Haku

VKL 625/13

Tulosta

Asianumero: VKL 625/13 (2014)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 31.01.2014

Rajoitusehdon tulkinta. Avioliiton päättymiseen liittyvä varallisuusriita.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan ja hänen entisen miehensä avioliitto on päättynyt 12.6.1998. Omaisuuden jako oli vakuutuksenottajan mukaan tehty vuonna 1996, kun entinen puoliso myi oman osuutensa yhteisestä kodista vakuutuksenottajalle. Parisuhde oli epävirallisesti päättynyt jo vuonna 1992.

Vakuutuksenottajan entinen puoliso vaati pesänjakajan määräämistä vuonna 2009, ja ositus tehtiin 2.1.2012. Entinen puoliso on saattanut vireille osituksen moitekanteen 29.6.2012. Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta oikeusturvavakuutuksesta osituksen moitetta koskevassa riita-asiassa.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö katsoo, että osituksen moitteessa kyse on rajoitusehdon mukaisesta avioeroon liittyvästä varallisuusriidasta, joten korvausta ei voida suorittaa.

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan riita ei voi koskea avioeroa, koska avioliitto on päättynyt jo vuonna 1998, ja riidan toinen osapuoli, vakuutuksenottajan entinen puoliso, on mennyt uusiin naimisiin. Vakuutuksenottajan mukaan entinen aviopuoliso riitautti alkuperäisen omaisuuden jaon vuonna 2009 muun muassa ylivelkaisuutensa vuoksi.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut vastineessaan Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositukseen VKL 645/00, jossa on katsottu, että osituksen moitekanne liittyy avioeroon. Ratkaisusuosituksessa VKL 120/01 on katsottu, että osituksen kohtuullistamiskanne on avioeroon liittyvä varallisuusriita. Ratkaisuosituksessa VKL 623/03, on katsottu, että ositusta koskeva riita-asia, jossa pyrittiin muuttamaan ositusta moittimalla sitä tai hakemaan sen mitättömäksi julistamista, oli avioeroon liittyvä varallisuusriita. Sillä seikalla, kuinka kauan avioerosta on kulunut, ei ole merkitystä. Oikeusturvaedun myöntäminen ratkaistaan sen perusteella, millaisesta asiasta osapuolilla on riitaa. Jos riita koskee avioeroon liittyvää varallisuusriitaa tai muuta vaatimusta, ei oikeusturvaetua asiaan voida myöntää.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4 (Vakuutusturvan yleiset rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kustannuksia asiassa, joka koskee avioeroa tai rekisteröidyn parisuhteen purkamista taikka avioeroon, avioliiton päättymiseen, yhteiselämän lopettamiseen, avioliitonomaiseen yhteiselämän lopettamiseen, rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen liittyviä varallisuusriitoja tai muita vaatimuksia.

Ratkaisu

Lautakunta katsoo, että omaisuuden ositus on avioliiton päättymiseen kiinteästi liittyvä toimenpide. Rajoitusehdon mukaan kyseessä tulee olla asia, joka on seurausta avioerosta ja jossa puolisot riitelevät varallisuudesta. ”Liittymisellä” tarkoitetaan, että riidalla on looginen, todettavissa oleva yhteys avioeroon. Osituksessa järjestellään puolisoiden varallisuussuhteet avioeron jälkeen. Tyytymättömyys ositukseen ja sitä koskeva riita kohdistuu näin ollen avioeron jälkeisiin varallisuussuhteisiin. Tämän vuoksi lautakunta katsoo osituksen moitteessa olevan kyse rajoitusehdon tarkoittamasta avioeroon liittyvästä varallisuusriidasta. Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseessä oleva rajoitusehto on tavanomainen ja sen tulkinta on vakiintunut. Myöskään sillä seikalla, että avioliiton päättymisestä on kulunut jo paljon aikaan, ei ole merkitystä ehdon tulkinnassa. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheen-johtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta