Haku

VKL 656/14

Tulosta

Asianumero: VKL 656/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 04.03.2015

Vesikaton mekaaninen rikkoutuminen. Auki olleesta kattoluukusta vesikattoon päässyt vesi. Korvattava vakuutustapahtuma. Myrskyvahinko. Näyttö.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan kiinteistön vesikatto kastui auki olevan kattoluukun kautta päässeestä sadevedestä, joka on aiheuttanut alla olevaan asuntoon kosteusvahingon, joka huomattiin 2.11.2013. Korvausta on haettu kiinteistövakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on katsonut 6.11.2013 päivätyssä korvauspäätöksessään, että saadun selvityksen perusteella kattoluukku oli ollut auki. Mitään äkillistä ja ennalta arvaamatonta vesikaton ulkoapäin tapahtunutta mekaanista rikkoutumista ja siitä aiheutunutta vesivahinkoa ei ollut tapahtunut, eikä korvausta voida tästä syystä suorittaa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on katsonut 4.11.2014 päivätyssä valituksessaan, että 29.10.2013 Suomeen saapui voimakas myrskyrintama, joka on voinut aukaista kattoluukun. Toinen vaihtoehto on, että luukku on avattu ilkivaltaisesti. Vakuutuksenottajan mukaan on kohtuutonta, että vakuutuksenottajan tulee esittää näyttö vahingon äkillisyydestä ja ennalta arvaamattomuudesta. Vakuutuksenottaja on vaatinut vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen vesivahingosta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 25.11.2014 päivätyssä vastineessaan, että vahinkoraportin mukaan luukku pysyy kiinni oman painonsa ja kahden pienen lukon avulla. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että vahinko olisi johtunut rankkasateesta tai myrskystä. Kyse ei ole ollut myöskään ehtojen tarkoittama vesikaton mekaanisesta rikkoutumisesta tai ilkivallasta johtunut vahinko.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vesikaton läpi vuotaneesta vedestä aiheutunut vahinko aiheutunut korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 2 (Luonnonilmiö) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, jonka syynä on

-myrskytuuli, jonka keskinopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa.
-rankkasade, jolla tarkoitetaan poikkeuksellisen voimakasta paikallista sadetta. Korvattavia vahinkoja ovat rankkasateen aiheuttama veden tunkeutuminen rakennukseen maan alla ulkoseinän läpi, pohjaviemärin kautta tai maan pinnalta tulvien. Poikkeuksellisena pidetään sadetta, jossa tunnin aikana sataa yli 30 millimetriä tai vuorokaudessa yli 75 millimetriä.

Kohdan 3 (Rikos) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon, jonka syynä on vahingonteko, jolla tarkoitetaan tahallisesti aiheutettua vahinkoa.

Kohdan 4 (LVIS-tekniikan rikkoutuminen, käyttölaitteen nestevuoto tai vesikaton rikkoutuminen) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon, jonka syynä on

-rakennuksen vesikaton ennalta arvaamaton äkillinen ulkoapäin tapahtunut mekaaninen rikkoutuminen ja siitä aiheutunut vahinko kiinteistöturvalla vakuutetulle omaisuudelle.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta. Jos yhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee sen vastaavasti osoittaa vahingon johtuneen rajoitusehdon mukaisesta tapahtumasta.

Vakuutuksenottajan mukaan on mahdollista, että luukku on auennut voimakkaan sateen ja tuulen myötä 29.10.2013. Vakuutusehdoissa korvattavalta myrskyvahingolta edellytetään, että tuulen keskinopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa. Poikkeuksellisena sateena pidetään ehdoissa sadetta, jossa tunnin aikana sataa yli 30 millimetriä tai vuorokaudessa yli 75 millimetriä.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei asiassa ole esitetty selvitystä siitä, että vahinko olisi johtunut ehtojen tarkoittamasta poikkeuksellisesta rankkasateesta tai myrskystä. Kyseessä ei ollut myöskään ehtojen tarkoittama vesikaton mekaanisesta rikkoutumisesta johtunut vahinko. Pelkkä olettama siitä, että kattoluukku olisi jätetty avoimeksi ilkivaltaisesti, ei ole riittävä näyttö siitä, että vahinko olisi aiheutettu ilkivaltaisesti.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Rantala

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia