Haku

VKL 655/12

Tulosta

Asianumero: VKL 655/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 18.06.2013

Kysymys on siitä, ovatko lehmien kuolemat seurausta vakuutuksenottajan huolimattomasta menettelystä Kysymys vastuuvakuutuksen voimassaolosta

Tapahtumatiedot

Maanviljelijä X oli niittänyt kesällä 2006 säilörehua lähellä naapuritilan rajaa. Naapuritilan metallinen lammasaita oli talven aikana kaatunut ja jäänyt heinän joukkoon. Maanviljelijä oli niittänyt ruohoa tämän kaatuneen aidan päältä, jolloin aidan metalliosia oli mennyt niittokoneen murskaimeen. Maanviljelijä oli tämän jälkeen ajanut niittokoneen kotitilalle, jossa hän oli korjannut niittokoneen murskainta sekä teroittanut sen teriä. Seuraavana päivänä maanviljelijä oli mennyt niittämään rehua entiseen paikkaan. Seuraavana talvena osa säilörehua syöneistä lehmistä ei ollut enää noussut ylös eikä syönyt. Samaan aikaan ruokintapöydältä oli löytynyt 5 x 5 cm metalliverkon paloja, joita oli ollut rehupaalien sisässä. Maanviljelijä on ilmoittanut, että rehupaalit oli niitetty siltä pellolta, jossa oli ollut kaatunut metalliaita. Lehmät olivat syöneet metallikappaleita sisältävää rehua. Neljä lehmää jouduttiin teurastamaan tämän jälkeen kevään 2007 aikana. Maanviljelijä haki korvauksia metalli­aidan laittaneelta naapurilta, joka toimitti vahinkoilmoituksen vastuuvakuutusyhtiö A:han.

 

Vakuutusyhtiön päätös 15.4.2010

Vakuutusyhtiö on päätöksessään selostanut vahinkoon johtaneet tapahtumat ja todennut, että vakuutusehtojen mukaan vahinko tuli todeta vakuutuskauden aikana. Vahingon syntyhistorialla ei ollut merkitystä, vaan olennaista oli se, milloin vahinko oli havaittu. Nyt kyseessä olevassa tapauksessa vahinkoa kärsineen oman selvityksen sekä laskujen perusteella lehmien sairastuminen oli todettu vuoden 2007 puolella. Vakuutusyhtiö on todennut lehmien sairastumisen sekä mahdollisen maidontuotannon vähenemisen ja lehmien kuolemien todetun sen jälkeen, kun naapurin maatilavakuutus oli päättynyt vakuutusyhtiö A:ssa 13.7.2006. Tämän vuoksi asiaa ei käsitelty maatilavakuutuksen perusteella.

 

Valitus

Maanviljelijä X on pyytänyt Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on toistanut korvauspäätöksessään lausumansa.

 

Vakuutuksenottajan kuuleminen

Vakuutuksenottajan kirjallisessa lausumassa on ilmoitettu, että silloin, kun rehu oli tehty, vakuutus oli ollut vakuutusyhtiö A:ssa, mutta lehmien sairasteluvaiheessa kaikki vakuutukset oli siirretty vakuutusyhtiö B:hen.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Maatilan vastuuvakuutuksen ehtojen kohdan 4 mukaan vakuutus korvaa yksityishenkilönä tai maatilatalouden harjoittajana toiselle aiheutetun henkilö- tai esinevahingon, joka on vakuutuskauden aikana todettu ja josta vakuutettu on lain mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisu

Maanviljelijä X:n lehmät ovat sairastuneet talvella 2007 ja neljä niistä on jouduttu lopettamaan kevään 2007 aikana. Lehmien sairastumisen syyksi on ilmoitettu rehussa olleet metalliaidan palaset, jotka olivat naapurin metallisen verkkoaidan kaatumisen jälkeen joutuneet heinästä tehtyjen rehupaalien sisään kesällä 2006.

Lehmien sairastumiset ja kuolemat on todettu talvella ja keväällä 2007. Tuolloin naapurin vastuuvakuutus ei ole enää ollut voimassa vakuutusyhtiö A:ssa. Tämän vuoksi korvausasiaa ei ole voitu käsitellä vastuuvakuutuksen nojalla. Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on pidettävä vakuutusehtojen mukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen­johtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Nyyssölä, Pesonen, Sarpakunnas ja Sjögren. Sihteerinä toimi Snellman.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta