Haku

VKL 664/11

Tulosta

Asianumero: VKL 664/11 (2012)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.05.2012

Ansionmenetys Liukastumisvahinko

Lausunnonpyytäjä kaatui 26.3.2010 kauppakeskuksen pysäköintihallissa jäähän ja loukkasi vasemman ranteensa. Kaatumisen jälkeen ranne oireili jatkuvasti ja se operoitiin 23.8.2010. Lausunnonpyytäjä oli vahingon sattumisaikana työeläkeyhtiön järjestämässä työkokeilussa, jonka ajalta lausunnonpyytäjälle maksettiin kuntoutustukea ja kuntoutusrahaa, joka keskeytettiin 1.6.2010 alkaen. Työkokeilu keskeytyi rannevamman vuoksi ja lausunnonpyytäjä siirtyi eläkevakuutusyhtiön maksamalle kuntoutustuelle, joka päättyi 30.11.2010. Lausunnonpyytäjän rannekipu jatkui ja hänelle tehtiin 6.10.2011 uusi leikkaus, jonka jälkeen ranne parani.

Korvausta haetaan huoltoyhtiön vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut, että huoltoyhtiö on vastuussa vahingosta ja korvannut lausunnonpyytäjälle kuntoutusrahan menetyksenä 1.6.2010–31.7.2010 963,22 euroa sekä korvauksena kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta 1 000 euroa.

 

Uudelleenkäsittelypyyntö

Uudelleenkäsittelypyynnössä haetaan korvausta ansionmenetyksestä 26.3.2010 alkaen. Eläkevakuutusyhtiö on hylännyt kuntoutustukihakemuksen, koska se on katsonut käden olevan kunnossa kun se on leikattu. Käsi ei ole ollut missään vaiheessa kivuton leikkauksen jälkeen ja käden kuntoutus on ollut hidasta ja vaikeaa. Lausunnonpyytäjä on kaatumisen vuoksi joutunut uuteen leikkaukseen, josta on aiheutunut työkyvyttömyys 6.10.2011–20.11.2011. Korvausta haetaan ansionmenetyksestä myös tältä ajalta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan lausunnonpyytäjä on ollut työttömänä ennen toista leikkausta. Työttömyyskassa on hylännyt lausunnonpyytäjän ansiopäivärahahakemuksen 1.10.2011–27.10.2011. Tämän vuoksi lausunnonpyytäjä ei ole menettänyt ansiotuloja vahingon vuoksi. Lisäksi yhtiö on katsonut, ettei työkyvyttömyys 30.11.2010 jälkeen johdu tapaturmasta vaan muusta sairaudesta. Tämän vuoksi ansionmenetystä ei ole korvattu.

 

Valitus

Lausuntopyynnössä pyydetään vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta siltä osin kun vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvaamasta ansionmenetystä 30.11.2010 jälkeen. Kaatumisessa aiheutunut ranteen kipeytyminen kesti aina uuteen leikkaukseen ja siitä toipumiseen 20.11.2011 asti. Lisäksi tulisi tutkia oikeus korvaukseen tapaturman sattumisesta alkaen, koska tapaturman aiheuttama työkyvyttömyys on tosiasiassa aiheuttanut huomattavia ansionmenetyksiä verrattuna tilanteeseen, jossa tapaturmaa ei olisi sattunut.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan lausunnonpyytäjälle ei ole aiheutunut muuta ansionmenetystä kuin kuntoutusrahan menetys 1.6.2010–31.7.2010. Ansionmenetys 30.11.2010 jälkeen on hylätty sen vuoksi, että jatkotyöttömyys ei johdu vastuuvahingossa saadusta rannevammasta.

Lausunnonpyytäjälle tehtiin 6.10.2011 uusi leikkaus, jonka jälkeen lausunnonpyytäjä oli sairauslomalla 20.11.2011 asti. Tämä on katsottu vastuuvahingossa saadun vamman jälkitilana korvattavaksi.

Ennen uutta toimenpidettä lausunnonpyytäjä on ollut työttömänä työnhakijana saaden työttömyyskorvausta. Työttömyyskassa on hylännyt ansiopäivärahahakemuksen ajalta 1.10.2011–27.10.2011. Työttömyyskassan mukaan lausunnonpyytäjä ei ole oikeutettu kyseisellä ajalla työttömyyskorvaukseen, koska hänen samaansa lomakorvaus on jaksotettu viimeisimmästä työsuhteesta saadun palkan perusteella. Lausunnonpyytäjälle on 28.10.2011–20.11.2011 maksettu työttömyyspäivärahaa. Ansionmenetyskorvausta ajalla 6.10.2011–27.11.2011 ei ole maksettu, koska lausunnonpyytäjä ei ole ollut oikeutettu työttömyyskorvaukseen kyseisenä aikana, joten tällä ajalla lausunnonpyytäjälle ei ole aiheutunut ansionmenetyksiä.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kiista henkilövahingosta aiheutuneen työkyvyttömyyden kestosta.

Vahingonkorvauslain mukaan henkilövahingon kärsineellä on oikeus korvaukseen ansionmenetyksestä. Ansionmenetyksen määrän arvioinnissa lähtökohdaksi otetaan arvio ansiotulosta, jonka vahingonkärsijä olisi saanut ilman vahinkotapahtumaa. Tästä vähennetään se tulo, jonka vahingonkärsijä on vahingosta huolimatta onnistunut hankkimaan.

Lautakunnan käytettävissä olevan 2.12.2011 päivätyn käsikirurgian erikoislääkärin laatiman lääkärilausunnon mukaan lausunnonpyytäjä on ollut täysin kykenemätön tekemään työtään 26.3.2010–20.11.2011. Työkyvyttömyys on johtunut lausunnonpyytäjälle tapahtuneesta kaatumistapaturmasta. Myös 30.11.2010 jälkeen jatkunut työkyvyttömyys on siksi johtunut vastuuvahingossa saadusta rannevammasta. Vamman vuoksi lausunnonpyytäjä on irtisanottu työstään eikä hän ole voinut ottaa vastaan rannetta kuormittavia töitä.

Edellä mainituin perustein lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiön korvaa lausunnonpyytäjän työkyvyttömyydestä aiheutuneet ansionmenetykset ajalla 1.12.2010–20.11.2011.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia