Haku

VKL 687/13

Tulosta

Asianumero: VKL 687/13 (2014)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 15.08.2014

Vuokralaisen vastuu. Raollaan olevasta pyykinpesukoneen hanasta ja tulppaamattomasta putkesta aiheutunut vesivahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli vuokralaisena vuokranantajan omistamassa kerrostalohuoneistossa. Vuokralainen oli muuttamassa pois asunnosta ja vuokranantaja oli myynyt pesukoneen hänelle. Pois muuttaessaan 1.2.2013 vuokralainen otti mukaansa keittiössä sijainneen pesukoneen. Hänen veljensä irrotti pesukoneen ja kantoi sen muuttoautoon. Toinen muuttoapulainen siivosi asunnossa ja muun muassa kiillotti hanat. Seuraavana päivänä vuokralainen ja vuokranantaja tekivät lopputarkastuksen asunnossa.

Muuton yhteydessä pesukoneen hana jäi raolleen eikä koneen tulovesiputkea tulpattu. Tämän seurauksena hana tiputti vettä lattialle, ja vesi oli päässyt keittiön kaapiston ja lattian rakenteisiin. Vesi aiheutti vahinkoa talon rakenteisiin ja muihin huoneistoihin. Asunnon uusi omistaja huomasi vuodon 16.3.2013 asentaessaan omaa pesukonettaan liitäntään.

Vuokralaisen vakuutus korvasi asunnon irtaimistolle aiheutuneen vahingon. Asunto-osakeyhtiö esitti vuokralaiselle 4.899,97 euron korvausvaatimuksen huoneistossa aiheutuneesta vesivahingosta ja sen korjauksesta. Vuokralainen haki vastuuvakuutuksestaan korvausta vesivahingon tutkimisesta ja korjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Tapausta on käsitelty myös vuokranantajan vastuuvakuutuksen osalta tapauksessa VKL 688/13.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö katsoi, ettei vahinko ollut aiheutunut vuokralaisen syyksi luettavasta huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä. Vuokralaisen veli tarkisti pesukoneen irrotuksen yhteydessä, että hana ei jäänyt vuotamaan, ja lisäksi muuttoa seuraavana päivänä vuokralainen tarkisti yhdessä vuokranantajan kanssa, että pesukoneen hana ei vuotanut. Vakuutusyhtiön mukaan vuokralaisen ei voida olettaa ymmärtävän, että hana olisi pitänyt tulpata. Lisäksi toimivan hanan tulee kiinni ollessaan estää veden valuminen putkesta.

Valitus

Vuokranantaja teki valituksen Vakuutuslautakunnalle vuokralaisen valtuuttamana. Vuokranantajan mukaan on todennäköistä, että hana on raottunut pesukoneen poisvientiä seuraavana päivänä vuokralaisen siivouksen yhteydessä. Putken vuotamista ei pystytty näkemään tarkastuksessa, koska putken pää oli kaapin rakenteiden takana ja hana oli vain hieman raollaan.

Vuokranantaja kävi 1.2.–8.3.2013 aikana asunnossa vain muutaman kerran asunnon myyntiin liittyen eikä hän koskenut hanaan näillä käynneillä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö totesi, että vuokralainen ei itse irrottanut pesukoneen liitäntää eikä vuokralaisella ollut syytä epäillä, ettei hänen veljensä olisi ottanut pesukonetta asianmukaisesti pois. Tiputuskohta oli piilossa eikä vuokralainen voinut havaita vuotoa ilman rakenteiden purkamista. Vuokralaiselta ei voida edellyttää, että tämän pitäisi tulpata käyttämätön vesiputki asunnosta pois muuttaessa.

Pelkästään putken tulppaamattomuus ei aiheuta vesivahinkoa. Syynä vahinkoon onkin todennäköisesti tulppaamattoman vesiputken lisäksi se, että hana on ollut osittain auki. Selvitysten perusteella ei ole näyttöä siitä, kenen toimesta hanaa on viimeksi käytetty tai kenen toimesta se on avattu. Vuokranantaja on käynyt asunnossa muutamia kertoja vuokralaisen poismuuton jälkeen, joten hana on voitu aukaista myös tänä aikana. Vuokranantajan olisi lisäksi pitänyt tarkistaa vesi- ja viemärilaitteet lopputarkastuksen aikana, erityisesti hänen tietäessään pesukoneen poisviennistä. Vuokranantaja olisi tarkastuksessa huomannut vuodon eikä vahinkoa olisi päässyt syntymään.

Selvitysten perusteella ei ole pääteltävissä, että aiheutunut vesivahinko olisi seuraamusta jostakin senkaltaisesta moitittavasta menettelystä vuokralaisen taholta, jota vahingonkorvausvelvollisuuden toteuttamiseksi edellytetään. Tämän johdosta korvausta ei voida maksaa vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Lainkohdat

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä tässä laissa säädetään, muuta johdu.

Vakuutusehdot

Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.

Ratkaisu

Tapauksessa on kyse vuokralaisen vastuusta avonaisesta pesukoneen hanasta ja tulppaamattomasta putkesta aiheutuneesta vahingosta. Vuokralainen katsoo, että vahinko on aiheutunut siitä, että hän jätti putken tulppaamatta ja hanan hieman raolleen, kun hän muuttaessaan otti pesukoneen mukaansa. Vakuutusyhtiön mukaan vuokralaiselta ei pitäisi edellyttää putken tulppaamista. Lisäksi vakuutusyhtiön mukaan ei ole selvää, kenen syystä hana on jäänyt raolleen.

Vakuutuslautakunta katsoo, että vesivahinko on aiheutunut siitä, että tulppaamattoman putken hana oli jäänyt raolleen joko konetta irrotettaessa tai hanaa puhdistettaessa. Kummassakaan tapauksessa virhe ei ole ollut vuokralaisen. Lautakunta katsoo, ettei vuokralaisella ole tässä sopimuksenulkoisessa tilanteessa ollut isännänvastuuta häntä muutossa avustaneiden henkilöiden toimista.

Vuokranantaja ei ole antanut tarkempia ohjeita putken tulppaamisesta eikä hän ole tarkastanut hanaa ja putkea tai vaatinut tarkempaa selvitystä koneen irrottamisesta. Lautakunta katsoo, ettei vuokralainen ole toiminut huolimattomasti vesivahinkoon johtaneissa tapahtumissa eikä siten ole vastuussa aiheutuneesta vahingosta. Lautakunta katsoo siten, että vakuutusyhtiöllä on ollut oikeus kieltäytyä vahingon korvaamisesta vuokralaisen vastuuvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Korpiola ja Rusanen sekä varajäsenenä Pesonen. Sihteerinä toimi Heino.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia