Haku

VKL 667/13

Tulosta

Asianumero: VKL 667/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 02.04.2014

Korvattava vuotovahinko. Vahingon syy. Näyttökysymys. Rajoitusehto. Oliko seinän kosteusvahinko seurausta osittain märkätilan putkiläpivientien vuotamisesta tai vedeneristyksen puutteellisuudesta?

Tapahtumatiedot

Omakotitalon pesuhuoneen vedensekoittajan havaittiin heinäkuussa 2013 tiputtavan vettä. Vika paikannettiin kylmänveden puolen hanakulmakuppiin ennen kalustesulkua. Vahingon kartoitushetkellä venttiilit avattiin hetkellisesti, jolloin havaittiin veden tulevan hanakulmakupista pistemäisenä suorana suihkuna. Vesi oli kastellut kiviseinän ja kosteus oli mennyt kosteuskartoitusraportin mukaan ”kosteussulun” väärälle puolelle. Vakuutuksenottajat hakivat korvausta vahingoista kotivakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Pesuhuoneen suihkusekoittajan hanakulmarasia oli alkanut vuotaa ennen kalustesulkua. Vakuutusyhtiö oli tarkastanut vahinkotapahtuman vahingon kartoittajalta. Vesi oli tällöin suihkunnut hanakulmarasian kuppiin sekä mahdollisesti päin kromattua kierteillä olevaa peitelevykuppia ja vesi oli päässyt kartoitusraporttiin kuvatusta hanakulmarasian tiivistämättömästä ja puutteellisesta läpiviennistä seinärakenteeseen kastellen pesuhuoneen ja saunan välisen seinän rakenteita. Vahinko aiheutui täten märkätilan putkiläpiviennin vuotamisesta tai toisaalta LVI-laitteen vahingosta eli kyseessä oli kaksi erillistä vahinkoa, joista toinen oli korvattava ja toinen ei. Vakuutusyhtiö ilmoitti korvaavansa puolet pesuhuoneen korjauskustannuksista, rakenteiden kuivatuskuluista sekä mahdollisista asumisen keskeytyskuluista.

Valitus

Vesivahinko on tapahtunut seinän sisässä, ei läpivientikohdassa eikä ulkopuolella seinää. Vedeneristys ei ole ollut puutteellinen. Tarkastusraportin kuvissa vedeneristys seinäpinnasta on poistettu hätätilanteessa. Vuoto on ollut vaikeasti havaittavissa, koska se on ollut seinän sisässä. Kyseessä ei myöskään ole liittimessä tai läpivientikohdassa ollut vuoto. Vuotokohta on kulmaputken rungossa pienen lisäputken päässä läpivientikohdassa seinän sisällä eikä seinän ulkopuolella. Vuoto on vedeneristyksen väärällä puolella. Vahingon kartoittaja on itse nähnyt vuodon.

Vakuutusyhtiön edustaja väittää, että vuoto on mennyt seinän sisälle seinän ulkopuolisen kromikupin kautta. Pistemäinen suihku ei ole osunut kromikuppiin. Välillä on ollut silikoni hyvänä vedeneristyksenä. Kosteuseristyskohtaan ei voi vedota, koska vuoto on seinän sisässä. Hyvä kosteuseriste on estänyt vuotoa pääsemästä ulos seinän sisäpuolelta. Tämän vuoksi vuodon havaittavuus on ollut vaikeaa. Vedeneristys on tehty hyvän rakennustavan sekä rakennusajan määräysten mukaisesti. Asiasta pyydetään muutosta Vakuutuslautakunnasta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineen alussa on oikaistu, että kohteen kartoituksen on tehnyt ulkopuolinen kuivaustekniikkayrityksen kartoittaja. Kartoitusraportin mukaan pistevuoto on ollut kylmän puolen hanakulman rungossa. Hanakulmarasian pohja näkyy raportin valokuvassa. Vesi ei ole vuotanut seinän sisään, vaikka rakenteellisesti kuppi ja hanakulmarasia on rakennettu seinän sisään. Hanakulmarasiassa on havaittu pistemäinen vuoto. Vesi on päässyt seinän sisään hanakulmarasian läpiviennin kautta, koska muuta kautta se ei ole voinut sinne päästä. Vakuutusyhtiö katsoo, että raportin valokuvasta on nähtävissä, että läpiviennin saumauslaastia on ollut vielä tarkastushetkelläkin läpiviennissä ja tämän perusteella ei läpivienti ole voinut olla tiivistettynä niin, että se olisi pitänyt vettä. Myös kartoittaja on arvioinut, että vesi on päässyt seinään tiivistämättömän läpiviennin kautta. Hanakulmarasia on rikkoutunut ja tämä vahinko on korvattava. Vakuutusyhtiön edustaja kiistää, että hän olisi väittänyt vuodon olevan seinän ulkopuolella. Vuoto on ollut hanakulmarasiassa seinän sisällä, jonka ei ole kuitenkaan todettu olevan viallinen muuten kuin, että siinä on ollut pistemäinen vuoto. Vesi ei ole päässyt hanakulmarasian kupin kautta seinän sisälle, vaikka fyysisesti hanakulmarasia onkin ollut seinän sisällä.

Mahdollisesta asumisen keskeytyksestä on luvattu korvata puolet, koska tässä vahingossa on syynä kaksi erillistä syytä, joista toinen on korvattava. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö katsoo, että puolet asumisen keskeytymisestä on korvattavaa kulua.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut:

- Vahinkotarkastusraportti, jonka kohdan ”Havainnot ja vahinkokuvaus kohteessa” –kohdan ”Yleiset havainnot mukaan” asukkaan poika oli huomannut kolme viikkoa aiemmin veden tiputtavan sekoittajasta. Asukas oli paikantanut vuodon neljä päivää aiemmin tulevan kylmän puolen hanakulmasta ennen kalustesulkua. Kartoitushetkellä venttiilit avattiin hetkellisesti, jolloin havaittiin vuodon tulevan hanakulmasta, pistemäisenä suorana suihkuna. Vesi kastellut kiviseinät kuviin rajatulle alueelle, kosteus mennyt ”kosteussulun” väärälle puolelle. Varmistettu saunan puolelta mittaamalla.

- Vakuutusyhtiön edustajan 2.8.2013 päivätyn sähköpostin, joka on lähetetty vahinkokartoituksen tehneelle henkilölle, mukaan ”asiakas kertoi, että näit kuinka vesi suihkusi rikki olevasta hanakulmasta. Pääsikö suihkuava vesi jostain hanakulman kupin sisäisestä liitoksesta tai saumasta tms. seinän sisään, vai onko vesi mennyt seinän sisään tiivistämättömän läpiviennin kautta?”
Tämän sähköpostin mukaan ”katselin tällaisen hanakulman rakennetta ja sehän on lähtökohtaisesti tiivistetty rakenteeltaan niin, ettei hanakulmaan sisälle vuotava vesi pääse seinän sisään hanakulmarasian kupin (jossa sisäkierreosa) kautta, vaan jos se pääsee, niin se menee pääsääntöisesti hanakulmarasian läpiviennin kautta ja jos ei ole vesieristeitä, niin myös laattasaumojen kautta. Mikä on näkemyksesi tämän suhteen?”

Edellä mainittuun sähköpostiin on vastannut vahinkokartoituksen tehnyt henkilö seuraavasti: ”Kyllä näin, miten pistemäisesti vesi suihkusi hanakulmasta ennen kalustesulkua. Pistemäinen vuoto. Hanakulman kuppi ja kupin osien liitokset näyttivät päällisin puolin ehjiltä, en ainakaan havainnut mitään vauriota / halkeamia kupissa. Luultavasti kosteus on päässyt seinään tiivistämättömän läpiviennin kautta. Putkimieshän voisi tarvittaessa antaa vielä oman näkemyksensä osien kunnon suhteen.”

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Kotivakuutuksen ehtojen 4.1 mukaan vakuutus korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.

Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palovahingot, sähköilmiö- ja vuotovahingot, varkaudet, murrot, ilkivalta- ja myrskyvahingot, poikkeukselliset tulvavahingot sekä rikkoutumisvahingot.

Ehtokohdan 4.5 ”Rajoitukset” kohdan 18 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut lattiakaivon tai sen korokerenkaan tai märkätilan putkiläpivientien vuotamisesta tai vedeneristyksen puutteellisuudesta.

Ratkaisu

Vakuutuksenottajien omakotitalon pesuhuoneen suihkunsekoittajan kylmän veden puolen hanakulmakupissa (käytetty tekstissä myös nimitystä hanakulmarasia ja hanakulma) ennen kalustesulkua on havaittu pistemäinen vuoto. Vakuutusyhtiön vastineen mukaan hanakulmakuppi on ollut seinän sisällä. Vahinkotarkastuksen tehneen kuivausteknisen yrityksen tarkastajan mukaan hanakulmakuppi ja kupin osien liitokset ovat näyttäneet päällisin puolin ehjiltä. Kyseessä on ollut pistemäinen vuoto. Hänen mukaansa kosteus seinärakenteisiin on luultavasti päässyt tiivistämättömän läpiviennin kautta.

Jos vakuutusyhtiö väittää vahingon aiheutuneen rajoitusehdossa määritellystä syystä, on vakuutusyhtiön näytettävä toteen tämä syy. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa tällainen rajoitusehdossa mainittu syy on se, että vahinko olisi aiheutunut märkätilan putkiläpivientien vuotamisesta. Kun hanakulmakupin osien liitokset ovat näyttäneet vahinkotarkastuksessa ehjältä ja kun vahingon tarkastanut rakennusinsinööri on arvioinut kosteuden päässeen seinään tiivistämättömän läpiviennin seurauksena eikä muuta vaihtoehtoa vahingon aiheutumiselle ole ilmennyt, Vakuutuslautakunta katsoo vakuutusyhtiön näyttäneen vahingon aiheutuneen ainakin osittain rajoitusehdon mukaisista märkätilan puutteellisesti tiivistettyjen putkiläpivientien seurauksena. Tämän vuoksi vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Snellman.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia