Haku

VKL 629/14

Tulosta

Asianumero: VKL 629/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 26.03.2015

Lakipykälät: 69

Lompakon menettäminen. Epäselvä varkaus.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan lompakko varastettiin Helsingissä iltapäivällä heinäkuussa 2014. Asiakas ei varmuudella osaa sanoa, miten lompakko oli viety. Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt maksamasta korvausta vedoten vakuutusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata katoamista eikä varkautta, jonka tapahtuma- aika ja -paikka eivät ole tiedossa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja kertoo vahingon sattuneen aurinkoisella ilmalla, jolloin ihmisiä oli paljon liikkeellä. Vakuutuksenottaja oli ostanut marjoja Kontulan Lidlin edessä, jolloin lompakko oli varmuudella hänen kädessänsä.

Vakuutuksenottaja on ottanut vakuutuksen sillä oletuksella, ettei vahinkoja satu. Nyt kuitenkin sattui ja se tulisi korvata kotivakuutuksesta. Vakuutuksenottaja korostaa kääntyneensä heti varkauden huomattuaan poliisin ja vakuutusyhtiön puoleen. Vakuutuksenottaja myös huomauttaa, ettei kyse ole suuresta summasta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vakuutuksenottajan tekemään vahinkoilmoitukseen, jonka mukaan hänen lompakkonsa varastettiin taskusta. Lompakko oli säilytetty joko etu- tai takataskussa ja se oli varastettu mahdollisesti metrossa tai kaupan kassalla. Vakuutuksenottaja ei varmuudella osannut yksilöidä vahinkotapahtumaa. Poliisille tekemänsä tutkintailmoituksen mukaan vakuutuksenottaja oli kadottanut lompakkonsa Helsingin alueella.

Vakuutusyhtiö toteaa, että vakuutussopimuslakiin perustuva näyttövelvollisuus korvattavasta vahinkotapahtumasta on korvauksenhakijalla. Vakuutuksenottajalta on vahinkoilmoituksen tekemisen jälkeen kysytty puhelimitse tarkentavia tietoja päivän tapahtumista: millä aikavälillä vahinko sattui, olisiko lompakko voinut tippua tai tapahtuiko mitään rikokseen viittaavaa. Vakuutuksenottaja ei kuitenkaan osannut sanoa, mitä lompakolle oli tapahtunut. Päivän aikana hän oli liikkunut useissa eri paikoissa.

Vakuutuksesta ei ehtojen mukaan korvata katoamista tai varkautta, jonka tapahtuma-aika ja paikka eivät ole tiedossa. Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo asiasta annettujen korvauspäätösten olevan vakuutusehtojen mukaisia, eikä niitä ole perusteltua muuttaa.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kyse siitä, onko korvauksen hakija näyttänyt lompakkonsa kadonneen vakuutuksesta korvattavan varkausvahingon seurauksena.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavien vakuutusehtojen kohdan 3.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata omaisuuden katoamista, unohtamista tai niiden seurauksena aiheutuvaa vahinkoa eikä varkausvahinkoa, kun tapahtumapaikkaa tai -aikaa ei voida määritellä.

Vakuutussopimuslain 69 §:n mukaan korvauksen hakijan on annettava vakuutuksenantajalle sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutuksenantajan vastuun selvittämiseksi ja joita häneltä kohtuudella voidaan vaatia ottaen myös huomioon vakuutuksenantajan mahdollisuudet hankkia selvitys.

Asian arviointi

Asiassa on riidatonta, että vakuutuksenottajan lompakko on kadonnut, mutta lompakon tarkka katoamisaika ja -paikka ovat jääneet epäselviksi. Vakuutuksenottaja on kuitenkin sitä mieltä, että tällainen vahinko tulisi korvata.

Vakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisia vahinkoja. Näyttö korvattavan vakuutustapahtuman sattumisesta on korvauksen hakijalla. Vakuutuksenottaja ei osaa sanoa, mitä hänen lompakolleen on tapahtunut. On mahdollista, että vakuutuksenottajan lompakko on varastettu hänen taskustaan. Toisaalta lompakon putoamisen tai muun katoamisen mahdollisuutta ei voida sulkea pois, sillä asiakas ei itsekään ole varma, mitä lompakolle on tapahtunut.   

Lopputulos

Asiassa jää näyttämättä, että asiakas olisi menettänyt lompakkonsa korvattavan varkausvahingon seurauksena. Näin ollen Vakuutuslautakunta pitää vakuutusehtojen mukaisena vakuutusyhtiön päätöstä olla korvaamatta vahinkoa.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Järvelä

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia