Haku

VKL 675/14

Tulosta

Asianumero: VKL 675/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 04.03.2015

Korvattava vakuutustapahtuma. Näyttö. Murtojäljet. Erityinen viekkaus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan ajoneuvosta varastettiin 18.9.2014 noin kello 7.40- 7.50 olkalaukku, jossa oli noin 1000 euron arvosta omaisuutta. Parkkipaikalla oli poliisin tutkintailmoituksen mukaan kameravalvonta, mutta tekijä oli jäänyt tuntemattomaksi. Korvausta irtaimiston varkaudesta on haettu kotivakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 7.10.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Poliisin tutkintailmoituksen mukaan autossa ei havaittu murtojälkiä, eikä yhtiön mukaan asiassa ole näytetty, että kyse olisi ollut korvattavasta varkaustapahtumasta.

Valitus

Vakuutuksenottaja on mielestään oikeutettu korvaukseen. Hän on kertonut 2.11.2014 päivätyssä valituksessaan, että kyseessä on ollut erityistä viekkautta käyttäen tehty murtautuminen. Vakuutuksenottaja korostaa, että vaikka hän ei itse havainnut murtojälkiä, ei ajoneuvoa ole tarkastanut lainkaan ammattimainen vahinkotarkastaja, eikä hän osannut vaatia tällaista tarkastusta. Poliisin mukaan murtojälkiä voi olla vaikea havaita silmämääräisesti ja lisäksi ajoneuvoja, joissa on kauko-ohjattava keskuslukitus ja ajonestolaitteet on varastettu ilman avaimia. Vakuutuksenottaja kertoo pyrkineensä huolehtimaan, että auto on ollut kauko-ohjaimella lukittu, mutta vahinkohetkellä hän ei voinut tarkkailla ympäristöä tai tarkastaa auton ovia, koska hänen oli keskityttävä huolehtimaan siitä, että hänen lapsensa pääsevät turvallisesti pois parkkipaikalta. Vakuutuksenottaja kertoi avanneensa ovet tämän jälkeen kauko-ohjauksella muutaman metrin päästä.

Jos murtautumista koskevaa ehtoa ei voida soveltaa, tulisi vahinkoon soveltaa ehtoa, jonka mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut siitä, että esine on kadonnut tai tahattomasti unohtunut ja tästä syystä joutunut varkauden kohteeksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 1.12.2014 päivätyssä vastineessaan, että yleisen elämänkokemuksen mukaan on epätodennäköistä, että lukittuun ajoneuvoon, jonka lukitus on toiminut asianmukaisesti, voitaisiin murtautua jälkiä jättämättä. Vakuutuksenottaja ei ole esittänyt selvitystä siitä, miten ajoneuvoon olisi voitu päästä erityistä viekkautta käyttäen. Vakuutusyhtiö toteaa, ettei kotivakuutukseen kuulu lisäturvaa, johon sovelletaan kadonnutta esinettä koskevaa valituksessa mainittua ehtokohtaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko kyse ollut lukittuun ajoneuvoon kohdistuneesta murtovarkaudesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

25.2.1 Stöld

Föräskringen ersätter skada förorsakad av stöld av lösegendom, om någon

- brutit sig in i byggnaden eller utrymmet där lösegendomen förvaras och därvid anställt skada på konstruktioner och lås eller trängt sig in genom att använda annat slag av våld eller särskild förslaghet.
- trängt sig in med nyckel som tillgripits i samband med inbrott eller rån.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta. Korvauksen edellytyksenä on vakuutusehtojen mukaan, että irtaimisto on varastettu murtautumalla lukittuun tilaan tai että tilaan on päästy murron avulla saaduilla avaimilla taikka erityistä viekkautta käyttäen. Vakuutuslautakunta katsoo esitetyn selvityksen perusteella, ettei vakuutuksenottaja ole esittänyt selvitystä siitä, että ajoneuvon kauko-ohjattava lukitus olisi ohitettu erityistä viekkautta käyttäen. Koska ajoneuvossa ei ollut myöskään havaittu murron jälkiä eikä vakuutuksenottaja ole esittänyt muuta selvitystä siitä, miten ajoneuvoon olisi voitu murtautua tai tunkeutua erityisellä viekkaudella, pitää Vakuutuslautakunta vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia