojen kohdan 30.3.27 (Avaimen katoaminen) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka johtuvat toisen käytössä olevaan tilaan pääsyn mahdollistavan avaimen katoamisen johdosta aiheutuneista lukkojen tai järjestelmien uusimis- tai sarjoituskustannuksista. Vakuutuksesta korvataan kuitenkin lukkojen tai järjestelmien uusimis- tai sarjoituskustannuksia seuraavien edellytysten täyttyessä yhtäaikaisesti:

  • avaimen hallussapito välittömästi liittyy vakuutettuun toimintaan
  • avaimen katoaminen johtuu vakuutuksenottajan palveluksessa olevan henkilön tai hallintoelimiin kuuluvan henkilön virheestä tai huolimattomuudesta ja
  • on ilmeistä, että avain on sellaisen hallussa, jolla ei siihen ole oikeutta ja tämän seurauksena on välitön uhka, että tiloissa olevaa omaisuutta anastetaan.

Ratkaisu

Esillä olevassa tapauksessa on kyse siitä, onko vakuutuksenottajan hallussa olleen avaimen katoamisesta aiheutunut vahinko vakuutusehtojen mukaan korvattava.

Vakuutuksenottaja on 15.5.2012 havainnut kadottaneensa asunto-osakeyhtiö N:n yleisavaimen, jonka hän oli saanut haltuunsa 14.5.2012. Avaimen katoa­mispaikkaa ei tiedetä, mutta vakuutuksenottaja on arvellut sen pudonneen asunto-osakeyhtiön lähistölle. Avaimessa ei ole ollut tunnistetietoja. Avaimen katoamisen johdosta asunto-osakeyhtiön lukot oli sarjoitettu uudelleen.

Vastuuvakuutusehdoissa on avaimen katoamisesta johtuvat lukkojen uusimis- ja sarjoituskustannukset rajattu pääsääntöisesti korvattavuuden ulkopuolelle. Jotta lukkojen sarjoituskulut korvataan vakuutuksesta, edellytetään paitsi sitä, että avaimen hallussapito välittömästi liittyy vakuutettuun toimintaan, ja sitä, että avaimen katoaminen johtuu vakuutuksenottajan palveluksessa olevan tai hallintoelimiin kuuluvan henkilön virheestä tai huolimattomuudesta, myös sitä, että on ilmeistä, että avain on sellaisen hallussa, jolla ei siihen ole oikeutta ja että tämän seurauksena on välitön uhka, että tiloissa olevaa omaisuutta anastetaan.

Korvauksen vaatijana vakuutuksenottaja on velvollinen osoittamaan, että vakuutuksen asettamat kaikki edellytykset täyttyvät. Varmaa selvitystä avaimen katoamispaikasta ja -hetkestä ei ole. Lautakunta toteaa, ettei ole tietoa siitä, että joku olisi löytänyt avaimen ja että se olisi ollut sellaisen hallussa, jolla ei ollut siihen oikeutta. Kun kadonneessa avaimessa ei ole ollut tunnistetietoja, lautakunta katsoo, että mahdollisen löytäjän keinot avaimen käyttöosoitteen selvittämiseksi ovat olleet vähäiset. Sen vuoksi lautakunta katsoo, ettei avaimen suojaamaan omaisuuteen ole kohdistunut vakuutusehtojen edellyttämää välitöntä uhkaa.

Edellä olevan perusteella lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Nikunlassi.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia