Haku

VKL 626/15

Tulosta

Asianumero: VKL 626/15 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 11.05.2016

Ovatko ajoneuvon ikkunannostimet vaurioituneet ojaanajossa? Näyttövelvollisuus. Välitön esinevahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja on lokakuussa 2015 tullessaan n. 45 kilometrin tuntinopeudella T-muotoiseen risteykseen menettänyt ajoneuvonsa hallinnan ja ajanut ojaan. Ajoneuvo on törmäyksen jälkeen hinattu korjaamolle. Auton ikkunannostimet eivät ole törmäyksen jälkeen toimineet. Ajoneuvo on otettu käyttöön vuonna 2002.

Vahinkoilmoituksessa vakuutuksenottaja on kertonut ajoneuvon vaurioista sen vasemmalla puolella.

Vakuutusyhtiö on 9.12.2015 päivätyssä korvauspäätöksessä ilmoittanut, ettei se korvaa ikkunan nostimia. Syy-yhteyttä kolarin ja ikkunoiden nostimien rikkoutumiseen ei ole, vaan kyseessä on tekninen vika, jota kaskovakuutus ei korvaa.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja hakee muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Hän vaatii korvausta rikkoutuneista ikkunannostimista, jotka hänen näkemyksensä mukaan vaurioituvat ojaanajossa.  Vakuutuksenottaja viittaa ajoneuvossa vahinkohetkellä matkustajina olleiden kahden henkilön todistukseen siitä, että auton etuikkunat olivat toimineet normaalisti, mutta ne olivat jääneet aukiasentoon onnettomuuden jälkeen.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö katsoo, että korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen, eikä syitä sen muuttamiseen ole. Törmäysturvasta korvataan vahingot, jotka ovat syntyneet ojaanajon välittömänä seurauksena. Pelkkä ajallinen syy-yhteys, eli vaurioiden havaitseminen vahinkotapahtuman yhteydessä, ei riitä osoittamaan, että vaurio on kyseisen vahinkotapahtuman aiheuttama.

Ikkunannostimien rikkoutuminen ei ole aiheutunut ojaanajosta, vaan kyseessä on tekninen vika, jonka ovat aiheuttaneet ojaanajosta riippumattomat muut syyt. Korjaamolta saatujen tietojen mukaan liukukiskot ovat irronneet kiskoista ja vaijereista. Vaijerin lukitusmutikka ei ole pysynyt kiinni holkissa. Vasemman oven lommot eivät aiheuta ikkunannostimien rikkoutumisia, eikä oikeassa ovessa ollut vaurioita.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnan käytettävissä on ollut valokuvia ikkunannostimista.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko katsottava ajoneuvon molempien etuovien ikkunannostimien rikkoutuneen ojaanajossa.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Kaskovakuutusehtojen 640.18 kohdan 3.1 (Törmäysturva) mukaan törmäysturvasta korvataan äkillisen, ennalta arvaamattoman, ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko, jonka syynä on törmäys, tieltä suistuminen, kaatuminen tai muu vastaava ulkoinen tapahtuma.

Asian arviointi

Vakuutuksenottajan on esitettävä näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta. Vahinkoilmoituksen mukaan vaurioita on ollut ajoneuvon vasemmassa etuosassa, kyljessä ja takaosassa. Ilmoituksessa ei mainita mitään mahdollisista vaurioista ajoneuvon oikeanpuoleisessa osassa.

Korjaamon ilmoituksen mukaan vasemmassa etuovessa ollut pieni lommo ei ole aiheuttanut ikkunan nostimen rikkoutumista. Asiakirjoista ilmenee, että ajoneuvon oikeaan etuoveen ei ole ojaanajossa tullut lainkaan vaurioita, mutta myös oikean oven ikkunannostimet ovat menneet epäkuntoon.

Vakuutusehtojen mukaan korvataan äkillisen, ennalta arvaamattoman, ulkoisen tapahtuman aiheuttama välitön esinevahinko. Vakuutuslautakunta katsoo jääneen osoittamatta, että ikkunoiden nostimien rikkoutuminen olisi aiheutunut kyseisestä ojanajosta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä ikkunannostimien osalta asianmukaisena eikä suosita muutosta korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Pellikka

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vuori

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia