Haku

VKL 608/11

Tulosta

Asianumero: VKL 608/11 (2012)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 25.05.2012

Apulantasäkin putoaminen kylvökoneen päälle Tuottamus Käsiteltävänä ja huolehdittavana olevalle omaisuudelle tapahtunut vahinko

Lausunnonpyytäjä nosti 7.7.2011 traktorin etukuormaajalla apulantasäkkiä kylvökoneeseen. Säkin noston yhteydessä etukuormaajan nostokoukku petti ja säkki putosi vaurioittaen kylvökonetta.

Korvausta haetaan vastuuvakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan kylvökone on ollut lausunnonpyytäjän huolehdittavana vahingon tapahtuessa. Tämän vuoksi se ei ole korvannut vahinkoa.

 

Uudelleenkäsittelypyyntö

Kylvökone ei ollut lausunnonpyytäjän huolehdittavana vaan se oli koko ajan kylvökoneen omistajan huolehdittavana.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan uudelleenkäsittelypyynnössä ei ole sellaista uutta selvitystä, joka vaikuttaisi asian ratkaisuun. Tämän vuoksi se ei ole käsitellyt asiaa udelleen.

 

Valitus

Lausuntopyynnön mukaan kylvökone oli koko ajan sen omistajan hallussa. Kylvökone ei missään vaiheessa ollut lausunnonpyytäjän huolehdittavana.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka vahingon aiheuttaneen teon aikana on ollut vakuutetun käsiteltävänä ja huolehdittavana. Vahinko aiheutui, kun lausunnonpyytäjä nosti apulantasäkkiä, joka putosi säkin alla olleen kylvökoneen päälle. Kylvökone on ollut lausunnonpyytäjän käsiteltävänä ja huolehdittavana.

Vakuutusyhtiö katsoo lisäksi, ettei vahinko ole aiheutunut lausunnonpyytäjän tuottamuksesta. Vahingon aiheutti nostokoukun pettäminen. Koukku oli hyvässä kunnossa eikä siinä ollut päällisin puolin vaurioita. Lausunnonpyytäjä ei siksi aiheuttanut vahinkoa virheellään, huolimattomuudellaan tai laiminlyönnillään.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 40.5.1.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Ehtokohdan 40.5.2.3 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun

• valmistettavana, asennettavana, korjattavana taikka muulla tavoin käsiteltävänä

• säilytettävänä

• suojaus- ja vahingontorjuntavelvoitteen alaisena, kun otetaan huomioon vakuutetun toiminnan tai vahinkoa aiheuttaneen teon luonne ja sen välitön vaikutuspiiri

• muulla tavoin huolehdittavana.

Ratkaisusuositus

Tapauksessa on kiista apulantasäkin putoamisen kylvökoneelle aiheuttaman vahingon korvaamisesta.

Vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu esinevahinko, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Voimassa olevan oikeuden mukaan vahingonkorvauksen edellytyksenä on se, että vahingon aiheuttaja on menetellyt vahingonkorvausoikeudellisesti moitittavalla tavalla tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Tuottamuksella tarkoitetaan vaadittavan huolellisuuden laiminlyöntiä.

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä käy ilmi, että vahinko on aiheutunut siksi, että traktorin etukuormaajan koukku petti. Koukku oli hyvässä kunnossa eikä siinä ollut näkyviä vaurioita. Vahinko on siten aiheutunut koukun rikkoutumisesta eikä lausunnonpyytäjän huolimattomasta toiminnasta. Tämän vuoksi lausunnonpyytäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingosta.

Koska lausunnonpyytäjä ei ole korvausvastuussa vahingosta, ei tapauksessa ole merkitystä sillä, onko vahingoittunut omaisuus ollut lausunnonpyytäjän huolehdittavana.

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Mäenpää.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia