Haku

VKL 624/12

Tulosta

Asianumero: VKL 624/12 (2013)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.04.2013

Kunnan rakennustarkastajan peruma rakennuslupa Saunamökin rakentamisen hinnannousu

Tapahtumatiedot

Valittaja L.E. joutui purkamaan tonttikaupan, koska kaupungin rakennustarkastaja perui saunamökin rakennusluvan. L.E. valitti rakennusluvan purkamisesta hallinto-oikeuteen, joka palautti rakennusluvan voimaan. L.E. vaatii kaupunkia korvaamaan vahingot, jotka ovat aiheutuneet saunamökin rakentamisen hinnannoususta, kiinteistönvälittäjän palkkiosta, kaupanvahvistajan palkkiosta sekä asiamiehen käytöstä.

Korvausta haetaan kaupungin vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on korvannut vahingot vaatimusten mukaisesti lukuun ottamatta hinnanerotusta. Vakuutusyhtiön mukaan syy-yhteyttä rakennustarkastajan virheellisen menettelyn ja saunamökin hinnannousun välillä ei ole.

 

Valitus

Valituksen mukaan L.E. näki lehdessä R Oy:n ilmoituksen, jossa he tarjosivat tarjoushinnalla saunamallia, joka sopi L.E:n omistaman tontin rantakaavan määräyksiin. Rakennuslupa saunalle saatiin tammikuussa 2009. L.E. kuitenkin päätti myydä tontin keväällä 2009 ja samalla rantamökin toimittajan kanssa sovittiin, että tarjous koskee myös mahdollista tontin ostajaa ja on voimassa vuoden 2009 loppuun asti. Tontti meni kaupaksi, mutta rakennustarkastaja perui rakennusluvan, minkä johdosta tontin ostajat vaativat kaupan purkua. Suullinen sopimus kaupan purusta tehtiin marraskuussa 2009. Kaupan purun jälkeen L.E. valitti rakennusluvan poistamisesta hallinto-oikeuteen, joka palautti rakennusluvan voimaan 20.12.2010.

Kun hallinto-oikeus palautti rakennusluvan voimaan, R Oy oli mennyt konkurssiin ja mallioikeudet olivat siirtyneet S Oy:lle, joka oli hinnoitellut tuotteen uudelleen. L.E. rakensi mökin alkuperäistä tarjousta kalliimmalla hinnalla ja vaatii kaupungilta korvausta saunarakennuksen toteutuneen hinnan ja aiemman tarjouksen välisestä hinnanerosta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan syy-yhteys rakennustarkastajan toiminnan ja saunamökin hinnankorotuksen välillä on katkennut. Saunamökin tarjous oli voimassa vain tietyn ajan, jota sitten suullisesti korvauksenhakijan kertoman mukaan jatkettuun useaan otteeseen sekä hänen että uuden omistajan hyväksi. Alkuperäisen tarjouksen jälkeen on kulunut runsaasti aikaa ennen kuin kukaan edes varsinaisesti harkitsi tarjouksen kaltaisen mökin rakentamista. Alkuperäinen tarjous on lisäksi hyvin niukkasanainen, joten on hyvin todennäköistä, että rakentaminen olisi tullut ilman rakennusluvan peruuttamistakin alkuperäistä tarjoushintaa kalliimmaksi. Saunamökin hinnannousuun ovat vaikuttaneet muutkin seikat, kuten saunamökin myyjän konkurssi, eikä virheellisen rakennuslupapäätöksen peruminen ole ainoa syy saunamökin rakennuskustannusten nousulle.

Lautakuntaa pyydetään vahvistamaan, että korvauspäätös on oikea ja että syy-yhteys vakuutetun teon ja toteutuneiden rakennuskustannusten välillä on katkennut, eikä vakuutuksenottaja ole vastuussa kustannusten noususta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 203.1 mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon sekä julkista valtaa käytettäessä aiheutetun varallisuusvahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ratkaisu

Tapauksessa on kysymys siitä, onko kaupunki korvausvelvollinen rantamökin rakentamisen nousseista kustannuksista.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutusturva korvaa vakuutuksenottajana olevan yhteisön toiminnassa toiselle aiheutuneen julkista valtaa käytettäessä aiheutetun varallisuusvahingon, joka todetaan vakuutuskauden aikana vakuutuksen voimassaoloalueella ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Nyt käsillä olevassa tapauksessa kyseessä on puhdas varallisuusvahinko, joka on aiheutunut julkista valtaa käytettäessä. Vakuutusyhtiö on katsonut, että kyseessä on sinänsä korvattava vakuutustapahtuma, mutta se on katsonut, että syy-yhteyttä rakennustarkastajan toiminnan ja saunamökin nousseiden rakentamiskustannusten välillä ei ole.

Vahingonkorvauksen edellytyksenä on se, että teon ja syntyneen vahingon välillä on syy-yhteys. Syy-yhteyttä voidaan arvioida tarkastelemalla, mitä olisi tapahtunut, jos vahinkoa aiheuttanutta tekoa tai laiminlyöntiä ei olisi tapahtunut. Nyt käsillä olevassa tapauksessa rakennusluvan peruuttaminen tarkoitti sitä, että suunniteltu tonttikauppa peruuntui. Lisäksi tontille rakennettavaksi suunnitellun saunamökin rakentamisesta annettu tarjous umpeentui ja L.E. joutui maksamaan sittemmin rakentamastaan mökistä alkuperäistä tarjousta suuremman hinnan. Hinnannousu johtui siitä, ettei rakentamista päästy aloittamaan ajoissa, koska rakennuslupa peruttiin. Jos lupaa ei olisi peruttu, olisi mökki voitu rakentaa halvemmalla tarjoushinnalla. Lautakunta katsoo, että hinnannousu on syy-yhteydessä rakennustarkastajan toimintaan, minkä vuoksi kyseessä on korvattava vahinkoerä.

Lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön tulee korvata saunamökin hinnannoususta aiheutunut vahinko.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Norros sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Korpiola ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäenpää.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta