Haku

VKL 639/12

Tulosta

Asianumero: VKL 639/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 21.05.2013

Viemärin tulviminen Kunnallisen tai yleisen viemärijohdon toimimattomuutta koskeva rajoitus

Tapahtumatiedot

A:n omakotitalon (rakennusvuosi 1965) kellarin lattialle tulvi lattiakaivosta jätevesiä 18.5.2012. Lattiat ja seinien alaosa vahingoittuivat koko kellaritilan alueella. O Oy:n kartoitusraportin mukaan vahingon aiheutti katualueen kunnallisen viemärin tukkeutuminen. Kartoitusraportin merkinnän mukaan raportin laatijalle kerrottiin, että lattiakaivossa oli ”suodatin” hiekasta.

Vahinkoilmoituksen mukaan kunnallinen viemäri oli tukossa ja vesi tulvi tämän takia kellariin. Viemäri on vahinkoilmoituksen mukaan tulvinut samasta syystä aiemminkin, mutta vesi ei ole päässyt kellariin. A:n muistion mukaan hän oli tulpannut lattiakaivon siten, että siinä oli lasivilla, hiekkaa sekä levy päällä. Tulppaus oli muistion mukaan kestänyt edelliset tulvimiset. Nyt joku on voinut siirtää kellarissa jotain tai paine on ollut niin kova, että pato murtui.

Kunnan alueella toimivalle osakeyhtiömuotoon järjestetylle vesihuoltolaitokselle osoitetun A:n kirjelmän mukaan viemärin toiminnan ongelmat ovat olleet toistuvia viimeisen viiden vuoden aikana. Tätä ennen vuodesta 1992 lukien ongelmia ei ollut. A:n mukaan aikaisemmin noudatettu ja nyt lopetettu käytäntö, jossa viemärilinjat huuhdeltiin kuumalla vedellä, esti ongelmat. Kirjelmän mukaan kymmenen vuotta sitten tehdyssä kartoituksessa havaittiin, että alueen pintavesiviemärit olivat tukkeutuneet hiekasta. A epäilee, että asialle ei ole tehty mitään. Kirjelmään tehdyn merkinnän mukaan viemärin huoltoa on laiminlyöty.

Vesihuoltolaitoksen A:lle antaman vastauksen mukaan A on ilmoittanut alimman viemäripisteen korkeudeksi + 2,81, joka on padotuskorkeuden (noin

+ 3,26) alapuolella. Vastauksen mukaan yhtiö on lähettänyt kaikille asiakkailleen viemärin tulvimisesta ja vahingoilta suojautumisesta kirjeen elokuussa 2007.

Korvausta jäteveden aiheuttamista vahingoista haettiin laajasta kotivakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan vakuutuksen vuotovahinko-osasta korvataan rakennuksen LVI-laitteen, -putkiston tai niihin kiinteästi kytketyn kulutuslaitteen äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko. Lisäksi vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko. Vakuutusehtoihin otetun rajoituksen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta tai toimimattomuudesta. O Oy:n raportin sekä vahinkoilmoituksen mukaan vahinko on aiheutunut kunnallisen viemärikaivon tukoksesta. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta tai toimimattomuudesta.

 

Valitus

A:n valituksen mukaan hän on olettanut, että vakuutus korvaa yllättävät vahingot täysin. Hän on yllättynyt, että kunnallinen viemäri saa tulvia holtittomasti. Koko asuinalueen viemäröinti täyttyi. Kysymyksessä on viettoviemäri ja tukos oli noin 300–350 metrin päässä talosta. Talon ja tukoksen välillä olevat tarkastuskaivot olivat kaikki täynnä. A:n mukaan hän ei tiedä, olisiko ottanut vakuutusta, jos olisi tiennyt, että se ei korvaa selvää vahinkotapausta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vastineen mukaan vakuutuksesta korvataan kohdan 3.1 perusteella äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko. Ehtokohdan 3.5 mukaan vakuutuksesta korvataan rakennuksen LVI-laitteen, -putkiston tai niihin kiinteästi kytketyn kulutuslaitteen äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko. Kunnallisen viemärin toimimattomuus ei ole rikkoutumisen seurauksena syntynyt vuotovahinko. Vakuutusyhtiö viittaa vesihuoltolaitoksen A:lle lähettämään kirjelmään.

Vahinko on aiheutunut kunnallisen tai muun yleisen viemärijohdon toimimattomuudesta. Korvattavuus määräytyy vahingon syyn, ei seurauksen perusteella. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta tai toimimattomuudesta. Korvauspäätös on ehtojen mukainen.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

3. Vakuutusturvat

3.1 Turva äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman varalta

Vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko. Vahingon syyn täytyy olla luonteeltaan äkillinen ja ennalta arvaamaton.

Tästä turvasta ei korvata vahinkoja, jotka johtuvat kohdissa 3.2–3.8 mainituista vahingoista.

3.5 Turva vuotovahingon varalta

Vakuutuksesta korvataan rakennuksen LVI-laitteen, -putkiston tai niihin kytketyn kulutuslaitteen äkillisen ja ennalta arvaamattoman rikkoutumisen syyn seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

4. Vakuutuksen rajoitukset

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut

  1. kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta tai toimimattomuudesta.

Ratkaisu

A:n valituksen mukaan hän on olettanut vakuutuksen korvaavan yllättävät vahingot. Vakuutuslautakunta pitää tätä väitettä yleisluontoisena eikä lautakunta sen perusteella voi tarkastella asiaa vakuutusyhtiön sopimuksen solmimista edeltävän tiedonantovelvollisuuden osalta. Lautakunta tarkastelee tapausta vakuutussopimuksen vakioehtojen mukaisesti.

Selvityksen perusteella viemärin tulvimisvaara on ollut A:n tiedossa ja viemäröinnin toiminnassa on talon sijaintialueella ollut myös aikaisemmin ongelmia. Tulvineessa viemärissä ei ilmeisimmin ollut padotusventtiiliä ja tulvinut lattiakaivo oli padotuskorkeuden alapuolella. A oli tulpannut lattiakaivon lasivillan, hiekan ja levyn avulla. Tulppaus ei pitänyt viemärin tulviessa.  

Vakuutusehtoihin otetun rajoituksen mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta tai toimimattomuudesta. Selvityksen perusteella vahingon pääsyynä ja aiheuttajana on ollut rajoitusehdossa tarkoitetun viemärin toimimattomuus. Vahinko rajautuu vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia