Haku

VKL 620/14

Tulosta

Asianumero: VKL 620/14 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 04.03.2015

Vahingon sattumisajankohta. Näyttö. Korvattava vakuutustapahtuma. Hitaasti aiheutunut putkivuotovahinko.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja havaitsi 24.9.2013 vapaa-ajan asunnon sokkelin olevan märkä talon ulkopuolella. Vuodon lähteeksi paljastui keittiöön menevän vesiputken haurastunut liitin, josta vesi pääsi virtaamaan rakenteisiin.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen korjauskustannuksista 7.10.2013 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutus oli alkanut 1.4.2013, eikä vahinko yhtiön mukaan todennäköisesti ollut aiheutunut vakuutuksen voimassaoloaikana.

Asiakkaan valitus                                                                                                     

Vakuutuksenottaja on kertonut 21.10.2014 päivätyssä valituksessaan, että kosteuskartoitusyrityksen edustaja M oli arvioinut vuodon jatkuneen maksimissaan yhdestä kahteen kuukautta vahingon havaitsemista edeltäneenä ajanjaksona. Vakuutuksenottaja on vaatinut vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen vesivahingosta.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on katsonut 24.11.2014 päivätyssä vastineessaan, että tarkkaa aikaa putken rikkoutumiselle on mahdotonta sanoa, mutta yleisen elämänkokemuksen mukaan putken on täytynyt vuotaa pitkään. Syöpymisvahingoissa rikkoutunut putki vuotaa pisara kerrallaan, kuten tässäkin tapauksessa on tapahtunut. Pisara kerrallaan tapahtuva vuoto kastelee putken lähellä olevia rakenteita hiljalleen. Keittiönpuoleisen sokkelin tummuminen viittaa myös pitkäaikaiseen kosteusrasitukseen ja lisäksi 40 neliömetrin alue vaatii pitkän ajan kastuakseen tihkuvuodon seurauksena. Vakuutusyhtiö on kehottanut vakuutuksenottajaa hakemaan korvausta siitä vakuutusyhtiöstä, joka oli vakuuttanut rakennuksen 1.4.2013 edeltäneenä aikana.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on riitaa siitä, onko vahinko aiheutunut ehtojen tarkoittamalla tavalla vakuutusturvan voimassaoloaikana.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 1.1 (Vakuutuksen voimassaolo) mukaan vakuutus on voimassa vakuutuskirjaan merkittyjen valittujen turvien mukaisesti. Korvaus maksetaan vakuutustapahtuman sattumishetkellä voimassa olleiden vakuutusehtojen ja yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Korvaaminen edellyttää, että vakuutustapahtuma on sattunut vakuutusturvan voimassaoloaikana.

Kohdan 4.6 (Vuototurva) mukaan vakuutuksesta korvataan rakennuksen kiinteän LVISA-laitteen, -tekniikan, tai –putkiston tai niihin kytketyn käyttölaitteen kuten pesukoneen tai astianpesukoneen, äkillisen, ennalta arvaamattoman rikkoutumisen tai viemärin tukkeutumisen seurauksena syntyneen vuodon aiheuttama välitön esinevahinko.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja havaitsi 24.9.2013 vapaa-ajan asunnon sokkelin olevan märkä talon ulkopuolella. Vuodon lähteeksi paljastui keittiöön menevän vesiputken haurastunut liitin, josta vesi pääsi virtaamaan rakenteisiin.

Vakuutuslautakunta toteaa, että korvauksenhakijalla on näyttövelvollisuus korvattavasta vakuutustapahtumasta ja vahingon määrästä. Mikäli yhtiö haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee sen vastaavasti osoittaa vahingon johtuneen rajoitusehdon mukaisesta tapahtumasta. 2.10.2013 päivätyn kosteuskartoitusraportin mukaan päävesijohdon pallosulkuventtiilin oli havaittu vuotavan tihkumalla keittiön allaskaapissa. Rakennuksen kivijalassa oli havaittu jälkiä kastumisesta. Kosteuskartoitusraportin tehneen M:n vakuutuksenottajalle 8.10.2014 lähettämän sähköpostiviestin mukaan vuotoaika on ollut enintään yhdestä kahteen kuukautta. Vakuutus oli tullut voimaan 1.4.2013. Koska esitetyn selvityksen mukaan vuotovahinko oli aiheutunut enintään 1-2 kuukauden aikana, on 24.9.2013 havaittu vahinko lautakunnan näkemyksen mukaan tapahtunut sen jälkeen, kun vakuutus oli tullut voimaan 1.4.2013.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen vuotovahingosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander 
Sihteeri Nikunlassi

Jäsenet:
Sario
Siirala
Uimonen
Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia