Haku

VKL 636/12

Tulosta

Asianumero: VKL 636/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 24.09.2013

Rakenteille aiheutuneet kosteusvahingot Miltä osin vauriot olivat aiheutuneet putkivuodosta? Oliko putkivuoto aiheutunut pitkäaikaisesta ulkopuolisesta kosteudesta? Useita kosteuden aiheuttajia Selvitykset Todistelu

Tapahtumatiedot

Asunto-osakeyhtiö A:n yksikerroksisen rivitalon (rakennusvuosi 1970) huoneistossa tehtiin saneerausta. Sen yhteydessä R Oy teki kohteessa 18.10.2010 kos­teuskartoituksen.

R Oy:n kartoitusraportti

R Oy:n kartoitusraportin mukaan makuuhuoneesta oli poistettu tapetit ja seinäpinnoissa oli havaittu kosteuden aiheuttamia vauriojälkiä. Käytävän levyseinien alaosissa havaittiin vanhoja korjaamattomia kosteusvauriojälkiä, lisäksi käytävän kantavien seinien puurungoissa havaittiin tummumaa sekä osittain korjattuja kosteusvaurioita. Eteistilasta puretun kylmiön levyrakenteissa havaittiin vanhoja kosteusvaurioita. Pesuhuoneen kosteusmittauksessa havaittiin kohonnutta kosteutta suihkuseinissä ja lattiapinnassa suihkutilan ympärillä, lisäksi märkätilaa ympäröivien tiiliseinien alaosissa havaittiin kalkkeumaa, mikä yleensä on merkki tiilirakenteen kuivumisesta.

R Oy:n raporttiin merkityn arvion mukaan vaurioiden aiheuttajia on ollut useampia. Eteistilasta puretun kylmiön kohdalla kosteudet ovat voineet aiheutua joko suihkuveden pääsystä rakenteisiin tai kylmiön aiheuttamasta kondenssivuodosta. Raportin merkinnän mukaan asukkaat kertoivat, että makuuhuoneen katosta oli joskus vuotanut vesiä. On mahdollista että pinnoitevauriot on tuolloin korjattu asentamalla tapetit vanhojen pintojen päälle. Kartoituksessa pesuhuoneen ja saunatilan ympäröivissä tiiliseinissä havaittiin kalkkeumaa. Käytävän rättipatterin käyttövesiputken vierestä on tiiliseinä kastunut. Raporttiin merkityn arvion mukaan laajempi tiiliseinien alaosien kalkkeutuminen on aiheutunut putkivuodosta, korjaamattomasta vuotovahingosta tai piilevästä viemärivuodosta.

Kartoitusraportin mukaan pesuhuoneen lattiassa havaittiin vedeneristeenä piki. Pesuhuoneen alapohjassa ei havaittu eristetilaa. Saunassa oli valurautainen kuivakaivo, joka oli viemäröity pesuhuoneen valurautaiseen lattiakaivoon sivuliitäntänä. Lattiakaivon sivuliitännän kohdalla havaittiin ruostetta. Suihkua käytettäessä osa vesistä nousee kuivakaivon viemäriin. Lattiakaivossa on kaksi muovista korokerengasta. Laatoitetut suihkuseinät olivat kastuneet yhteensä 2 m² alalta. Pesuhuoneen lattiapinta on kastunut suihkualtaan ympäriltä alle 2 m².

Pesuhuoneen viereisen käytävän kantavien seinien puurungoissa havaittiin jo kuivuneita kosteusvaurioita. Runkopuissa oli tummumaa. Irrotetuissa seinälevyissä oli havaittu kosteusvauriojälkiä. Rättipatterin kohdalta tiiliseinän alaosa oli kastunut. Lämminvesikiertoisen rättipatterin kuparinen putki oli hapettunut ja putkieristeitä on lisätty joskus jälkeenpäin. Raportin mukaan putkivuoto tulisi selvittää lisätutkimuksin. Käytävän alapohjaeristettä ei voitu tutkimushetkellä turvallisesti tarkastaa.

Pesuhuoneen viereisessä makuuhuoneessa oli tapettien poiston jälkeen pesuhuoneen vastaisen kiviseinän alaosissa havaittu vanhoja kosteusvauriojälkiä. Lisäksi irrotettujen vaatekaappien kohdilla oli kiviseinissä jo kuivuneita kosteusvauriojälkiä ja vaatekaapin taustalevyssä havaittiin mikrobikasvustoa. Mosaiikkiparketti oli vaurioitunut pesuhuoneen seinän vierestä ja pinnoite oli irronnut alustastaan. Makuuhuoneen alapohjaeriste oli kastunut. Pesuhuoneen toisella puolella sijaitsevassa kylmiötilassa tiiliseinän alaosa oli kastunut pieneltä alalta. Raportin mukaan kohta osuu pesuhuoneen suihkun kohdalle. Kylmiön kohdalla lattiabetoni oli kastunut 1 m² alalta. Kylmiön alalla alapohjaeriste oli kastunut.

R Oy:n 11.11.2010 tekemää lisäkartoitusta koskevan merkinnän mukaan rakenteiden avauksen yhteydessä suoritettiin lisämittauksia. Alapohjaeriste on kastunut laajemmin. Eteisen ja käytävän alapohjaeristeet olivat kastuneet kauttaaltaan. Olohuoneen alapohjaeriste on kastunut käytävän seinän edustalta. Olohuoneen viereinen makuuhuone tarkastettiin, alapohjaeriste on normaali. Samalle puolelle sijoittuva toinen makuuhuoneen alapohjaeriste on kastunut käytävän seinän edustalta. Lisämittauksissa todettiin, että alapohjaeriste on kastunut paikoitellen, huoneiston sisäpihan puoleisia seinän vierustoja ei ole tarkastettu.

Merkinnän mukaan on mahdollista, että alapohjaeriste on kastunut paikoitellen muualtakin.

R Oy:n kartoitusraporttiin 6.9.2012 tehdyn lisäyksen mukaan vuonna 2010 putkityöt suoritti C Oy. C Oy:n kertoman mukaan lämpölinja oli vuotanut rakenteen sisällä, minkä johdosta rakenteita oli jouduttu purkamaan. C Oy:n lausunnon mukaan lämpöjohto oli ruostunut ja se oli tämän johdosta jouduttu uusimaan. Lisäksi myöhemmin on selvinnyt, että huoneiston pesuhuoneen rättipatteri oli vuotanut aiemmin vuonna 2003, jolloin levyseinärakenteen sisällä olevat patterin meno- ja paluuputket ja niiden hanakulmat on uusittu. Vuonna 2003 tapahtuneen vuotovahingon johdosta ei ole tiedossa, onko lattiaa avattu tai onko alapohjaeristettä tuolloin kuivattu tai tarkastettu. Raporttiin tehtyyn lisäykseen merkityn arvion mukaan lämpöjohtovuoto on voinut kastella alapohjaeristettä laajasti.

Muut selvitykset

[J Oy:n/C Oy:n] selvityksen 31.12.2010 mukaan käyttövesien sekä pesutilojen uusinnan yhteydessä todettiin rakenteiden sisällä olleiden lämminvesiputkien vuotaneen, minkä vuoksi vuotokohdan lähistöllä olevat rakenteet jouduttiin purkamaan ja kuivaamaan. Vuotokohdan välittömässä läheisyydessä oleva lämpölinja jouduttiin myös uusimaan korroosion ja vuodon vuoksi. C Oy:n selvityksessä on valokuva seinärakenteessa kulkevasta rättipatterille menevästä johdosta. Lisäksi selvityksessä on valokuvia makuuhuoneen lattiassa pesuhuoneen vieressä kulkeneesta putkilinjasta. Kuvatekstin mukaan tämä putkilinja on vuotanut.

Isännöitsijä K:n valokuvaselvitysten (10.11.2010 ja 2.11.2010) kuvatekstien mukaan löylyhuoneessa on kulkenut vuotava lämpöputkilinja. Pesuhuoneen viereisessä makuuhuoneessa oli kosteutta putkien alueella.

Isännöintiliikkeen sähköpostiviestin (28.4.2011) mukaan putkivuotoja on ollut kahdessa kohdassa. Rättipatterin putki oli vuotanut eteisessä, ja vuotoja oli ollut viereisen makuuhuoneen lattiassa vajaan metrin etäisyydellä kylpyhuoneesta kulkevissa lämmitysputkissa. Viestin mukaan rättipatterin putken vuoto on ilmeisimmin aiheuttanut välillisesti myös makuuhuoneen lämpölinjojen vuotamisen.

Vuonna 2003 sattunutta rättipatterin vuotoa koskevan kartoitusraportin (8.3.2003,16.5.2003 ja 13.6.2003) mukaan rättipatterin tulovesiputken vuoto aiheutti vuotovahingon, joka kasteli seinää ja parkettia rajatulta alueella käytävässä. Merkinnän mukaan 16.6.2003 mukaan parketissa oli putkien ja seinän korjaamisen jälkeen kosteutta 0,4 m² alueella ja lattian tilaa tuli seurata.

Korjaustöitä ja kuluja koskeva koonnos

Korjaustöitä ja kuluja koskevan koonnoksen (14.2.2011) mukaan makuuhuoneessa tehtiin kosteusvaurioseinien jyrsintä ja tasoitus. Märkä lattialaatta piikattiin, rakennetta kuivattiin, eristeitä ja lattian lämpöputkia uusittiin sekä lattia valettiin. Käytävän alueella vuotanut putki ja lahot puurunkorakenteet uusittiin. Lisäksi märkä lattialaatta piikattiin, rakennetta kuivattiin, eristeitä ja lattian lämpöputkia uusittiin sekä lattia valettiin.

Kylpyhuoneessa ja saunassa märkä lattia, lattiaviemärit ja eristeet uusittiin. Löylyhuoneen lattian lämpöputket uusittiin ja lattiat valettiin. Kylpyhuoneen putket uusittiin yläkautta kulkeviksi. Eteisen ja kylmiön alueella märkä lattialaatta piikattiin, eristeitä uusittiin sekä lattia valettiin. Ulkovaraston ja saunan alueella uusittiin ulkoseinän lahoja puurunkoja. Putkivuotoon liittyvät kokonaiskustannukset ovat 42 670,48 euroa. Vesiputkiurakkaan, lämpöjohtoihin ja putkilisätöihin liittyvät kulut ovat kokonaisuudessaan 11 943,45 euroa.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön päätöksen mukaan käytävän ja pesuhuoneen välisessä seinässä kulkevassa käyttövesiputkessa on havaittu vuoto. Tämä vuotovahinko on vakuutuksesta korvattava. Korvaus sisältää putkivuodosta vaurioituneiden lattian ja seinän korjaukset. Vakuutusyhtiö katsoi lisäselvitysten jälkeen korvauspiiriin kuuluvan vuotovahingon määräksi vakuutusyhtiön laatiman laskelman perusteella 1 038 euroa. Ikäpoiston ja omavastuun vähentämisen jälkeen korvausta tilitettiin 226 euroa.

Päätöksen mukaan vuotovahinko-osasta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut neste-, kaasu- tai höyryvuoto, kun aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa tai vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista tai laitteista. R Oy:n kartoitusraportin perusteella kosteuden aiheuttajia on ollut useita. Eteistilassa kosteus on voinut aiheutua joko suihkuveden pääsystä rakenteisiin tai kylmiön aiheuttamasta kondenssivuodosta. Makuuhuoneen katosta on asukkaiden kertoman mukaan joskus vuotanut vesiä. Tiiliseinien alaosien kalkkeutuminen on aiheutunut vanhasta putkivuodosta, korjaamattomasta vuotovahingosta tai viemärivuodosta.

Pesuhuoneessa on havaittu pintakosteutta kylmiön ja pesuhuoneen lattioissa suihkun ja lattiakaivon läheisyydessä. Lisäksi suihkuseinät ovat kosteat. Todettu käyttövesiputkivuoto on ollut oven vieressä suihkua vastapäisellä seinällä. Pesuhuoneen seinät eivät ole kauttaaltaan märät eikä pintakosteutta ole käyttövesiputken läheisyydessä, joten kosteuden aiheuttajia on useita. Kylmiön ja suihkualueen vauriot eivät ole voineet aiheutua huonetilan toisella puolella sijaitsevasta putkivuodosta. Saunan lattiarakenteessa olevat lämpöputket ovat olleet huonokuntoiset. Kylpyhuoneen alkuperäisistä putkista ei ole valokuvaa. Putkiston vuotamisesta tällä alueelle ei ole kerrottu. Kun lämpöputket syöpyvät rakenteisiin päässeiden suihku- tai kylmähuoneen kondenssivesien takia, ei kyse ole ennalta arvaamattomasta ja äkillisestä tapahtumasta. Rautaputken syöpyminen kosteassa tilassa on vain ajan kysymys ja syöpyminen tapahtuu pitkän ajan kuluessa.

Makuu- ja pesuhuoneen välisessä seinässä on havaittu vanhoja kosteusvaurion jälkiä. Nämä viittaavat vanhaan vahinkotapahtumaan, jota ei ole korjattu tarpeeksi laajasti. Pesutilojen ympärillä olevien tilojen kosteusvauriot, pesuhuoneen ja saunan kosteus sekä pitkän ajan kuluessa tapahtunut putkiston ruostuminen viittaavat siihen, että pesuhuoneen suihkuvedet ovat pitkän ajan kuluessa päässeet rakenteisiin. Vaihtoehtoisesti kysymys on vanhasta korjaamattomasta vahingosta. Suihkuvesien pääsy rakenteisiin tai vanhojen vaurioiden korjaaminen eivät kuulu nyt korvattavan putkivuodon korvauspiiriin. Käyttövesi- ja lämmitysputken vuodot ovat olleet pieniä ja aiheuttaneet paikallisen vuotovaurion. Myös J Oy:n edustaja on sitä mieltä, että putkivuodoista aiheutuneet vuotovauriot ovat rikkoutuneiden putkien läheisyydessä.

 

Valitus

Asunto-osakeyhtiö pyytää Vakuutuslautakunnalta ratkaisusuositusta siitä, miltä osin vauriot kuuluvat vakuutuksen korvauspiiriin.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön vastineen mukaan vuotovahinko-osasta ei korvata suihkuve­sien, rakennusvirheen, kondenssivesien tai maakosteuden aiheuttamia vahinkoja. Siitä ei myöskään korvata sellaisia vanhoja vaurioita, joiden aiheuttajaa tai tapahtuma-aikaa ei voida todeta, vaan vahingon korvaamiseksi vakuutuksenottajan on toimitettava selvitys, joka osoittaa korvattavan vahingon sattuneen.

Kartoitusraportin pohjakuvasta voi todeta, että vahingon aiheuttajia on useita. Vahinkoalueella on todettu vanhoja kuivia vaurioita ja eristetilan kosteutta on eri puolilla alapohjarakennetta. Lisäksi pintakosteus pesuhuoneen lattiassa on eri kohdassa kuin pesuhuoneen seinärakenteen sisällä oleva käyttövesiputki, joka oli vuotanut. Pesuhuoneen seinässä todettu käyttövesiputken vuoto on aiheuttanut paikallisen kosteusvaurion. Nämä vahingot eteisen seinän ja lattian alueella on korvattu vahinkotarkastajan laskelman perusteella. Ruosteisia lämmitysputkia on ollut saunassa, pesuhuoneessa ja näiden tilojen vierustoilla. Putkien ruostuminen näin laajalla alueella ei ole voinut aiheutua korvatusta pienestä paikallisesta käyttövesiputken vuodosta. Lämmitysputket ovat ruostuneet saunan ja pesuhuoneen rakenteisiin päässeistä suihku- ja lattiakaivon liitosvuotovesistä. Suihkuvesien aiheuttama pitkäaikainen kosteus rakenteissa ja kosteudesta aiheutunut putken ruostuminen ja tästä seurannut vuotaminen ei ole ennalta arvaamaton ja äkillinen vuotovahinko. Muut mahdolliset vahingon aiheuttajat kuten lattiakaivojen liitosten tai läpivientien vuotaminen, kondenssivesi tai maakosteus eivät ole vakuutuksesta korvattavia ennalta arvaamattomia ja äkillisiä putkivuotoja. Nämä tapahtumat on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle myös rajoitusehdoilla.

Alkuperäisten putkien osalta ei jää korvattavaa osuutta, koska putken ikään perustuvat rikkovakuutuksen poistot ovat yli 100 prosenttia. Pyynnöstä huolimatta vakuutusyhtiölle ei ole toimitettu sellaista erittelyä, josta korvattavan vahingon määrä olisi voitu todeta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

13 Vuotovakuutus

13.1 Korvattavat vahingot

13.1.1 Neste-, kaasu- tai höyryvuoto

Vakuutuksesta korvataan vahinko, jonka on aiheuttanut neste-, kaasu- tai höyryvuoto, kun aine on virrannut äkillisesti, ennalta arvaamattomasti ja suoraan

  • rakennuksen lämmitystä, ilmanvaihtoa tai vesihuoltoa palvelevista kiinteästi asennetuista putkistoista tai laitteista
  • rakennuksen sisäpuolisista sadevesiputkistoista
  • vesijohtoverkostoon liitetyistä käyttölaitteista, kuten pesukoneesta
  • tuotantoa tai varastointia palvelevista putkistoista ja laitteista
  • kiinteästi asennetuista säiliöistä.

Muista kuin edellä mainituista putkista ja laitteista, veden- ja kosteudeneristyksen, rakenteiden tai putkiläpivientien läpi vuotaneen nesteen (poikkeuksena vesikattovuodot, kohta 13.1.3) tai muualta virranneen sade-, sulamis- ja pintaveden aiheuttamia vahinkoja ei korvata. Muita putkistoja ja laitteita ovat esimerkiksi katto­kourut, ulkopuoliset syöksytorvet, sadevesikaivot ja -viemärit sekä salaojaputket.

13.2 Korvausrajoitukset

13.2.1 Lattiakaivot

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka aiheuttaa lattiakaivon ja korokerenkaan tai lattiakaivon ja lattian vedeneristyksen liitoksen tai lattiakaivon ja korokerenkaan putkiläpivientien kautta rakenteisiin vuotanut neste.

13.2.4 Kosteuden tiivistyminen ia homehtuminen

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka aiheuttaa kondenssivesi tai muu kosteus (esimerkiksi maanalainen kosteus tai vesi), sienettyminen, home tai haju, ellei se ole suoranainen seuraus korvattavasta vahingosta. Tällöinkin korvataan vain vuodosta vaurioituneelle rakenteelle aiheutunut seurannaisvahinko.

15 Talotekniikan rikkovakuutus

15.1 Korvattavat vahingot

Vakuutuksesta korvataan äkillisen ja ennalta arvaamattoman sisäisen tai ulkoisen tapahtuman tai sähköilmiön aiheuttama vakuutetun rakennuksen talotekniikan rikkoutuminen.

15.3 Talotekniikan ikään perustuvat vähennykset

Vahingon määrää laskettaessa rikkoutuneen talotekniikan korjaus- ja jälleenhankintakustannuksista ja niihin liittyvistä rakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maankaivu- ja täyttökustannuksista vähennetään käyttöönottovuotta ja sitä seuraavaa vuotta lukuunottamatta rikkoutuneen omaisuuden ikään perustuvat vuotuiset vähennykset seuraavasti:

  • maassa tai maanvaraisessa alapohjarakenteessa olevat putkistot ja maanalaiset säiliöt 6 %
  • muut putkistot, säiliöt ja sähköjohdot 3 %

Käyttöönottovuodella tarkoitetaan aikaa käyttöönottoajankohdasta saman kalenterivuoden loppuun.

Vähennys tehdään aina jälleenhankinta-arvon mukaisista korjaus- tai hankintakustannuksista.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, miltä osin huoneistossa havaitut vauriot ovat aiheutuneet vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vuotovahingosta.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksen hakijalla on lähtökohtainen näyttövelvollisuus siitä, että häntä on kohdannut vakuutuksesta korvattava vakuutustapahtuma. Korvauksen hakijalla on vastaava näyttövelvollisuus myös vahingon määrästä. Mikäli vakuutettu on osoittanut korvattavaksi määritellyn vakuutustapahtuman sattumisen ja vakuutusyhtiö tällaisessa tilanteessa haluaa vedota sen korvausvastuuta supistavaan rajoitusehtoon, on vakuutusyhtiöllä lähtökohtainen näyttövelvollisuus rajoitusehdossa määritellyn seikan olemassaolosta.

Asiassa on riidatonta, että rättipatterin vuodon aiheuttama vahinko kuuluu vakuutuksen korvauspiiriin. Vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan tämä vuoto on aiheuttanut ainoastaan paikallista vahinkoa.

Käytettävissä olevan selvityksen perusteella suihkun lähellä on ollut kosteusvaurioita. Selvityksestä ei ilmene, että pesuhuoneen tai saunan alueella olisi sattunut rättipatterin vuodon ohella muuta vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvaa vuotovahinkoa. Esitetystä selvityksestä ei myöskään ilmene, että kylmiön, eteisen tai ulkovaraston vauriot olisivat aiheutuneet vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvasta vuotovahingosta.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella pesuhuoneen lattiakaivo on ollut ruosteinen. Selvityksestä ei kuitenkaan tarkemmin ilmene, että se olisi vuotanut. Pesuhuoneen pintalaatan kosteus, joka todennäköisimmin on suihkuvesien aiheuttamaa, ei R Oy:n kartoitusraportin perusteella ulotu makuuhuoneen vastaiselle seinälle.

Vakuutuslautakunta käsittää asiassa riidattomaksi, että makuuhuoneessa kulkevassa lämpölinjassa on ollut vuotoja. Valokuvien perusteella lämpölinjassa on ollut pintaruostetta. Käytettävissä olevien valokuvien perusteella makuuhuoneessa kulkeva putki ei ole ollut kauttaaltaan ruostunut. Selvityksen perusteella makuuhuoneen puolella pesuhuoneen vastaisessa kiviseinässä on havaittu myös vanhoja, jo kuivuneita kosteusjälkiä. Näiden kosteusjälkien tarkempi syy jää epäselväksi. Asiassa esitetystä selvityksestä ei ilmene, että pesuhuoneen suihku- tai viemärivedet olisivat aiheuttaneet lämpöputkiston rikkoutumisen ja ruostumisen. Valokuvien perusteella lautakunta pitää epätodennäköisenä, että makuuhuoneen pesuhuoneen vastaisen seinän aikaisemmat kosteusvauriot olisivat seurausta katosta vuotaneesta vedestä.

Esitetyn selvityksen perusteella lautakunta pitää mahdollisena, että makuuhuoneen lämpölinjan putkien ruoste on peräisin lämpölinjasta itsestään vuotaneesta vedestä. Mahdollista on myös, että pintaruostuminen voi liittyä käytävän alueella tapahtuneeseen rättipatterin putken vuotoihin. Käytettävissä olevan selvityksen perusteella rättipatterin putken vuotovahingot ovat olleet paikallisia. Yhteys näiden vahinkojen ja makuuhuoneen lämpölinjan putkien vuodon osalta jää osoittamatta. Tapauksessa jää myös selvittämättä, että putkien rikkoutumisessa olisi kysymys pitkäaikaisen ulkopuolisen kosteuden, kuten suihku- tai viemärivesien aiheuttamasta vahingosta.

Edellä todetun perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että pesuhuoneen viereisessä makuuhuoneessa on sattunut vakuutuksen korvauspiiriin kuuluva paikallinen vuotovahinko. Tämän vuotovahingon vahinkoalueeksi lautakunta katsoo makuuhuoneen lattian mukaan lukien alapohjaeristeen yhden metrin etäisyydeltä perushuoneen seinästä. Asiassa jää selvittämättä, että vakuutuksesta korvattava vuoto olisi aiheuttanut tätä laajempaa vahinkoa. Koska tällä alueella on ollut myös aikaisempaa vahinkoa, jonka syy ja korvausperuste jäävät selvittämättä, pitää lautakunta nyt sattuneen vuodon perusteella korvattavina puolta edellä mainitun alueen korjauskuluista. Vakuutuslautakunta suosittaa, että vakuutusyhtiö laskee tämän vahingon määrän samojen perusteiden mukaan kuin se on laskenut käytävän vuotovahingon määrän. Vahingon määrä lasketaan tapauksessa tällä tavalla, mikäli A ei tositteiden perusteella muuta osoita. Korvattavan vahingon määrästä vakuutusyhtiö voi vähentää ikäpoiston ja omavastuuosuuden. Lämpöputken rikkoutumisesta ei rikkoutumisvahinko-osan ikäpoistojen jälkeen voi jäädä korvattavaa vahinkoa. Koska makuuhuoneen vuodon ja rättipatterin vuodon välinen yhteys jää osoittamatta, ei lämpöputken uusiminen myöskään liity rättipatterin vuotovahinkoon.

Muilta osin Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta. Asiassa jää näyttämättä, että rättipatterin vuotovahingon määrä olisi ollut suurempi kuin vakuutusyhtiön korvauksen perusteena käyttämä summa.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Korkeamäki.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta