Haku

VKL 618/12

Tulosta

Asianumero: VKL 618/12 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 24.04.2013

Vahingon korvattavuus vakuutuksesta Pressuautotallin romahtaminen Myrsky Lumikuorma

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan yöllä 1.-2.4.2012 oli yllättäen satanut lunta niin paksu kerros, että pressuautotalli oli romahtanut. Putkirunko oli rikkoutunut, ja se painoi myös peräkärryn kuomun rikki. Asiakkaat vaativat korvausta kotivakuutuksestaan.

 

Vakuutusyhtiön päätökset

Vakuutusyhtiö katsoi, että pressuautotallin vahingon syynä on lumen paino. Vakuutus ei korvaa lumen painon ja sen liikkumisen aiheuttamaa vahinkoa. Perävaunu puolestaan ei ole kotivakuutuksen kohteena.

Asiakas vaati uutta käsittelyä pressutallin osalta todeten, että vahingon aiheutti varmasti kova tuuli, myrsky ja poikkeuksellisen voimakas rankkasade. Vahingon aiheuttanut luonnonilmiö oli poikkeuksellinen ja ennalta arvaamaton myös siksi, että se tapahtui huhtikuussa.

Uudessa päätöksessään yhtiö toteaa, että kotivakuutus korvaa paikallisen säähavaintoaseman myrskyksi tai kovaksi tuuleksi luokitteleman tuulen aiheuttaman vahingon. Saadun selvityksen mukaan naapurikaupungin säähavaintoasemalla kyseisenä ajankohtana suurin 10 minuutin keskituuli oli 7 m/s ja suurin puuska 9 m/s. Kyse ei ollut myrskystä eikä kovasta tuulesta. Vahinko johtui vahinkoilmoituksessa kuvatulla tavalla lumen painosta.

 

Valitus

Asiakkaat toteavat, että heidän kotinsa ei sijaitse yhtiön mainitseman säähavaintoaseman lähellä. Vahinkoyönä tuuli riepotteli pressutallin rikki, ja oli myös rankkasade. Sää oli aivan poikkeuksellinen huhtikuun sääksi. Asiakkaiden toinen, aivan samanlainen pressutalli sijaitsee heidän naapurikaupungin alueella olevalla vapaa-ajankiinteistöllään. Se talli ei ollut rikkoutunut.

Asiakkaat katsovat vielä, että heillä on kaikenvaravakuutus, ja tuntemattomaksi jäävästä syystä aiheutuvat vahingot tulee korvata. Lisäksi vakuutusyhtiön edustaja oli neuvonut heitä täyttämään vahinkoilmoituksen tällä tavalla.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö viittaa korvauspäätöksiinsä.

Vakuutusehtojen edellyttämä paikallinen säähavaintoasema sijaitsee tässä ta­pauksessa vahinkopaikan naapurikaupungin alueella. Yhtiön oheistamien tuulitietojen mukaan tuulen nopeus ei siellä täyttänyt kovan tuulen määrittelyä, eikä kyse siten ole luonnonilmiövahinkoja koskevien vakuutusehtojen mukaisesta kovan tuulen tai myrskyn aiheuttamasta vahingosta. Vakuutusyhtiö katsoo lisäksi, että pressutallin tulee kestää tuulta, eikä tallin rikkoutuminen tuulen seurauksena ole rikkoutumista koskevien vakuutusehtojen mukainen ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama rikkoutumisvahinko.

Asiakkaiden mukaan kyse olisi rankkasateesta. Naapurikaupungin mittausasemilta saatujen sademäärätietojen perusteella 1.-2.4.2012 on satanut 7,5 mm ja 2.-3.4.2012 8,4 mm, toisella asemalla vastaavasti 3,4 mm ja 9,1 mm. Sade on ollut lunta, koska lämpötila oli sateen aikana miinus yhden-kahden asteen välillä. Vakuutuksenottajakin oli vahinkoilmoituksessaan ilmoittanut vahingoksi sen, että lunta oli satanut niin paksu kerros, että pressutalli romahti. Yhtiö pitää sademäärätietojen ja muun selvityksen perusteella näytettynä, että pressutalli romahti lumen painon ja sen liikkumisen seurauksena, eikä vahinkoa korvata luonnonilmiö- tai rikkoutumisvakuutuksesta. Suomen ilmasto-oloissa lumisateet ovat tyypillisiä, eikä kyse ole ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Pressukatoksen tulee kestää runsaatkin lumisateet.

Yhtiö toteaa vielä, että korvauksenhakijan on esitettävä todenmukainen kuvaus vahinkotapahtumasta. Toimintatapa vakuutusyhtiössä on, että asiakasta kehotetaan itse täyttämään vahingosta vahinkoilmoitus, jossa asiakkaan on esitettävä todenmukaisesti kuvaus vahinkotapahtumasta.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Luonnonilmiövakuutusehtojen KO145 mukaan vakuutus korvaa paikallisen säähavaintoaseman myrskyksi tai korvaksi tuuleksi luokitteleman tuulen aiheuttaman vahingon ja mm. poikkeuksellisen voimakkaan rankkasateen rakennukselle ja siellä olevalle irtaimistolle aiheuttaman vahingon.

Rikkoutumisvakuutusehtojen KO148 mukaan vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttaman rikkoutumisvahingon. Vakuutuksen rajoitusehtojen mukaan vakuutus ei korvaa mm. jään tai lumen painon tai niiden liikkumisen aiheuttamaa vahinkoa.

Yleisten sopimusehtojen kohdan 13.2 mukaan korvauksen saaminen edellyttää korvauksen hakijalta kirjallista, hänen allekirjoittamaansa hakemusta. Korvaushakemuksessa ja siihen liitetyissä asiakirjoissa on annettava mm. selvitys vakuutustapahtumasta: mitä, miten, missä ja milloin sattunut.

Ratkaisu

Asiassa on riitaa asiakkaiden pressutallin romahtamisen syystä. Vahinkoilmoituksen mukaan vahinko johtui runsaan lumen painosta. Tätä tukee vahinkoajankohdan paikallisista sääoloista saatu selvitys. Asiassa jää näyttämättä, että vakuutusyhtiö olisi ohjannut asiakkaita täyttämään vahinkoilmoituksen väärin.

Lumen painosta johtuvia vahinkoja koskevan rajoitusehdon vuoksi pressutallin vaurioituminen ei tule korvattavaksi rikkoutumisvakuutuksen perusteella.

Vahingon korvaaminen luonnonilmiövakuutuksen perusteella edellyttäisi sitä, että vahingon osoitetaan johtuneen paikallisen säähavaintoaseman myrskyksi tai kovaksi tuuleksi luokittelemasta tuulesta taikka siitä, että sade olisi ollut poikkeuksellisen voimakasta rankkasadetta. Toimitettujen tuulitietojen perusteella paikallisella säähavaintoasemalla ei ollut todettu kovaa tuulta tai myrskyä. Lautakunnalle ei myöskään ole toimitettu selvitystä siitä, että lumen tulo olisi vahinkoajankohtana ollut niin runsasta, että kyse olisi poikkeuksellisen voimakkaasta rankkasateesta. Näiden syiden vuoksi vahinko ei tule korvattavaksi luonnonilmiövakuutuksenkaan perusteella.

Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia