Haku

VKL 650/05

Tulosta

Asianumero: VKL 650/05 (2006)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 26.01.2006

Lakipykälät: 31, 34

Varkausvahinko Suojeluohjeiden laiminlyönti Auton avainten säilytys autotallissa Korvauksen alentaminen

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottajan omistama taksikäytössä ollut Volkswagen Passat -henkilöauto (vm. 2003) anastettiin erään taloyhtiön yhteiskäytössä olevasta autotallista 27.3.2005 klo 7.00–9.00 välisenä aikana. Auto löytyi myöhemmin purettuna ja sotkettuna. Auto oli ollut lukittuna ennen vahinkoa. Sen avaimet olivat kuitenkin olleet kätkettynä samassa autotallissa olleeseen rengaspinoon, ja auto vietiin näillä avaimilla.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Autovakuutuksen suojeluohjeen mukaan ajoneuvon avaimia ei saa säilyttää ajoneuvon säilytyssuojassa. Vakuutuksenottaja on laiminlyönyt suojeluohjetta vähäistä suuremmasta huolimattomuudesta, ja tällä on ollut vaikutusta vahinkoon kun auto on voitu viedä sen omilla avaimilla. Korvausta alennetaan tällä perusteella 1/3.
 
Lausuntopyyntö
 
Avainten säilyttäminen autotallissa johtui siitä, että autoa kuljetti kolme eri kuljettajaa, ja ajovuorot vaihtuivat hankalaan aikaan. Vakuutuksenottaja ei aina voinut olla itse paikalla avaimia antamassa, joten 4-6 kertaa kuukaudessa avaimia säilytettiin tallissa eri paikoissa. Korvaus pitäisi maksaa alentamattomana.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Suojeluohje on selkeä ja antaa yksiselitteisen toimintaohjeen auton avainten säilyttämisestä. Ratkaisu ei myöskään johda kohtuuttomuuteen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutussopimuslain 31 §:n mukaan vakuutussopimukseen voidaan ottaa määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus (suojeluohjeet).
 
Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita.
 
Jos vakuutettu on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt 2 momentissa säädetyn velvollisuutensa, voidaan hänelle tulevaa korvausta alentaa tai se evätä.
 
Lain 34 §:n mukaan harkittaessa, onko korvausta tässä luvussa säädetyllä perusteella alennettava tai se evättävä, tulee ottaa huomioon, mikä merkitys seikalla, jota vakuutuksenottajan tai vakuutetun antama väärä tai puutteellinen tieto koskee, tai vahingonvaaraa lisänneellä muuttuneella olosuhteella taikka vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön toimenpiteellä tai laiminlyönnillä on ollut vahingon syntymiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakuutuksenottajan, vakuutetun tai 33 §:ssä tarkoitetun henkilön tahallisuus tai huolimattomuuden laatu sekä olosuhteet muutoin.
 
Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 23.3 mukaan vahingon estämiseksi ajoneuvon tai sen säilytyssuojan avaimia ei saa säilyttää näkyvillä tai sellaisessa lukitsemattomassa paikassa, jossa sivullinen ennalta tietää tai voi arvata avainten olevan. Ajoneuvon avaimia ei myöskään saa säilyttää ajoneuvossa tai ajoneuvon säilytyssuojassa niiden lukituksesta riippumatta.
 
Käsillä olevassa tapauksessa vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutuksen suojeluohjetta säilyttäessään vakuutuskohteen avaimia auton säilytyssuojassa eli autotallissa. Avainten säilyttäminen tallissa on vaikuttanut vahingon syntymiseen, kun varkaat ovat näillä avaimilla saaneet auton käyttöönsä. Avaimia säilytettiin tallissa toistuvasti vastoin suojeluohjeen nimenomaista kieltoa. Lautakunta katsoo, että näissä oloissa vakuutuksenottajan huolimattomuutta ei voi pitää vähäisenä.
 
Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiöllä on oikeus alentaa vakuutuksenottajalle maksettavaa vakuutuskorvausta 1/3:lla suojeluohjeen laiminlyönnin perusteella, vaikka vakuutuksenottajalle ei aiemmin olekaan vahinkoja sattunut. Ratkaisu ei johda kohtuuttomuuteen. Vakuutusyhtiön korvauspäätös on asianmukainen.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Sario, Tuomela ja Uimonen sekä varajäsen Heikkinen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia