Haku

VKL 688/08

Tulosta

Asianumero: VKL 688/08 (2008)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 18.12.2008

Vakuutusehtojen tulkinta Myrsky Raesade Vahingon korvattavuus

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan raju raekuuro rikkoi 2.7.2008 vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön rivitalorakennuksesta kaikkien viiden huoneiston valokatteet.

Vakuutusyhtiön päätös

Kiinteistövakuutusehtojen kohdan 3.1.9 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut myrsky. Myrsky on kysymyksessä silloin, kun tuulen nopeus on vähintään 20 metriä sekunnissa. Ulkopuoliselle seinäpäällykselle tai ikkunalle, ovelle, antennilaitteelle ja kiinteistöllä oleville tavanomaisille rakenteille aiheutunut vahinko korvataan vain jos sen on aiheuttanut myrskyn kaatama puu tai muu myrskyn irrottama esine.

Ilmatieteen laitokselta saadun tiedon mukaan alueen keskituulet olivat vahinkopäivänä 5,5 m/s ja puuskissa 10,9 m/s. Kyseessä ei siten ole kiinteistövakuutuksen perusteella korvattava vahinkotapahtuma.

Vakuutusyhtiön sisäinen oikaisumenettely

Taloyhtiö toteaa, että vahinkopäivänä kaupunkia koetteli erittäin raju luonnonilmiö, joka toi rajun tuulen ja raesateen kaupungin keskustaan. Rakeet olivat läpimitaltaan useita senttimetrejä.

Taloyhtiön mielestä tuuli ei ole tässä ratkaiseva asia vaan kymmenen kilometrin korkeudesta pudonneet rakeet, jotka rikkoivat mm. peltikatteita.

Sisäisessä oikaisumenettelyssä annetussa ratkaisussa todetaan mm., että vakuutuskirjan mukaan kohteelle otettu esinevakuutusturva korvaa palon, noen, salamaniskun, räjähdyksen, sammutuslaitteiston laukeamisen, murron, vahingonteon, anastamisen, vuodon, myrskyn ja koneen tai laitteen rikkoutumisen aiheuttamat vahingot. Vakuutusehtojen mukaan myrsky on kyseessä silloin, kun tuulen nopeus on vähintään 20 metriä sekunnissa.

Vakuutusyhtiö katsoo, että tapausta tulee käsitellä myrskyvahinkona. Korvattavan tapahtuman edellytyksenä on tällöin se, että tuulen nopeus olisi vähintään 20 m/s. Ilmatieteen laitoksen mukaan tuulen nopeus on vahinkopäivänä ollut puuskissa 10,9 m/s, jolloin myrskyvakuutuksesta korvattavaksi tulevan tapahtuman edellytykset eivät täyty.

Lausuntopyyntö

Asunto-osakeyhtiö pyytää Vakuutuslautakunnan lausuntoa uudelleenkäsittelypyyntönsä mukaisilla perusteilla. Sama vakuutusyhtiö on korvannut samojen rakeiden rikkomia autojen peltejä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakiintuneen korvauskäytännön mukaan myrskyyn usein liittyvän ilmiön, raekuuron, aiheuttamaa vahinkoa ei pidetä myrskyvahinkona, joka tulisi kiinteistövakuutuksesta korvattavaksi. Laajan kiinteistövakuutuksen perusteella tällainen vahinko olisi korvattava.

Rakeiden autoille aiheuttamia vahinkoja on korvattu, koska autojen kaskovakuutuksista korvataan äkillisten ulkoapäin vaikuttavien tapahtumien aiheuttamia vahinkoja. Nämä vakuutukset poikkeavat kiinteistövakuutusehdoista tältä osin merkittävästi, joten autojen vaurioitumisesta maksetuilla korvauksilla ei voi olla merkitystä arvioitaessa korvattavuutta kiinteistövakuutuksen perusteella.

Yhtiö ei muuta korvauspäätöstään.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Esinevakuutusehtojen kohdan 3.1.9 (”Myrsky”) mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut myrsky.

Myrsky on kysymyksessä silloin, kun tuulen nopeus on vähintään 20 metriä sekunnissa.

Ulkopuoliselle seinänpäällykselle tai ikkunalle, ovelle, antennilaitteelle ja kiinteistöllä oleville tavanomaisille rakenteille aiheutunut vahinko korvataan vain, jos sen on aiheuttanut myrskyn kaatama puu tai muu myrskyn irrottama esine.

Vakuutuksesta ei korvata
- vahinkoa, jonka on aiheuttanut aallokko, jään liikkuminen, jään tai lumen paino, tulva tai veden pinnan nousu,
- laiturille aiheutunutta vahinkoa,
- ulkona olevalle irtaimistolle aiheutunutta vahinkoa eikä
- vahinkoa irtaimistolle, ellei se ole aiheutunut rakennuksen myrskyvahingon yhteydessä.
Vakuutuksen kohteena oleva rivitalorakennus on kärsinyt raevahingon, kun isokokoiset rakeet ovat rikkoneet kaikkien viiden huoneiston valokatteet.

Kiinteistövakuutuksesta korvattavaksi tulevat tapahtumat on määritelty kiinteistövakuutuksen ehdoissa. Sen vuoksi kiinteistövakuutuksesta korvattavaksi tulevia tapahtumia arvioitaessa merkitystä ei ole sillä, että esim. autovakuu­tuksen perusteella samasta vahinkotapahtumasta on maksettu korvauksia.

Vakuutuslautakunta toteaa, että tämäntapainen vahinko voisi tulla korvattavaksi tästä kiinteistövakuutuksesta ainoastaan vakuutukseen sisältyvän myrskyvakuutusosan perusteella. Myrskyvakuutusehtojen mukaan vakuutuskorvaukseen oikeuttavana vahingon syynä on nopeudeltaan vähintään 20 metriä sekunnissa oleva tuuli. Tälle rakennukselle otetun vakuutuksen ehtojen mukaan raesade itsessään ei oikeuta vakuutuskorvaukseen.

Tapauksessa esitetyn selvityksen mukaan tuulen nopeus on vahinkopäivänä ollut alle 20 m/s. Vakuutusehtojen mukaista myrskyvahinkoa ei siten ole sattunut. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Vaitomaa ja Uimonen sekä varajäsen Ilveskoski. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta