Haku

VKL 615/06

Tulosta

Asianumero: VKL 615/06 (2007)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 24.01.2007

Suoranainen esinevahinko Rajoitusehdot Konekäskynvälittimen vaihtamisen korvaaminen, kun yhteensopivaa vanhaa laitemallia ei enää ole saatavissa

Tapahtumatiedot
 
Venevakuutuksen kohteena on Tresfjord Ultra 343 –vene (vm. 1990) ja kaksi Volvo Penta –moottoria (vm. 1995). 13.5.2006 sattuneessa karilleajossa toinen veneen perävetolaitteista putosi mereen ja vaurioitti samalla siihen kytkettynä ollutta Microcommander 314 –konekäskynvälitinlaitetta. Toinen perävetolaite ja siihen kytketty samanlainen konekäskynvälitinlaite säilyi ehjänä.
 
Vakuutusyhtiö piti vahinkoa venevakuutuksesta korvattavana tapahtumana ja korvasi mm. karilleajossa vaurioituneen konekäskynvälitinlaitteen uusimisen Microcommander 9110 –laitteeksi. Selvitysten mukaan Microcommander 314 –laitteiden valmistus lopetettiin vuonna 1990, eikä niihin enää ole saatavissa varaosiakaan. Korjaustyössä käytetty nykyisin saatavilla oleva Microcommander 9110 –laite on aiempaa 314–mallia vastaava laite, mutta 314–malli on analoginen ja uudempi 9110-malli on digitaalinen eikä näitä vahinkotarkastajan ja veneliikkeen selvitysten mukaan voi käyttää rinnan. Jotta vene olisi saatu taas käyttökuntoon, myös karilleajossa ehjänä säilynyt Microcommander 314 –laite piti korvata uudemmalla 9110–mallilla, mistä aiheutui n. 2.000 euron suuruinen kustannus.
 
Vakuutuksenottaja vaati vakuutusyhtiötä korvaamaan toisenkin Microcommander 9110-laitteen asennustöineen.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Venevakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon muttei rajoitusehdon mukaan lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat varaosien, varusteiden tai materiaalin saantivaikeuksista tai valmistuksen lopettamisesta.
 
Toinen Microcommander 314 –laite ei vaurioitunut karilleajossa, joten sen hankkimisesta aiheutuneita lisäkustannuksia vakuutus ei korvaa.
 
Lausuntopyyntö
 
Vene piti vahingon jälkeen saada kuntoon, eikä se olisi toiminut erilaisilla konekäskynvälitinlaitteilla, joten vakuutuksenottaja joutui maksamaan toisenkin Microcommander 9110 –laitteen hankkimisesta aiheutuneet kustannukset. Kuten selvityksistä ilmenee, vahingosta johtuen molemmat laitteet piti vaihtaa eikä vain toisen uusiminen ollut riittävää. Vakuutusyhtiön pitäisi korvata toinenkin konekäskynvälitinlaite.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko. Rajoitusehdon mukaan vakuutuksesta ei korvata lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat varaosien, varusteiden tai materiaalien saantivaikeuksista tai niiden valmistuksen lopettamisesta.
 
Veneen karilleajovauriot on tapauksessa korvattu laajan venevakuutuksen perusteella laskujen mukaisesti lukuun ottamatta vaurioitumattoman Microcommander 314 –laitteen uusimista. Yhtiö viittaa korvauspäätöksessä esitettyyn ja katsoo, että vakuutusyhtiön vastattavaksi ei voi tulla se, että veneen moottorin valmistaja ei pidä yllä varaosien saatavuutta toisin kuin autoteollisuudessa. Jos jotain osia ei ole saatavilla, esimerkiksi moottorin pienenkin osan rikkoutuminen vahinkotapahtumassa voisi johtaa jopa siihen, että vakuutusyhtiön vastuu pyritään ulottamaan koko moottorin uusimisen korvaamiseen. Tällainen ajattelu olisi vastoin vakuutustoiminnan kantavana periaatteena olevaa rikastumiskieltoa.
 
Tässä tapauksessa rikkoutunut konekäskynvälitin on korvattu uudella vastaavalla laitteella ja jo näin meneteltäessä voidaan sanoa lausunnonpyytäjän hyötyneen korjaustavasta. Ehtojen perusteella korvauksen olisi tullut olla laitteen käypä arvo.
 
Vakuutuksenottajalle on korvattu vahinkotapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko. Rikkoutuneeseen Microcommander 314 –laitteeseen ei ollut saatavilla varaosia ja rikkoutunut laite korvattiin tällä hetkellä saatavilla olevalla laitteella. Vahingoittumattoman Microcommander 314 –laitteen uusimista ei korvata, koska tämä on rajoitusehdossa tarkoitettu varaosien tai varusteiden saantivaikeuksien vuoksi aiheutunut lisäkustannus.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien venevakuutusehtojen kohdan 40.1 mukaan vakuutuksen tarkoituksena on korvata näiden ehtojen mukaisesti kohdassa 41.1 tai 43.1 mainituista vakuutustapahtumista aiheutunut suoranainen esinevahinko sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. Ehtojen kohdassa 40.4.5 näinä muina kustannuksina on mainittu vahingon torjumis- ja rajoittamiskustannukset, hylyn raivaamisesta tai poistamisesta aiheutuneet kustannukset ja matkan keskeytymisestä aiheutuneet kotimatka-, majoitus- yms. kustannukset.
 
Ehtojen kohdan 40.4.6 mukaan vakuutuksesta ei korvata mm. lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat varaosien, varusteiden tai materiaalin saantivaikeuksista tai niiden valmistuksen lopettamisesta.
 
Selvityksen mukaan vakuutusyhtiö on pitänyt 13.5.2006 sattunutta karille­ajoa vakuutuksesta korvattavaksi tulevana tapahtumana ja on maksanut vahingosta korvauksia korjauslaskujen mukaisesti. Tapauksessa on riitaa siitä, onko vakuutusyhtiö velvollinen korvaamaan myös karilleajossa ehjäksi jääneen Microcommander 314 –konekäskynvälitinlaitteen vaihtamisen Microcommander 9110 –malliseksi.
 
Ehjän laitteen vaihtotarve johtuu selvityksen mukaan toisaalta siitä, että 314-malliin ei enää ole saatavilla varaosia ja toisaalta siitä, että nykyisin saatavilla olevaa 9110-mallia ja aiempaa 314-mallia ei voi käyttää rinnan. Jos vakuutuksenottajan veneeseen olisi vielä ollut saatavilla Microcommander 314 –laite tai rikkoutuneen laitteen korjaamiseen tarvittavat varaosat, karilleajossa ehjäksi jäänyttä laitetta olisi edelleen voinut käyttää.
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että ehjäksi jääneen Microcommander 314 –laitteen vaihtaminen 9110-malliseksi on tässä tapauksessa ollut vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitettu varaosien ja varusteiden saantivaikeuksista johtuva lisäkulu. Kyseisen rajoitusehdon perusteella vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan ehjäksi jääneen laitteen uusimista, vaikka tämä selvityksen mukaan on ollut tarpeellinen toimenpide veneen käyttökuntoon saattamiseksi.
 
Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Laapotti, Sario ja Vaitomaa sekä varajäsen Maso. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia