Haku

VKL 677/98

Tulosta

Asianumero: VKL 677/98 (1999)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 15.06.1999

Pesuhuoneen vesivaraajan putkivuodon aiheuttama vesivahinko Rajoitusehdot Rakennusvirhe Puutteellinen vesieristys

Tapahtumatiedot
 
Lausuntoa pyytävän asunto-osakeyhtiön eräässä huoneistossa todettiin keväällä 1997 vesivahinko pesuhuoneessa. Pesuhuoneessa olleen vesivaraajan tuloputken mutteri oli haljennut ja vesi valunut lattiarakenteisiin sekä seinän nurkkarakenteisiin.
 
Korvausta vahingosta haettiin kiinteistön täysarvovakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Vakuutusyhtiö viittasi päätöksessään kiinteistövakuutuksen ehtoihin, joiden mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut muun muassa nesteen vuoto. Edellytyksenä kuitenkin on, että neste on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti rakennukseen kiinteästi asennetusta vesijohdosta. Sen sijaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden vesieristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta, kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä vuotanut neste. Tässä tapauksessa putkistosta vuotanut vesi oli päässyt lattia- ja seinärakenteen sisään putkien läpiviennin ja wc-istuimen kiinnitysruuvien reikien kautta, eli rakenteiden vesieristyksen läpi. Tämän perusteella vakuutusyhtiö ei korvannut lattialle ja seinille aiheutunutta vahinkoa. Sen sijaan vakuutusyhtiö ilmoitti korvaavansa putkiston korjaustyöstä aiheutuvat kulut vakuutusehtojen mukainen vuosipoisto ja omavastuu huomioon ottaen.
 
Lausuntopyyntö
 
Asunto-osakeyhtiön mielestä vakuutusyhtiö ei ole ottanut huomioon sitä, että vahinko aiheutui mutterin halkeamisesta. Mutterin halkeaminen on ollut äkillinen, arvaamaton ja huoneiston haltijasta riippumaton tapahtuma. Tällä perusteella asunto-osakeyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, kuuluuko tämä vesivahinko vakuutuksesta korvattavaksi.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vesi ei tässä tapauksessa ole virrannut rakenteisiin suoraan johtoverkosta, vaan vuoto oli tapahtunut pesutiloissa, joiden tulee kestää tilapäinen vedennousu. Putki on ensin vuotanut. Tämän jälkeen vesi on päässyt eristeiden läpi rakenteeseen. Putken vuotaminen on sinänsä vakuutuksen korvauspiiriin kuuluva tapahtuma. Vuotamisesta ei kuitenkaan välittömästi ole aiheutunut vahinkoa, vaan vahinkojen varsinaisena syynä on vesieristeen läpi vuotanut vesi. Vahinko on tapahtunut pesuhuoneessa, joka tulee tehdä vesieristeiden suhteen sillä tavoin, ettei se missään tapauksessa päästä vesiä rakenteiden läpi.
 
Asiantuntijalausunto
 
Lautakunnan pyynnöstä antamassaan lausunnossa talonrakennustekniikan DI Risto Lehtonen on muun muassa todennut, että kiinteistön rakentamishetkellä voimassa olleiden Suomen Rakentamismääräyskokoelman B1 1987 ohjeiden mukaan huonetiloissa, joissa on lattiakaivo, tulee huonetilan lattian olla vedenpitävä ja kaivon tulee olla liitetty vesitiiviisti lattian vedenpitävään kerrokseen. Lattiakaivollisen lattian, myös pesuhuoneen lattian, tulee olla kauttaaltaan vesitiivis, myös putkiläpivientien kohdalla. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella vesivahinkojen todennäköisimpänä syynä on pidettävä pesuhuoneen lattian vesieristyksen puutteellisuuksia, koska vesieristyksen läpiviennit olivat tiivistämättä. Vahinko on kaikilta osin seurausta puutteellisesta vesieristyksestä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Kiinteistön täysarvovakuutuksen ehtojen 3.7-kohdan mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut nesteen, höyryn tai kaasun vuoto. Edellytyksenä on, että aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan vakuutuksen kohteena olevasta, rakennukseen kuuluvasta kiinteästi asennetusta vesijohdosta. Vakuutuksesta ei korvata muun muassa vahinkoa, jonka on aiheuttanut rakenteiden vesieristeiden läpi tai putkiston ja rakenteen liittymäkohdasta, kuten lattiakaivon ja korokerenkaan välistä vuotanut neste.
 
Tässä tapauksessa lämminvesivaraajan tuloputken mutteri on haljennut, minkä seurauksena putkistosta on vuotanut nestettä. Vuotanut vesi on lautakunnan käytettävissä olleiden selvitysten valossa imeytynyt rakenteisiin putkien läpivientien ja wc-istuimen kiinnitysruuvien reikien kohdalta. Edelleen selvitysten mukaan pesuhuoneen vesieristyksen suhteen ei ole noudatettu rakentamismääräyskokoelman ohjeita, vaan muun muassa putken läpiviennistä puuttui silikonitiiviste.
 
Hankkimaansa asiantuntijalausuntoon nojautuen lautakunta katsoo, että vahinkoa rakenteille ei olisi putkivuodosta todennäköisesti aiheutunut, jos pesuhuoneen vesieristys olisi tehty asianmukaisesti. Puutteellisesti tehtyjen vesieristysten vuoksi aiheutunutta kosteusvahinkoa ei lautakunnan mielestä voida pitää vakuutusehtojen 3.7-kohdan mukaisena äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti virranneen nesteen aiheuttamana korvattavana vahinkona. Tämän perusteella lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.
  
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Hentunen, Sario ja Tuomela sekä varajäsen Ellmén. Sihteerinä toimi Mikkola.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia