Haku

VKL 635/12

Tulosta

Asianumero: VKL 635/12 (2013)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2013

Posliinilautasen heittäminen auton ikkunasta ja osuminen takana ajaneeseen autoon Virallisen syyttäjän ajaman syytteen yhteydessä esitetty yksityisoikeudellinen vaatimus

Tapahtumatiedot

Vakuutettu J.V. oli matkustajana omistamassaan henkilöautossa 23.4.2012. Hän heitti auton sivuikkunasta posliinilautasen, joka osui takana ajaneen A.R:n auton etupuskurin alle aiheuttaen autolle vaurioita. Kihlakunnansyyttäjä on vaatinut J.V:lle rangaistusta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. A.R. on saanut korvauksen autolle aiheutuneista vahingoista autovakuutuksestaan, joita korvauksia vakuutusyhtiö vaatii J.V:ltä. A.R. vaatii korvauksia vakuutuksen omavastuuosuudesta sekä menetetyistä bonuksista.

Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan tapauksessa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta. Tällaisiin riitoihin ei vakuutusyhtiön mukaan myönnetä oikeusturvaetua.

 

Valitus

Valituksen mukaan J.V. myöntää liikenneturvallisuuden vaarantamisen, joten asia on selvä ja riidaton. Samassa jutussa esittävät vaatimuksia myös A.R. ja hänen vakuutusyhtiönsä. Kumpikaan vaatimuksia esittävistä tahoista ei yhdy syyttäjän rangaistusvaatimukseen. Kyseessä on siis puhtaasti siviilijuttu, joka on jostain syystä otettu tuomioistuimen toimesta käsiteltäväksi syytejutun yhteydessä.

J.V. on joutunut kannetoimien kohteeksi siksi, että vakuutusyhtiö on liikennevakuutusyhtiönä kieltäytynyt korvaamasta toisen ajoneuvon vaurioita liikennevakuutuksesta katsottuaan, että J.V. on syyllistynyt tahalliseen vahingontekoon ja että toiselle ajoneuvolle aiheutuneet vahingot eivät johdu moottoriajoneuvon käyttämisestä liikenteessä.

J.V. katsoo, että A.R:n autossa olevat jäljet eivät liity millään tavalla syytteenalaiseen tapahtumaan. Prosessuaalisesti kyse on täysin itsenäisestä asiasta, johon aiheen antaa vakuutusyhtiö itse, kun se on katsonut, ettei vahinko liity moottoriajoneuvon käyttämiseen liikenteessä. Jos vakuutusyhtiö olisi katsonut kyseessä olevan liikennejuttu, ei oikeussuojatarvetta olisi, koska auton korvaukset kuuluisivat liikennevakuutuksesta maksettaviksi. Kyseessä on tavallinen siviilijuttu, johon oikeusturvaetu tulisi myöntää.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan asiassa on kyse liikenneturvallisuuden vaarantamisesta koskevasta rikosasiasta, jossa vakuutettu J.V. on vastaajana ja jossa asianomistaja esittää yksityisoikeudellisia vaatimuksia vahingoista, jotka ovat aiheutuneet J.V:n tahallisesta rikoksesta. Tällaisiin riitoihin ei vakuutusehtojen mukaan myönnetä oikeusturvaetua, minkä vuoksi aihetta muuttaa korvauspäätöstä ei ole.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 191.5.10 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys oikeusturvaedun myöntämisestä riitaan, joka koskee autolle aiheutuneiden vahinkojen korvaamista.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, jossa on kysymys virallisen syyttäjän vakuutettua vastaan ajamasta syytteestä tai tällaisen syytteen vireillä ollessa asianomistajan syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta.

Nyt käsillä olevassa tapauksessa virallinen syyttäjä on ajanut vakuutettua vastaan syytettä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Syytteen vireillä ollessa jutun asianomistajat ovat esittäneet vakuutettua kohtaan yksityisoikeudellisia vaatimuksia. Vakuutusehtojen mukaan tällaisiin riitoihin ei myönnetä oikeusturvaetua. Rajoitusehdon soveltamisen kannalta merkitystä ei olisi sillä, esitettäisiinkö yksityisoikeudellinen vaatimus omassa oikeudenkäynnissään, jos vakuutettu olisi saanut rikostuomion, koska kyse olisi silti asianomaisen syytteessä olevaa vakuutettua kohtaan esittämästä yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta.

Näillä perusteilla lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia