Haku

VKL 654/15

Tulosta

Asianumero: VKL 654/15 (2016)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2016

Aliurakoitsijan aiheuttama vahinko. Sopimusvastuuta koskeva rajoitusehto.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A Oy oli toiminut pääurakoitsijana asunto-osakeyhtiön rakennusurakassa, joka valmistui vuonna 2009. Urakan LVI-työt suoritti B Oy aliurakoitsijana. Vuonna 2015 asunto-osakeyhtiön asunnossa A 2 havaittiin kosteutta viemärin tuuletusputken ja radonputken pystykanaalin kohdalla. Viemärin tuuletusputki oli irronnut katon läpivientikappaleesta puutteellisen tuennan vuoksi ja radonputken liitos lattiarajassa oli tehty väärin. Korvausta kosteusvahingoista aiheutuneista korjauskustannuksista oli haettu A Oy:n vastuuvakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen, koska kyse ei ollut A Oy:n, vaan B Oy:n aiheuttamista vahingoista ja A Oy:n korvausvastuu perustui ainoastaan sopimukseen.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut valituksessaan, ettei kyse ole A Oy:n aiheuttamista vahingoista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että kyse oli sopimukseen perustuvasta vastuusta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko vakuutusyhtiöllä korvausvelvollisuus B Oy:n aiheuttamista vahingoista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja joista vakuutuksenottaja on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Vakuutusehtojen kohdan 2.7 (Sopimusvastuu) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jota koskeva korvausvastuu perustuu yksinomaan sopimukseen, sitoumukseen, lupaukseen tai takuuseen, ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa asiassa olevan osapuolten kesken riidatonta, että B Oy oli aiheuttanut vahingot. A Oy oli vastuussa vahingoista ainoastaan rakennusurakkasopimuksen perusteella. Koska kyseessä on rajoitusehdon tarkoittama tilanne, jossa A Oy:n korvausvastuu vahingoista on perustunut yksinomaan sopimukseen, vakuutusyhtiöllä ei ole korvausvastuuta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia