Haku

VKL 658/04

Tulosta

Asianumero: VKL 658/04 (2004)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.11.2004

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma Mäntylautalattian vaurioituminen Lattia oli vaurioitunut vieraan käveltyä sen päällä nastoitetuilla saappailla Vahingon korvattavuus

 

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottajan mökillä oli vieraita 11.10.2003. Vieraat olivat päättäneet tehdä retken saaren laelle, ja koska saaressa on myös kyykäärmeitä, huvilan varastoliiterissä on noin 10 paria erilaisia saappaita. Näistä neljä lähtijää valitsivat itselleen sopivat saappaat. Yksi vieraista oli huomaamattaan ottanut sellaiset saappaat, joiden pohjassa oli nastat. Kun hän käveli saappaat jalassaan vakuutuksenottajan huvilan uudella mäntylautalattialla, lattiaan jäi nastoista jäljet.
 
Vakuutuksenottajan mielestä saappaan pohjassa olevia nastoja ei päältäpäin huomaa, vaan nastat havaitakseen pitää katsoa saappaiden pohjiin. Vakuutuksenottaja katsoo, että kyseessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton vahinko.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Vakuutuksesta korvataan äkillisesti ja ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta aiheutuneet vahingot. Huvilan lattian kärsimä vahinko on äkillinen, mutta vakuutusyhtiön mielestä se ei ole ennalta arvaamaton. Odottamattomuutta on arvioitava objektiivisesti, jolloin tarkastellaan vahingon syntymismahdollisuutta yleisesti arvioiden. Yleisesti tiedetään, että puulattiaan tulee jälkiä, jos sen päällä kävellään nastasaappaissa. Se, tietääkö kyseinen saappaiden käyttäjä jalkineidensa ominaisuuksista, on subjektiivinen tieto, eikä se siten ole arvaamattomuuden perusteena. Vakuutusyhtiön mielestä vahinko on ennalta arvattava, eikä se ole vakuutuksesta korvattava.
 
Uudelleenkäsittely
 
Vakuutuksenottaja toteaa, että asiantuntija tai harrastaja ei tunnista nastoitettuja vaellussaappaita muuten kuin katsomalla saappaiden pohjiin. Tällä kertaa lähtijöillä oli varmaankin mielessään saappaiden kyynpitävyys eli niiden varsien pituus, ei saappaiden pohjien ominaisuudet. Kun mäntylattian pinnassa havaittiin nastojen jättämät jäljet ennen retkelle lähtemistä, vahingonaiheut­taja oli hyvin hämmästynyt ja kyseli, voiko tavallisista kumisaappaista tulla tällaiset jäljet. Tapahtuma tuli kaikille vieraille yllätyksenä.
 
Uudelleenkäsittelypyyntöön antamassaan vastauksessa vakuutusyhtiö toteaa mm., että mäntylautalattia lommoutuu varsin helposti puun pehmeyden vuoksi. Valitessaan lattiamateriaaliksi mäntylaudan vakuutuksenottaja on samalla hyväksynyt tämän materiaalin luonnolliset ominaisuudet. Mäntylautalattia ei kestä yleensäkään ulkojalkineilla kävelyä, saati sitten nastoitetuilla saappailla. Jo tavallisissa saappaissa voi tulla mukana hiekanjyviä, jotka aiheuttavat kuvatunlaisia pistemäisiä painautumia lattiaan.
 
Tässä tilanteessa on varmasti ollut ennalta arvaamatonta, että vakuutuksen­ottajan vieras on ottanut nastoitetut saappaat käyttöönsä. Niiden ottaminen ei kuitenkaan ole aiheuttanut vahinkoa. Vahinko on tapahtunut vasta, kun saappailla on kävelty lattialla. Käveltäessä nastasaappailla mäntylautalattialla ei ole ennalta arvaamatonta, että lattiaan tulee painaumia. Vakuutusyhtiö viittaa Vakuutuslautakunnan lausuntoon VKL 503/93, jossa mäntylautalattialla oli kävelty korkokengillä, ja lattiaan oli syntynyt painaumia. Tuossa tapauksessa korkokengillä kävelijät eivät ole tienneet aiheuttavansa lattialle vahinkoa. Ennalta arvattavuutta tuli tapauksessa arvioida yleisesti eikä vahingonaiheut­tajan oman tietämyksen perusteella.
 
Yhtiö katsoo edelleen, että kyseessä ei ole ennalta arvaamaton vahinko.
 
Lausuntopyyntö
 
Yleisesti kyllä tiedetään, että puulattiaan tulee jälkiä jos sen päällä kävellään nastasaappailla. Tässä tapauksessa vieras ei kuitenkaan tiennyt käyttävänsä nastoitettuja saappaita. Kyseisiä Nokian vaellussaappaita myydään kaupassa vain nastoittamattomana. Vain harvat erikoisliikkeet nastoittavat saappaita. Toisin sanoen suurin osa näistä saappaista on käytössä normaaleina kumi­saappaina. Normaaleja kumisaappaita jalkaan laitettaessa ei katsota saappaiden pohjiin vaan siihen, onko pinnassa vuotokohtia. Saappaan perinteisen käytön riskikohdat ovat pinnassa, ei pohjassa.
 
Vuosikymmeniä vaeltaneena vakuutuksenottaja tietää, että nastoitetut saappaat eivät tunnu normaalissa kävelyssä muutoin kuin silloin, kun ne liukuvat liukkaalla kalliopinnalla, jolloin saappaiden nastojen tarttuessa kallioon kuuluu karhea narahtava ääni. Muualla kävellessä saappaat tuntuvat normaaleilta kumisaappailta. Vakuutuksenottaja katsoo, että kyseessä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Yhtiö viittaa korvauspäätöksiinsä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisesti ja samalla ennalta arvaamatta sattuneesta tapahtumasta.
 
Tyypillisiä korvattavia vahinkoja ovat palovahingot, johtoverkon ja kulutuslaitteen rikkoutumisen aiheuttamat vesivahingot, sähkölaitevahingot, murrot, varkaudet ja särkymiset.
 
Esitetyn selvityksen mukaan vakuutuksenottajan vieras oli tietämättään ottanut jalkaansa nastoitetut saappaat. Vakuutuksenottajan huvilan mäntylautalattia vaurioitui saappaiden nastoista.
 
Riidatonta on, että lattian vahinko on vakuutusehtojen mukaisesti äkillinen. Riidanalaista on se, onko lattian vaurioituminen aiheutunut vakuutusehtojen mukaisesti ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Lautakunnan mielestä ennalta arvaamatonta ei sinänsä ole se, että mäntylautalattia voi vaurioitua, jos sen päällä kävellään nastasaappailla tai esim. juhlakorko­kengillä, kuten Vakuu­tuslautakunnassa käsitellyssä tapauksessa VKL 503/93 oli sattunut. Nastapohjaisilla vaellussaappailla ei kuitenkaan yleensä ottaen liikuta sisätiloissa toisin kuin juhlakorkokengillä. Vakuutuslautakunta katsoo olevan ennalta arvaamatonta, että vieras erehtyy saappaista ja tämän vuoksi tietämättään kävelee huvilan lattialla sisäkäyttöön täysin soveltumattomilla jalkineilla.
 
Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottajan huvilan mäntylautalattian äkillinen vaurioituminen on aiheutunut ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Lautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö korvaa vahingon vakuutusehtojen mukaisesti.
 

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Laukkanen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia