Haku

VKL 615/11

Tulosta

Asianumero: VKL 615/11 (2012)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 25.05.2012

Lapsen tapaamista koskeva sopimus Voimassaolevan päätöksen muuttaminen muuttuneiden olosuhteiden perusteella

Lausunnonpyytäjä K.V:llä ja K.H:lla on yhteinen lapsi. Erottuaan 25.6.2007 lausunnonpyytäjä ja K.H. tekivät sopimuksen, jonka mukaan lapsi on molempien yhteishuollossa ja asuu lausunnonpyytäjän luona. Samalla sovittiin tapaamisista 31.8.2007 asti. Tapaamisten järjestämisestä käytiin neuvotteluja ja 12.2.2008 tehtiin määräaikainen sopimus tapaamisista 19.3.2011 asti. Tämä sopimus vahvistettiin lastenvalvojalla 16.3.2009 ja sitä muutettiin 8.9.2010 lastenvalvojan vahvistamalla sopimuksella. Käräjäoikeudessa on ollut 4.2.2011 alkaen vireillä lapsen tapaamisoikeutta koskeva asia, jossa K.H. on vaatinut uuden päätöksen antamista umpeutuvan määräaikaisen sopimuksen tilalle.

Oikeusturvaetua haetaan tähän riitaan.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on 30.5.2008 myöntänyt oikeusturvaedun riitaan, joka koskee 25.6.2007 tehtyä sopimusta, jonka muuttamista K.H. oli vaatinut 19.10.2007 ilmenneiden olosuhdemuutosten perusteella. Vakuutusyhtiö on korvannut lausunnonpyytäjän kulut aikavälillä 5.11.2007 - 13.2.2009. Vakuutusyhtiön mukaan vakuutusehtojen edellyttämä olosuhdemuutos on tapahtunut 19.10.2007, jonka jälkeen syntyneitä kustannuksia on mahdollista korvata. Tapaamisoikeudesta on tehty sopimus 16.3.2009, jonka jälkeen syntyneet kustannukset eivät kuulu vakuutuksen korvauspiiriin.

Käräjäoikeudessa vireillä olevassa asiassa ei ole kyse vanhan sopimuksen muuttamisesta vaan uuden sopimuksen tekemisestä vanhan sopimuksen päätyttyä 19.3.2011, minkä vuoksi syntyviä kustannuksia ei korvata.

 

Uudelleenkäsittelypyyntö

Uudelleenkäsittelypyynnön mukaan lapsella on ongelmia K.H:n luona käydessä. Yksikään viranomainen ei ole tehnyt pysyvää sopimusta lapsen tapaamisesta sen vuoksi, että lapsi reagoi voimakkaasti palatessaan K.H:n luota ja tutkimukset ovat olleet kesken eri viranomaisilla.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan oikeudenkäynnissä ei ole kyse voimassaolevan sopimuksen muuttamisesta vaan uuden sopimuksen tekemisestä päättyneen tilalle.

 

Uusi korvaushakemus

Lausunnonpyytäjä on tehnyt uuden korvaushakemuksen, jossa vedotaan olosuhteiden muutokseen oikeudenkäynnin perusteena.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö viittaa aikaisempaan korvauspäätökseensä ja katsoo, ettei uudessa korvaushakemuksessa ole esitetty mitään sellaista, jonka perusteella asia tulisi käsitellä uudelleen.

 

Uudelleenkäsittelypyyntö

Lausunnonpyytäjä on pyytänyt epäävän korvauspäätöksen uudelleenkäsittelyä sekä uuden päätöksen tekemistä jälkimmäisestä korvaushakemuksesta. Lausunnonpyytäjä katsoo, että oikeusturvaetu tulisi myöntää K.H:n luona tapahtuneiden olosuhdemuutosten perusteella. Lapsen tapaamista koskevaa pysyvää sopimusta ei mikään viranomainen tule tekemään.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan kyseessä ei ole voimassaolevan sopimuksen tai päätöksen muuttamisesta vaan kyse on uuden päätöksen hakemisesta. Se, että lasta koskevassa asiassa on sopimuksia tehty määräaikaisena, ei vaikuta asiaan.

 

Valitus

Lausuntopyynnön mukaan oikeusturvaedun myöntämisen edellytykset täyttyvät myös 4.2.2011 käräjäoikeudessa vireille tulleessa asiassa. Muuttuneet olosuhteet ovat lapsen oireilu K.H:n luona vierailun jälkeen sekä K.H:n luona tapahtunut väkivalta.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan 4.2.2011 vireille tulleessa asiassa ei ole kyse voimassaolevan sopimuksen muuttamisesta, mikä on vakuutusehtojen mukaan oikeusturvaedun myöntämisen edellytys. Merkitystä ei ole sillä, milloin asia on riitautunut eikä sillä, että mikään viranomainen ei tule tapauksessa tekemään jatkuvaa sopimusta.

Kyse olisi voimassaolevan sopimuksen muuttamisesta silloin, jos muutettaisiin 19.3.2011 päättyväksi sovitun sopimuksen ehtoja sopimuksen ollessa vielä voimassa. Asiassa ei ole kyse tästä, vaan K.H. hakee käräjäoikeudelta täytäntöönpanokelpoista päätöstä 19.3.2011 päättyvän sopimuksen tilalle. Asianajokulut on korvattu ajalla 19.10.2007 - 16.3.2009. Asia on ollut vakuutusehtojen mukaan korvattavissa 19.10.2007 alkaen ja asia on päättynyt sovintoon 16.3.2009.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 5.15 mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutetulle aiheutuvia kuluja asiassa, joka liittyy lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen tai asumiseen. Kulut kuitenkin korvataan, kun seuraavat edellytykset täyttyvät samanaikaisesti:

  • riidan kohteena olevasta kysymyksestä on aiemmin sovittu tai päätetty,
  • asian käsittely ei liity avioeroon, yhteiselämän lopettamiseen, avioliiton­omaisen yhteiselämän päättämiseen taikka rekisteröidyn tai rekisteröimättömän parisuhteen purkamiseen tai päättämiseen ja
  • asiassa on kysymys voimassaolevan sopimuksen tai päätöksen muuttamisesta muuttuneiden olosuhteiden perusteella.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kiista oikeusturvaedun myöntämisestä lapsen tapaamista koskevaan riita-asiaan. Vakuutusyhtiön mukaan kyse ei ole voimassaolevan päätöksen tai sopimuksen muuttamisesta muuttuneiden olosuhteiden perusteella.

Vakuutusehtojen mukaan oikeusturvavakuutuksesta korvataan vakuutetulle aiheutuneet kulut vain jos riidan kohteena olevasta kysymyksestä on aiemmin sovittu tai päätetty, asian käsittely ei liity avioeroon ja asiassa on kysymys voimassaolevan sopimuksen tai päätöksen muuttamisesta muuttuneiden olosuhteiden perusteella. Vakuutusyhtiö on vedonnut siihen, ettei kyseessä ole voimassaolevan sopimuksen muuttaminen.

Tapauksessa käytettävissä olevan selvityksen perusteella lausunnonpyytäjä on 16.3.2009 ja 8.9.2010 tehnyt lapsen tapaamisoikeutta koskevat sopimukset, joiden päättymispäivä on 19.3.2011. Tapaamisoikeutta koskeva käräjäoikeuden asia on tullut vireille 4.2.2011. Käräjäoikeudelle osoitetussa hakemuksessa lapsen tapaamisoikeudesta perusteeksi on ilmoitettu se, että lapsen edun mukaista on saada asiassa täytäntöönpanokelpoinen päätös. Hakemuksessa ei viitata muuttuneisiin olosuhteisiin. Oikeusturvaedun myöntämisen edellytyksenä on vakuutusehtojen mukaan se, että kyse on voimassaolevan sopimuksen muuttamisesta muuttuneiden olosuhteiden vuoksi. Nyt käsillä olevassa tapauksessa on kyse uuden sopimuksen tekemisestä määräaikaisen ja päättyvän sopimuksen tilalle. Uuden sopimuksen perusteena eivät ole muuttuneet olosuhteet vaan se, että aiemman sopimuksen voimassaolo päättyy. Vakuutusehtojen mukaan tällaiseen riitaan ei myönnetä oikeusturvaetua.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Mäenpää.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia