Haku

VKL 634/15

Tulosta

Asianumero: VKL 634/15 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 11.05.2016

Onko jakohihnan vaurio aiheutunut ojaanajon välittömänä seurauksena? Näyttövelvollisuus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan auto suistui ojaan tammikuun alussa 2014 pehmeän pientareen vuoksi. Hinausliike veti auton takaisin tielle. Vakuutuksenottaja ajoi tämän jälkeen autolla maantieajoa noin 65 km. Tammikuun lopulla vakuutuksenottaja ajoi autolla noin 8 kilometrin matkan, minkä jälkeen moottori ei enää käynnistynyt ja auto hinattiin korjaamolle.

Vakuutusyhtiö on 19.2.2014 tekemässään korvauspäätöksessä katsonut, että moottorivaurio ei ole liittynyt ulosajovahinkoon. Moottorivauriota ei korvattu ajoneuvon vakuutuksesta, koska jakohihnassa ei ollut ulkoisesta iskusta aiheutuneita vaurioita. 18.6.2014 antamassaan uudessa korvauspäätöksessä vakuutusyhtiö ei ole katsonut olevan aihetta muuttaa epäävää korvausratkaisua.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja vaatii, että vakuutusyhtiön on korvattava moottorivauriosta aiheutuneet ajoneuvon korjauskulut. Hän pitää täysin selvänä, että moottorivaurio on aiheutunut välittömästi ojaanajon seurauksena. Vakuutuksenottaja kertoo pitäneensä huolta siitä, että autoon oli tehty tarvittavat huollot.  Hänen mielestään kyse ei voi olla normaalista kulumisesta, koska jakohihna oli vaihdettu kesällä 2013 tehdyn huollon yhteydessä.

Vakuutuksenottaja katsoo, että jakohihnan kuluminen on johtunut ojaanajosta, koska moottoritilaan oli törmäyksen vuoksi päässyt likaa, lunta ja öljyä.  Moottorin alasuoja oli rikkoutunut kunnolla, minkä vakuutusyhtiökin on myöntänyt korvaamalla alasuojan korjaamisen vakuutuksesta. Öljyä on voinut joutua moottoritilaan auton ollessa ojassa huomattavan kallellaan. Muulla tavoin öljyä ei vakuutuksenottajan mielestä ole voinut päästä moottoritilaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että sen tekemät korvauspäätökset ovat vakuutusehtojen mukaisia. Kolariturvasta korvataan tieltä suistumisesta aiheutuneet välittömät esinevahingot. Pelkkä ajallinen syy-yhteys, eli vaurion havaitseminen tieltä suistumisen yhteydessä, ei osoita vaurion aiheutuneen kyseisestä vahinkotapahtumasta.

Ajoneuvo on viety korjaamolle, jossa on havaittu sekä alustavaurioita että moottorivaurio. Ojaanajon seurauksena syntyneet alustavauriot on korvattu kolariturvasta. Jakohihnassa ei ole havaittu ulosajon aiheuttamia vaurioita, vaan kyse on ulosajosta riippumattomista vaurioista, joita ei korvata kolariturvasta.

Vakuutusyhtiö katsoo moottorivaurion aiheutuneen jakohihnan hyppäämisen seurauksena. Ojaanajossa moottoritilaan mahdollisesti joutuva lika, lumi ja öljy eivät aiheuta todettuja vaurioita. Vaurioiden perusteella todennäköisin syy jakohihnan vaurioille on hihnan väärä kireyden asetus.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut

- valokuvia vaurioituneesta moottorista ja jakohihnasta sekä alustavaurioista.

- hinauslähete/vahinkoraportti/kuitti ajoneuvon hinauksesta. Raportin kohdassa ”Auton vika/kuvaus vahingosta/tehdyt työt” todetaan, että kyse on ollut tielle nostosta ja ulosajosta. Raportin tähän kohtaan on kirjoitettu teksti: ”Ei vaurioita.”

- työmääräys koskien vahingoittuneen ajoneuvon moottorin vaihtoa ja jakopään korjausta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko ajoneuvon moottorivaurio aiheutunut ojaanajon välittömänä seurauksena vai onko kyse ulosajosta riippumattomista vaurioista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Autovakuutuksen ehtojen kohdan 5.1 mukaan Kolariturvasta korvataan esinevahinko, joka on välittömästi aiheutunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta

1. ajoneuvon tieltä suistumisesta tai kaatumisesta

2. yhteentörmäyksestä

3. tien sortumisesta ja

4. muusta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä.

Vakuutusehtojen kohdan 7 (Vakuutusturvien yleiset rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut (muun muassa)

1. ajoneuvon osalle, laitteelle tai ajoneuvolle itselleen suunnittelu-, asennus- tai työvirheestä, rakenne-, valmistus- tai aineviasta, ajoneuvon korjaamiseen käytetyistä sopimattomista tai laadultaan ilmeisen heikoista osista

2. ajoneuvon osalle, laitteelle tai ajoneuvolle itselleen kulumisesta, puutteellisesta kunnossapidosta, ruostumisesta tai muusta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä, tai varomattomasta käsittelystä.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta katsoo esitetyistä valokuvista ja korjaamon antamasta teknisestä selvityksestä ilmenevän, että ajoneuvon jakohihnasta on puuttunut useita hampaita. Jakohihnan suojakotelo on murtunut ja kotelon sisäpuolella on ollut runsaasti hihnasta irronnutta hihnapurua. Ajoneuvon alustavaurio ja myöhempi jakohihnan hampailta hyppy eivät liity toisiinsa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutuksenottajalla on näyttövelvollisuus siitä, että vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma on sattunut. Esitetyn selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja ei ole näyttänyt jakohihnan vaurion syntyneen ojaanajon yhteydessä.  Päinvastaisesta puhuu se, että autolla on ajettu joitakin kertoja ojaanajon jälkeen 3 viikon aikana ennen moottorivaurion sattumista. Korjaamon teknisen selvityksen perusteella on ilmeistä, että jakohihnan vaurio ei ole välitön ojaanajon seuraus. Jakohihnassa tai sen ympäristössä ei ole todettu ulkoisesta iskusta aiheutuneita vaurioita. Pelkästään korvattujen alustavaurioiden syntyminen ei Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan merkitse sitä, että myös jakohihna olisi vaurioitunut ojaanajossa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena eikä suosita korvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Pellikka

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia