Haku

VKL 63/10

Tulosta

Asianumero: VKL 63/10 (2010)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 23.08.2010

Tuottamus Maan pettäminen kaivinkoneen alta Puhelinkaapelin katkeaminen

Vakuutuksenottajana olevan maarakennusliikkeen kaivinkone oli kaukolämpöputken kaivuun yhteydessä katkaissut puhelinkaapeleita. Kaapeli oli katkennut tilanteessa, jossa kaivinkoneen kauha oli asetettu tukemaan kanaalin hiekkaseinää, joka oli asfaltin alapuolella. Kaapelia etsittiin lapioiden kanaalin pohjalta. Veden vaikutuksesta maapohja petti koneen etupyörän alta, jolloin kone luisui toisen etupyörän puolelle. Samalla kauha kallistui ja painui pehmeään maahan vaurioittaen kaapeleita. Risteys, jossa kaivausta tehtiin, oli vilkkaasti liikennöity eikä konetta sen vuoksi voitu siirtää.

Korvausta puhelinlinjojen korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista haetaan maarakennusliikkeen vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö on katsonut, että tuottamus maankaivuutyössä aiheutuneessa vahingossa edellyttää sitä, että valmistelevia toimenpiteitä laiminlyödään. Sellaisissa tilanteissa, joissa noudatetaan tarvittavaa huolellisuutta, ei vastuuta ole. Tässä tapauksessa kaapeli katkesi valmistelevista toimenpiteistä ja huolellisuudesta huolimatta, eikä vastuuta siten ole.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutuslautakunnalta pyydetään lausuntoa asiassa.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö katsoo edelleen, että kysymyksessä ei ole vakuutuksesta korvattava vahinko. Lausuntopyynnössä ei ole esitetty sellaista, jonka perusteella korvauspäätöstä tulisi muuttaa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Vakuutusehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.
 
Ratkaisusuositus
 
Tapauksessa on kiista kaivinkoneen katkaiseman puhelinjohdon katkaisemisesta aiheutuneen vahingon korvattavuudesta. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksen­ottaja ei ole vastuussa vahingosta, minkä vuoksi se on evännyt korvauksen.
 
Lautakunta toteaa, että vastuu tapauksessa aiheutuneesta vahingosta ei ole tuottamuksesta riippumatonta ankaraa vastuuta. Vakuutuksenottaja on siksi vastuussa vahingosta, jos vahinko on aiheutettu tuottamuksellisella toiminnalla. Menettelyn toteaminen tuottamukselliseksi tarkoittaa sitä, että arvioinnin kohteena olevan henkilön olisi tullut toimia toisin tai pidättyä kokonaan toiminnasta ottaen huomioon käsillä ollut ennalta arvattava vahinkoriski.
 
Vakuutuslautakunnan saaman selvityksen mukaan kaivinkoneen alta petti maa runsaasta sateesta johtuen. Vakuutuksenottaja ei ollut osannut ottaa huomioon sateen vaikutusta kaivinkoneen alustana olleen maan käyttäytymiseen. Tämän vuoksi vakuutuksenottaja ei ole tehnyt kaivuutyötä riittävää huolellisuutta noudattaen. Vakuutuksenottaja on siksi aiheuttanut vahingon tuottamuksellaan. Vakuutusyhtiö ei voi evätä vakuutuskorvausta mainitsemillaan perusteilla.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann sekä jäsenet Kallioinen, Löppönen, Nyyssölä, Pesonen, Piipari ja Sjögren. Sihteerinä toimi Mäenpää.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta