Haku

VKL 623/15

Tulosta

Asianumero: VKL 623/15 (2016)

Vakuutuslaji: Yritysvakuutus

Ratkaisu annettu: 29.06.2016

Korvauksen määrä. Käypä arvo. Matkailuauton varusteet.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan matkailuautoksi varusteltu linja-autoajoneuvo paloi käyttökelvottomaksi 12.5.2015. Vakuutusyhtiö on päätöksellään 28.8.2015 suorittanut linja-autosta tavarantarkastuskertomuksen mukaisen 30 000 euron korvauksen 1 000 euron omavastuulla ja arvonlisäverolla vähennettynä. Tavarantarkastaja oli arvioinut varusteiden arvoksi 78 000 euroa. Vakuutusyhtiö on suorittanut varusteiden vakuutuksen enimmäiskorvausmäärän mukaisen 40 000 euron korvauksen.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvausta varusteista 78 000 euroa. Vakuutuksenottajan mukaan ajoneuvon ja varusteiden yhteisarvoksi määriteltiin vakuutusta tehtäessä 175 000 euroa, ja vakuutusmaksut olivat määräytyneet tämän mukaisesti.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, ettei vakuutusarvoksi ollut määritelty 175 000 euroa, vaikka vakuutuksenottaja oli näin vakuutusyhtiölle 5.3.2015 lähettämässään sähköpostiviestissä vaatinut. Vakuutuksenottajan kanssa oli sovittu, että rakentelun aihiona ollut alusta vakuutetaan ajoneuvovakuutuksella ja auton sisälle tehtävät muutostyöt tullaan vakuuttamaan valmistuessaan yritysvakuutuksella. Ajoneuvo oli muutoskatsastettu 18.12.2014, jonka jälkeen vakuutusyhtiölle oli lähetetty lista matkailuvarusteista ja asennustyön määrästä. Varusteiden arvo oli 39 694 euroa ja vakuutusmääräksi sovittiin 40 000 euroa. Vakuutuksenottajalle oli kerrottu, ettei asennustyötä vakuutettaisi. Vakuutuskirja oli lähetetty vakuutuksenottajalle vakuutusturvan alkamisen 23.1.2015 jälkeen alkuvuonna 2015.

Vakuutuksen tehneen vakuutusyhtiön edustajan mukaan yritysvakuutus oli jäänyt syöttämättä vakuutuskantaan. Edustaja oli syöttänyt yritysvakuutuksen tiedot vakuutuskantaan 19.5.2015.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutusyhtiöllä velvollisuus suorittaa lisäkorvausta matkailuauton varusteista.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5 mukaan vakuutusyhtiö lunastaa vakuutuksen kohteen, jos sen korjaaminen ei ole mahdollista kohtuullisin kuluin. Lunastushinta on ajoneuvon käypä arvo tai lunastusturvan mukainen hinta sen mukaisesti, kuin jäljempänä sanotaan.

Asian arviointi

Vakuutusyhtiön mukaan varusteiden enimmäiskorvausmääräksi oli sovittu 40 000 euroa. Vakuutuksenottajan käsityksen mukaan ajoneuvon ja varusteiden yhteismäärän oli vakuutusta tehtäessä arvioitu olevan 175 000 euroa ja vakuutuksenottajan mukaan vakuutusmaksuja oli suoritettu tämän mukaisesti.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan yritysvakuutuksen matkailuauton varusteita koskevan muutoksen siirtäminen vakuutuskantaan oli jäänyt tekemättä ja siirto tehtiin vasta vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen 19.5.2015. Vakuutuksenottaja oli vakuutusyhtiölle 5.3.2015 lähettämässään sähköpostissa arvioinut varusteiden asennustyön arvon olevan noin 73 500 euroa. Ajoneuvon ja varusteiden yhteisarvoksi vakuutuksenottaja oli arvioinut 175 194 euroa. Vakuutuksenottajalle oli vakuutusyhtiön edustajan mukaan kerrottu, ettei asennustyön osuutta voitaisi vakuuttaa.

Vakuutuslautakunta toteaa, ettei asennustyön osuutta voida säännönmukaisesti vakuuttaa esinevakuutuksella. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan vakuutuksenottajalle oli mainittu tästä seikasta ja hänen kanssaan oli sovittu, että varusteiden vakuutusmäärä olisi 40 000 euroa. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että vaikka vakuutuksenottaja ei asiassa esitetyn selvityksen mukaan ollut saanut muutettua yritysvakuutuskirjaa, oli tämä ollut kuitenkin tietoinen vakuutuksen enimmäiskorvausmäärästä. Koska vakuutusyhtiö oli suorittanut enimmäiskorvausmäärän mukaisen korvauksen vakuutuksenottajalle, ei vakuutusyhtiöllä ole lisäkorvausvelvollisuutta. Vakuutuslautakunta ei näin ollen suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Partanen

Sarpakunnas

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia