Haku

VKL 651/14

Tulosta

Asianumero: VKL 651/14 (2016)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 17.06.2016

Lakipykälät: 69

Ryöstö. Näyttö vakuutustapahtumasta. Korvauksen hakijan velvollisuus antaa selvityksiä.

Tapahtumatiedot

Vakuutettu A on ollut perheineen matkalla Turkin Antalyassa 24.7.2014. Vahinkoilmoituksen mukaan he matkustivat taksilla, kun taksin kyytiin tuli kaksi teräaseilla uhannutta miestä. Vakuutetun ja hänen perheenjäseniensä silmät sidottiin ja heiltä ryöstettiin koruja, kelloja ja elektroniikkaa. Vakuutettua pahoinpideltiin ryöstön yhteydessä siten, että hän loukkasi polvensa.

Tapahtuneen jälkeen vakuutettu ja hänen perheensä pääsivät palaamaan hotellille kävellen ja he olivat perillä noin yhdeltä yöllä. Vakuutettu oli myöhemmin ilmoittanut tapahtumasta hotellille. Vakuutettu oli ilmoittanut tapahtumasta myös poliisille, mutta hän ei saanut mukaan rikosilmoitusta. Korvausvaatimus on yhteensä 11 004,95 euroa.

Vakuutusyhtiö ei ole korvannut vahinkoa. Vakuutusyhtiön tutkijan mukaan suomalaisten matkatoimistojen tietoon ei ole tullut kyseisen kaltaisia ryöstöjä. Tutkija selvitti myös eri vakuutusyhtiöistä kokemuksia, onko Turkin poliisi yleensä luovuttanut rikosilmoituksen rikoksen uhrille vakuutusyhtiötä varten. Selvityksessä kävi ilmi, että Turkin poliisilta on yleensä ollut mahdollista saada rikosilmoitus vakuutusyhtiötä varten. Tutkija otti myös yhteyttä hotelliin, jossa vakuutettu on ilmoittanut majoittuneensa. Hotellista ilmoitettiin, ettei vakuutetun nimistä henkilöä ole asunut kyseisessä hotellissa vahingon tapahtuma-aikana. Kipeytyneestä jalasta ei myöskään ole ollut saatavilla lääkärinlausuntoa.

Vakuutusyhtiö pitää myös ristiriitaisena sitä, että vakuutettu saapui hotellille vasta 12 tunnin jälkeen ryöstöstä, vaikka taksikuski ajoi pois kaupungista vain tunnin ajan.

Asiakkaan valitus

Vakuutetun mukaan rikosilmoituksen puuttuminen johtuu siitä, että Turkin poliisi syrjii kurdeja, joihin vakuutettu perheineen kuluu. Poliisi ei ole antanut rikosilmoitusta lukuisista pyynnöistä huolimatta. Vakuutettu on toimittanut vakuutusyhtiölle lukuisia lääkärinlausuntoja polvivammastaan. Asiaa selvitettäessä paikallisen poliisin kanssa vakuutetun sormet jäivät poliisiauton oven väliin. Ryöstöstä hotellille tuloon ei kestänyt 12 tuntia vaan vakuutusyhtiön vahinkokäsittelijä on ymmärtänyt vakuutetun ilmoittamat kellonajat väärin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä on äärimmäisen harvinainen ja erikoinen vahinkotyyppi jopa ryöstövahinkona, josta ei ole muuta dokumenttia kuin vakuutetun oma vahinkoilmoitus. Hotellin henkilökuntaan kuuluva ei ole tunnistanut vakuutuksenottajaa vahinkoilmoituksessa mainitun hotellin asiakkaaksi, jolloin vahinkoilmoitukseen liittyen on olemassa ristiriitaisuutta vakuutuksenottajan kertomuksessa ja vakuutustutkijan saaman informaation välillä.

Vakuutusyhtiö katsoo tarvitsevansa ryöstövahingon todentamiseksi paikallisen poliisin rikosilmoituksen kopion varmentaakseen vahinkotapahtuman oikeellisuuden. Jos poliisi on tutkinut tapausta, vakuutusyhtiö voi käännättää rikosilmoituksen suomeksi, jolloin vakuutusyhtiö saa todisteen ryöstövahingon tapahtumisesta ja se pääsee arvioimaan tällöin korvausvastuutaan uudelleen. Turkissa on mahdollista saada kyseisen asiakirjan kopio mukaan vakuutusyhtiötä varten.

Vakuutusyhtiö katsoo, että se ei voi saamiensa selvitysten perusteella suorittaa korvausta vahingosta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko vakuutettu toimittanut vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi kohtuudella edellytettävän selvityksen.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 2 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen ollessa voimassa. Matkatavarat on vakuutettu vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusmäärään saakka matkaa kohden. Tämä vakuutusmäärä on suurin mahdollinen korvaus.

Vakuutuksen yleisten ehtojen kohdan 11.1 mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutusyhtiölle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi. Tällaisia asiakirjoja ja tietoja ovat esimerkiksi ne, joiden avulla voidaan todeta, onko vakuutustapahtuma sattunut, kuinka suuri vahinko on syntynyt ja kenelle korvaus on suoritettava. Korvauksen hakija on velvollinen hankkimaan ne selvitykset, jotka ovat parhaiten hänen saatavissaan ottaen kuitenkin huomioon myös vakuutusyhtiön mahdollisuudet hankkia selvitystä.

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Asian arviointi

Lautakunnan käytettävissä olevassa kirjallisessa aineistossa on vakuutetun ja hänen perheensä lentoliput Antalyaan sekä laskuksi otsikoitu asiakirja hotellista, jossa he ovat majoittuneet. Vakuutusyhtiön mukaan hotellin henkilökuntaan kuuluva ei ole tunnistanut vakuutettua mainitun hotellin asiakkaaksi. Lautakunta katsoo, että vakuutetun kertomus ja hotellin kuitti osoittavat, että vakuutettu on majoittunut mainitussa hotellissa, eikä vakuutetun kertomuksessa tältä osin ole ristiriitaisuuksia.

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutetun tulisi toimittaa jäljennös Turkin poliisin esitutkintapöytäkirjasta. Vakuutussopimuslain mukaan korvauksen hakijan on toimitettava vakuutuksenantajalle sellainen selvitys, jota häneltä voidaan kohtuudella odottaa. Vakuutettu on vedonnut siihen, että hän ei ole lukuisista pyynnöstään huolimatta saanut esitutkintapöytäkirjaa Turkin poliisilta. Vakuutettu on toimittanut Suomen poliisin esitutkintapöytäkirjan. Lautakunta katsoo, ettei vakuutetulta voida kohtuudella edellyttää Turkin poliisin esitutkintapöytäkirjan esittämistä, koska vakuutettu ei pyynnöistään huolimatta ole saanut sitä. Lautakunta katsoo, että vakuutettu on toimittanut vakuutusyhtiön vastuun selvittämiseksi sellaiset tiedot, joita häneltä voidaan kohtuudella edellyttää.

Lopputulos

Lautakunta katsoo, ettei vakuutusyhtiö voi mainitsemillaan perusteilla evätä vakuutuskorvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Toimi

Tulosta