Haku

VKL 693/14

Tulosta

Asianumero: VKL 693/14 (2015)

Vakuutuslaji: Liikennevakuutus

Ratkaisu annettu: 22.09.2015

Liikennevakuutuslain mukainen hyvikemaksu. Vakuutuslautakunnan toimivalta.

Tapahtumatiedot ja valitus

Henkilöauton omistaja oli 7.8.2014 käyttänyt liikennevakuutuksen kohteena olevaa autoa liikenteessä, vaikka se oli 19.6.2014 poistettu liikennekäytöstä. Vakuutusyhtiö määräsi liikennevakuutuslain 16 §:n perusteella liikennevakuutuksen ottaneelle ajoneuvon haltijalle maksettavaksi hyvikkeen. Vakuutuksenottaja vaati hyvikkeen poistamista ja pyysi Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta asiaan.

Päätös

Asiassa on kysymys liikennevakuutuslain mukaisesta hyvikkeestä. Ohjesääntönsä 6 §:n mukaan Vakuutuslautakunta käsittelee liikennevakuutusta koskevia asioita vain, milloin siihen on erityisiä syitä.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksessään KHO:2014:169 todennut, että liikennevakuutuslain 16 §:n mukaisen hyvikkeen osalta kyse on julkisoikeudellisesta maksuvelvollisuudesta, jota koskevat riidat ratkaistaan hallintolainkäytön järjestyksessä. Hyvikeasioita koskevissa valituksissa käsittelyväylänä on siten hallinto-oikeus. Tällöin ei ole ohjesäännön edellyttämiä erityisiä syitä käsitellä asiaa Vakuutuslautakunnassa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, ettei se ole toimivaltainen käsittelemään liikennevakuutuksen hyvikeasioita. Lautakunta ei anna asiasta ratkaisusuositusta.

Tämän päätöksen antoi puheenjohtaja Melander sihteerin esittelystä.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Sihteeri Raulos                                 

Tulosta