Haku

VKL 643/12

Tulosta

Asianumero: VKL 643/12 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 21.05.2013

Asuntoauton koristelistojen irtoaminen ym Näyttö vahingon syystä Myrsky Rakenne-, valmistus- tai ainevika

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja ajoi 13.3.2012 klo 15.00 asuntoautollaan (kov. 2010) kantatietä pohjoiseen, kun voimakas tuuli riepotteli autoa niin, että katon koristemuovit lähtivät reunoilta ja wc:n tuuletusluukku sekä kylkien muoveja rikkoutui. Asiakas haki korvausta kolarointiturvasta.

Vahinkotarkastajan mukaan ajoneuvon kylkimuovit ovat kiinni muovinastoilla alumiinikiskossa. Ne irrotetaan ja asennetaan paikoilleen vetämällä/paina­malla. Katon kohdalta päälimuovi on sivujen alumiinikiskojen alla ”vapaana”, ns. uivana, eli ei ruuvi- tai pulttikiinnitystä. Vahinkotarkastajan mielestä molempien kiinnitysten ratkaisut ovat liian heppoiset normaaliin tiekäyttöön, missä tulee puuskia ja ilmavirtauksia esim. vastaantulevista kuorma-autoista. Hänen mielestään kaikki muovit tulisi olla kiinnitettyinä ruuveilla, pulteilla tai vähintään liimauksella, jotta rakenne olisi varma ja kestävä normaalissa käytössä. Kyseessä on valmistusvirhe/rakennevika, ei ulkoisen tekijän aiheuttama vaurio.

Auton valmistajalta saadun sähköpostiviestin mukaan he eivät anna lausuntoa kyseisestä ajoneuvosta sitä näkemättä, mutta yleensä ottaen heillä ei ole ollut ongelmia kylkilistojen tai muidenkaan osien kiinnityksen suhteen.

Osapuolet ovat selvittäneet vahinkopaikan tuulitietoja Ilmatieteen laitokselta. Meteorologin lausunnon mukaan vahinkopaikasta joitakin kymmeniä kilometrejä sisämaahan päin olevassa observatoriossa on ko. päivänä tuullut kovimmillaan 10 m/s (keskituuli). Asemalla ei mitata puuskia. Kyseessä oli kylmän ilman purkaus, jossa tuuli puhalsi pohjoisen ja luoteen väliltä ja oli puuskaista. Vahinkopaikasta rannikolle päin olevalla mittausasemalla on puolestaan vahinkopäivänä ollut hyvin puuskainen luoteenpuoleinen tuuli, josta oli varoitettu myös maa-alueilla 12.3.2012 klo 12 annetussa säätiedotuksessa ja sen jälkeisissä ennusteissa. Tällä mittausasemalla tuulen keskinopeus on 13.3. ollut enimmillään 11,5 m/s (klo 14). Mitatut puuskanopeudet olivat 20 m/s tuntumassa aamu- ja iltapäivällä usean tunnin ajan, suurimmat nopeudet olivat 21,3 ja 22,2 m/s.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vahinkotarkastuksen perusteella vauriot eivät ole aiheutuneet vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä vaan rakenneviasta. Sillä, onko maa-alueella tuullut myrskytuulen voimakkuudella, ei ole tässä tapauksessa merkitystä. Tuulen voimakkuudella olisi merkitystä vain bonusmenetyksen kannalta. Yhtiö ei korvaa vahinkoa kolarointivakuutuksesta.

 

Valitus

Vakuutuksenottaja viittaa tuulioloista hankittuun selvityksen ja katsoo auton vaurioiden johtuvan myrskytuulesta. Vahinkotarkastaja on pelkkien valokuvien perusteella, itse ajoneuvoa näkemättä, tehnyt päätelmän valmistusvirheestä. Auton myyjäyrityksen valmistajalta saaman lausunnon mukaan kyseisissä asuntoautoissa ei kuitenkaan ole ollut vahinkotarkastajan mainitsemia valmistus- tai rakennevirheitä.

Tuntuu kaukaa haetulta, että pelkkien kuvien perusteella on päätelty myrskyn aiheuttamien vaurioiden johtuvan valmiste- tai rakennevirheestä, koska myrskytuuli oli tuona aamuna todella raju. Tämä ilmenee saaduista sääselvityksistäkin. Puuskat ottivat erityisesti aukeilla paikoilla todella voimakkaasti asuntoauton ohjaukseen, ja nämä vauriot tulivat juuri kyseisen matkan aikana. Vakuutuksen­ottaja oli huomannut ne heti perille päästyään. Hän on myös ottanut autosta lisäkuvia, joista ilmenee, että muoviosia oli kiinnitetty sekä liimauksella että ruuvikiinnityksellä, eikä pelkillä muovinastoilla, kuten vahinkotarkastaja väittää.

Vakuutuksenottaja katsoo toimittamillaan selvityksillä osoittaneensa korvaukseen oikeuttavan tapahtuman sattumisen. Vakuutusyhtiö vetoaa rajoitusehtoon, joten sen tulee osoittaa ehdon soveltuminen tähän tapaukseen.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö ei muuta korvauspäätöstään. Rakennevika on mahdollistanut vaurioiden syntymisen kyseisissä olosuhteissa.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 4.4.1 mukaan kolarointiturvasta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle

  • tieltä suistumisesta tai kaatumisesta
  • tien sortumisesta
  • törmäyksestä tai
  • muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 4.10.1 mukaan kolarointiturvasta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat ajoneuvon osalle tai laitteelle itselleen sen rakenne-, valmistus- tai aineviasta, kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta tai taitamattomasta tai varomattomasta käsittelystä.

Vakuutusmaksua ja bonusta koskevien ehtojen kohdan 8.1 mukaan bonukseen ei vaikuta vahinko, jos kohdassa 4.4.1 mainittuna äkillisenä, ennalta arvaamattomana ja vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavana syynä on myrsky tai raekuuro. Myrskyllä tarkoitetaan tuulta, jonka voimakkuus on ollut vähintään 20 metriä sekunnissa.

Ratkaisu

Asiassa on riitaa vakuutuksenottajan asuntoauton vaurioiden korvaamisesta kolarointiturvan perusteella. Autosta on irronnut ja rikkoutunut muovisia koristelistoja ja muita muoviosia. Vakuutusyhtiö katsoo, että vahingon syynä on muoviosien kiinnityksen puutteellisuus, ei mikään ulkoinen tekijä. Asiakas puolestaan katsoo vahingon johtuvan poikkeuksellisen voimakkaasta puuskatuulesta.

Vakuutusehtojen kohta 8.1 huomioon ottaen lautakunta toteaa, että poikkeukselliset luonnonilmiöt kuten raesade ja myrsky voivat olla ehtojen kohdan 4.4.1 mukaisia äkillisiä ja ulkoisia, vakuutuskorvaukseen oikeuttavia vahingon syitä.

Vakuutuksenottajan kertomuksen ja sääoloista olevan meteorologisen selvityksen perusteella kyseisellä seudulla on vahinkopäivänä vallinnut puuskainen tuuli, jonka nopeus on voimakkaimmillaan voinut ylittää jopa 20 m/s.

Lautakunta toteaa kuitenkin, että esimerkiksi 100 km/h ajonopeudessa ajoneuvo etenee noin 28 m/s, mikä vastaa myrskytuulen nopeutta. Tällaisilla nopeuksilla ajettaessa vaikkapa ajoneuvoyhdistelmiä kohdatessa syntyy hyvinkin voimakkaita tuulenpuuskan kaltaisia ilmanpaineen vaihteluita. Tällaiset normaaliin liikennöintiin kuuluvat tilanteet ajoneuvojen tulee kestää vaurioitumatta. Tätä taustaa vasten lautakunta ei ole voinut todeta, että tapahtumaseudun sääolosuhteet olisivat olleet niin poikkeukselliset, että niistä aiheutuvat voimat olisivat ylittäneet sen, mitä normaalissa tieliikenteessä käytettävien ajoneuvojen tulee vaurioitumatta kestää. Jää siten näyttämättä, että vauriot johtuisivat nimenomaan myrskystä tai muusta vastaavasta ajoneuvon ulkoisesta syystä, eikä lautakunta suosita asiassa korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Sario, Vaitomaa ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia