Haku

VKL 688/13

Tulosta

Asianumero: VKL 688/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.08.2014

Osakkeenomistajana olevan vuokranantajan vastuu. Raollaan olevasta pyykinpesukoneen hanasta ja tulppaamattomasta putkesta aiheutunut vesivahinko. Lopputarkastus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja omisti kerrostalohuoneiston, jossa asui vuokralainen. Vuokralainen oli muuttamassa pois asunnosta ja vuokranantaja oli myynyt pesukoneen hänelle. Pois muuttaessaan 1.2.2013 vuokralainen otti mukaansa keittiössä sijainneen pesukoneen. Seuraavana päivänä vuokralainen ja vuokranantaja tekivät lopputarkastuksen asunnossa. Vuokranantaja kysyi vuokralaiselta, oliko pesukone asianmukaisesti otettu pois, johon vuokralainen vastasi myöntävästi. Vuokranantaja ei pystynyt näkemään liitäntää rakenteita purkamatta, koska liitäntä oli kaapin rakenteiden takana ja hana oli vain hieman raollaan.

Muuton yhteydessä pesukoneen hana jäi raolleen eikä koneen tulovesiputkea tulpattu. Tämän seurauksena hana tiputti vettä lattialle, ja vesi oli päässyt keittiön kaapiston ja lattian rakenteisiin. Vesi aiheutti vahinkoa talon rakenteisiin ja muihin huoneistoihin. Asunnon uusi omistaja huomasi vuodon 16.3.2013 asentaessaan omaa pesukonettaan liitäntään.

Vuokralaisen vakuutus korvasi asunnon irtaimistolle aiheutuneen vahingon. Asunto-osakeyhtiö esitti vuokranantajalle 4.899,97 euron korvausvaatimuksen huoneistossa aiheutuneesta vesivahingosta ja sen korjauksesta. Vuokranantaja haki vastuuvakuutuksestaan korvausta vesivahingon tutkimisesta ja korjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Tapausta on käsitelty myös vuokralaisen vastuuvakuutuksen osalta tapauksessa VKL 687/13.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö katsoi, että vuokranantaja toimi huolellisesti, kun hän tiedusteli vuokralaiselta, oliko pesukone otettu asianmukaisesti pois. Vuokranantaja on voinut luottaa vuokralaisen antamaan myöntävään vastaukseen. Vuokranantaja ei ole myöskään voinut huomata vuotoa, koska putken pää on ollut kaapin rakenteiden takana piilossa.

Valitus

Vuokranantaja on esittänyt tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön päätökseen. Vuokranantajan vastuuvakuutuksen mukaan syy on ollut vuokralaisen, kun taas vuokralaisen vastuuvakuutuksen mukaan vuokralainen ei ole aiheuttanut vahinkoa tai vahingolle ei ole näyttöä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoi edelleen, ettei vakuutuksenottaja ole syyllistynyt mihinkään moitittavaan tekoon tai laiminlyöntiin, jonka perusteella hän olisi vahingosta korvausvastuussa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Vahingonkorvauslaki

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölain 4 luvun 3 §:n mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat.

Osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu tilojen käyttämisestä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Lain 24 luvun 2 §:n mukaan osakkeenomistajan on korvattava vahinko, jonka hän on myötävaikuttamalla tämän lain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle, toiselle osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla 4 tai 5 luvun säännöksiä tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä osakkeenomistajan kunnossapitovastuusta tai muutostyöstä, vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei osakkeenomistaja osoita menetelleensä huolellisesti. Sama koskee vahinkoa, joka on aiheutettu 11 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella.

Vakuutusehdot

Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu voimassa olevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuskauden aikana sattuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin.

Ratkaisu

Tapauksessa on kyse vuokranantajan vastuusta avonaisesta pesukoneen hanasta ja tulppaamattomasta putkesta aiheutuneesta vahingosta. Vuokranantaja vaatii vakuutusyhtiötä korvaamaan aiheutuneen vahingon vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiön mukaan vuokranantaja on toiminut huolellisesti tiedusteltuaan lopputarkastuksessa vuokralaiselta, oliko pesukone otettu asianmukaisesti pois. Vakuutusyhtiön mukaan vuokranantaja on voinut luottaa vuokralaisen antamaan myöntävään vastaukseen eikä vuokranantaja ole voinut huomata vuotoa, koska putken pää on ollut kaapin rakenteiden takana piilossa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vuokranantajan on tullut varmistua pesukoneliitännän asianmukaisesta käsittelystä, koska hän on ollut tietoinen pesukoneen pois viennistä. Vuokranantaja ei ole nähnyt vuotavaa putkenpäätä, koska se on ollut kaapin rakenteiden takana.

Lautakunta toteaa, että mukaan osakkeenomistajan on osoitettava toimineensa huolellisesti, mikäli hänen huoneistoaan ei hoideta huolellisesti ja tästä aiheutuu vahinkoa kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osille. Lautakunta katsoo, että vuokranantaja olisi pitänyt tarkastaa pesukoneen asianmukainen irrottaminen muutenkin kuin tiedustelemalla asiaa vuokralaiselta. Lautakunta katsoo, että vuokranantajan olisi pitänyt tiedustella vuokralaiselta asiaa tarkentavin kysymyksin tai tarkastamalla itse liitännän vuotamattomuuden. Lautakunta katsoo, että vuokranantaja ei ole toiminut huolellisesti asiassa ja on siten ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Edelleen lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön olisi tullut korvata vahinko vuokranantajan vastuuvakuutuksesta.

Lautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan vuokranantajalle vesivahingosta aiheutuneen vahingon.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsenenä Pesonen. Sihteerinä toimi Heino.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia