Haku

VKL 6/13

Tulosta

Asianumero: VKL 6/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2013

Vahingon korvattavuus Vakuutusehtojen tulkinta Rajoitusehdot Rannekellon katoaminen

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli 18.12.2011 pannut kellon ranteeseensa ja lähtenyt ystävänsä autolla käymään palvelukodilla ja sen jälkeen kirkossa joululaulutilaisuudessa. Kotiin palattuaan hän oli todennut rannekellon puuttuvan. Hän tiedusteli kelloa tuloksetta niistä paikoista, joissa hän oli käynyt, ja hän teki katoamisilmoituksen poliisille. Hän vaati korvausta kotivakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Asiakkaan kertomista tiedoista ei käy selkeästi ilmi, mitä kellolle on tapahtunut. Yhtiö viittaa katoamista ja määrittelemättä jäävää varkautta koskevaan rajoitus­ehtoon eikä korvaa vahinkoa. Jos kello olisi pudonnut jonnekin ja sen jälkeen varastettu, vahinko olisi seurausta katoamisesta.

 

Valitus

Vakuutuksenottajan mukaan hänen kellonsa oli pudonnut joko palvelukodille tai kirkkoon, koska muualla hän ei tuolloin käynyt. Joku on selvästi vienyt kellon, koska sitä ei ole löydetty.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö viittaa korvauspäätökseensä. Korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä omaisuudelle on täytynyt tapahtua, ei riitä osoitukseksi siitä, mitä menetetyille esineille on tapahtunut. Tässä tapauksessa jää määrittelemättä, mitä, missä ja milloin kellolle on sattunut. Vahingon syyn jäädessä epäselväksi kyse on vakuutuksen rajoitusehdoissa tarkoitetusta katoamisesta, vaikka joku olisikin myöhemmin löytänyt kellon ja anastanut sen.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Sovellettavat vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien kotivakuutusehtojen kohdan 3.5 mukaan vakuutuksesta ei korvata mm.

  • omaisuuden katoamista, unohtamista tai niiden seurauksena aiheutuvaa vahinkoa
  • varkausvahinkoa, kun tapahtumapaikkaa tai –aikaa ei voida määritellä.

Ratkaisu

Asiassa on riitaa vakuutuksenottajan rannekellon korvaamisesta. Hän oli 18.12.2011 kotiin palattuaan huomannut, että kello ei enää olekaan hänen ranteessaan. Kelloa ei löytynyt niistä paikoista, joissa hän oli tuona päivänä käynyt.

Asiassa jää epäselväksi, mitä kellolle oli tapahtunut. Sen vuoksi lautakunta katsoo, että kyse on vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisesta omaisuuden katoamisesta tai määrittelemättä jäävästä varkaudesta. Vakuutusehtojen mukaan vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan tällaisia vahinkoja.

Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta asiassa.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia