Haku

VKL 62/10

Tulosta

Asianumero: VKL 62/10 (2010)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 13.08.2010

Silmälasien huuhtoutuminen mereen Rajoitusehdot

Vakuutettu oli ollut Miamissa Yhdysvalloissa matkalla 18.–26.1.2010. Hän oli ollut hotellin edustalla 23.1.2010 noin kello 10 merenrannan rantavedessä, kun aalto oli pyyhkäissyt hänen ylitseen ja hänen silmälasinsa olivat pudonneet veteen. Vakuutetulla on erittäin huono näkö ilman silmälaseja ja lasit katosivat. Vakuutettu oli hankkinut hätävaraksi 15,99 dollarin arvoiset ”lähilasit”. Korvausta vakuutetun omista silmälaseista (1.074 euroa) ja apulaseista 15,99 dollaria haettiin matkustajavakuutuksesta.

 
Vakuutusyhtiön päätös
Yhtiö on antanut korvauspäätöksen 29.1.2010. Yhtiö on evännyt korvauksen. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut normaaleista sääolosuhteista tai tavanomaisesta luonnonilmiöstä kuten aallokosta. Valtamerellä ajoittaiset normaalia merenkäyntiä isommat aallot ovat tavanomaisia luonnonilmiöitä, eikä vahinkoa voida tästä syystä pitää ennalta arvaamattomana. Näin ollen korvausta ei makseta.
 
Lausuntopyyntö
Vakuutettu on tyytymätön yhtiön korvauspäätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta. Vakuutettu ei aiheuttanut itse lasien katoamista, eikä rantaveden aallokko ole hänen mielestään sellaista valtameren aallokkoa, johon vakuutusyhtiö on epäämispäätöksessään vedonnut.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Yhtiö kiistää vaatimuksen. Kyseisissä olosuhteissa ei ole kysymys ennalta arvaamattomasta vahingosta. Vahinko sattui valtameren rannalla Miamissa Floridassa. Valtamerien rannalla isotkin aallot ovat tavanomaisia luonnonilmiöitä. Ennalta arvaamattomana ei voida pitää sitä, että tällainen iso aalto pyyhkäistessään vie päässä olevat silmälasit mennessään. Kyseessä ei ole ennalta arvaamaton vahinkotapahtuma, eikä vahinkoa voida tästä syystä korvata. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata suoranaista esinevahinkoa. Koska vakuutetun hankkimille sijaislaseille ei ole aiheutunut korvattavaa vahinkoa, ei tilalle hankituista laseistakaan voida maksaa korvausta.
 
Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys
 
Lautakunnalla on ollut käytettävissä
-         vahinkoilmoitus
-         korvauspäätös 29.1.2010
-         koulutusmatkan ohjelma
-         vakuutuskirja
-         vakuutusehdot 1.1.2009.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Ehdon 3.1 mukaan vakuutusturva korvaa äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vahinkotapahtumasta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot.
 
Rajoitusehdon 3.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut normaaleista sääolosuhteista tai tavanomaisesta luonnonilmiöstä, kuten sateesta, tulvasta, aallokosta tai muusta kuin vahinkopaikalla vallinneen myrskytuulen aiheuttamasta vedenpinnan noususta.
 
Ratkaisu
 
Kysymyksenasettelu
 
Asiassa on kysymys siitä, onko lausunnonpyytäjälle aiheutunut silmälasien katoamisesta johtuva vahinko korvattava hänen vakuutuksestaan.
 
Tapauksen arviointi
 
Asiassa on riidatonta, että lausunnonpyytäjän silmälasit ovat kadonneet eli vahinko on aiheutunut hänen ollessaan Floridassa Miamissa rantavedessä ja aallokon pyyhkäistessä hänen ylitse. Kysymyksessä on rajoitusehdossa 3.5 määritelty, tavanomaisesta luonnonilmiöstä eli aallokosta aiheutunut vahinko, jota ei siten korvata vakuutuksesta. Vakuutusehdossa 3.5 ei ole annettu merkitystä sille, onko kyse valtameren vai jonkin muun vesistön aallokosta.
 
Johtopäätös
 
Lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Ijäs. Sihteerinä toimi Saarikoski.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta