Haku

VKL 636/13

Tulosta

Asianumero: VKL 636/13 (2014)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.02.2014

Äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Silmälasit rikkoutuivat, kun vakuutuksenottaja istui niiden päälle. Oliko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan vahingon?

Tapahtumatiedot

Asiakas oli 20.12.2012 tullut ulkoa sisälle, ja hänen silmälasinsa olivat menneet huuruun. Hän pani lasinsa eteisessä olevan puhelinpöydän istuinosalle, jossa hän yleensä pitää päähineitä ja hansikkaita. Siinä myös yleensä istutaan kun kenkiä pannaan jalkaan. Asiakas oli unohtanut panneensa lasit istuimelle, ja kun hän oli menossa takaisin ulos, hän kenkiä jalkaansa laittaessaan istui vahingossa lasiensa päälle. Lasit rikkoutuivat.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamia vahinkoja. Tapahtuman arvaamattomuutta arvioidaan sen perusteella, millainen riski vahingon sattumiseen on kulloisissakin olosuhteissa.

Silmälasien jättämiseen istuimelle tai muulle istumiseen tarkoitetulle tasolle liittyy aina riski siitä, että joku istuu niiden päälle. Asiakas ei ole kertonut mitään erityistä syytä sille, että hän oli jättänyt lasinsa istuimelle, vaikka vieressä oli puhelinpöytä. Muutoinkaan kyse ei ollut mistään erityisen kiireisestä tai tavallisuudesta poikkeavasta tilanteesta. Vakuutusyhtiö pitää rikkoutumisriskiä tällaisessa tilanteessa niin suurena, että kyse ei ole ennalta arvaamattomasta vahingosta. Yhtiö ei korvaa vahinkoa.

Valitus

Asiakas vaatii silmälasien korvaamista. Hän ei yleensä jätä laseja istuimelle. Hänen tarkoituksenaan oli ottaa ne istuimelta heti päällysvaatteet riisuttuaan, mutta hän unohti lasit istuimelle. Asiakkaan mielestä vahinko rinnastuu esimerkiksi tapauksiin, joissa lasit pyyhkäistään epähuomiossa pöydältä lattialle.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö toistaa korvauspäätöksessä esittämäänsä.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Ratkaisu

Laajan kotivakuutuksen perusteella korvataan tyypillisesti mm. erilaisia rikkoutumisvahinkoja. Silmälasien jättäminen istuimelle on vakuutusyhtiön toteamin tavoin riskialtista, mutta tässä tapauksessa kyse ei selvityksen mukaan ole asiakkaan normaalista toimintatavasta vaan siitä, että hän oli unohtanut jättäneensä lasinsa poikkeuksellisesti istuimelle ja oli sitten epähuomiossa istunut niiden päälle.

Näissä oloissa sattunutta rikkoutumisvahinkoa lautakunta pitää paitsi äkillisenä myös ennalta arvaamattomana ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttamana. Lautakunta suosittaa, että yhtiö korvaa silmälasit.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander, jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Raulos.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia