Haku

VKL 606/05

Tulosta

Asianumero: VKL 606/05 (2006)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.03.2006

Alaikäisen vastuu Törkeä huolimattomuus 13-vuotiaan muovikuula-aseella aiheuttama silmävahinko

Vahinkoilmoituksen 11.5.2005 mukaan 13-vuotias vakuutettu A.N. oli ottanut omin luvin jousiviritteisen kuulapyssyn. Hän oli jostain syystä ampunut aseella kohti S.H:ta. Tarkoituksena ei ollut osua S.H:hon tai satuttaa tätä, mutta muovikuula osui silmään. A.N. osasi käyttää kyseistä asetta ja oli aiemmin käyttänyt sitä valvonnan alaisena. 

Vahinkoa kärsineen S.H:n 7.6.2005 antaman kertomuksen mukaan hän oli kaverinsa kanssa kävelemässä uuden vaatekaupan avajaisia kohti. Silloin tuli kaksi poikaa A.N. ja V.K. heidän luokseen. Pojat yrittivät seurata S.H:ta ja tämän kaveria, mutta he menivät liikkeeseen ”piiloon”. Kun S.H. kavereineen tuli pois avajaisista, he näkivät poikien polkupyörät, sillä pojat vakoilivat heitä jalkaisin. S.H. ja hänen kaverinsa ajoivat poikien pyörillä, mutta palauttivat ne hetken päästä takaisin ja sanoivat, ettei heitä saa seurata. Poikien polkupyörien ottaminen oli ns. opetus, etteivät he seuraisi S.H:ta ja tämän kaveria.
 
Sitten pojat lähtivät pois noin tunnin ajaksi. S.H. oli kaverinsa kanssa kävelemässä kirjaston kohdalla kotia kohti, kun A.N. tuli polkupyörällä. Hän otti kuulapyssyn takkinsa alta ja tähtäsi sillä S.H:ta ylävartaloon, mutta osuikin suoraan S.H:n oikeaan silmään. A.N. lähti karkuun välittömästi. S.H. tunsi kivun silmässään ja huomasi, ettei nähnyt sillä mitään. Hänen kaverinsa vei S.H:n nopeasti kotiin, ja S.H:n isä vei hänet terveyskeskukseen.
 
Vakuutettu A.N:n isän antaman kertomuksen mukaan tapahtumassa oli osallisena neljä henkilöä, kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. Tytöt olivat ottaneet poikien pyörät luvatta, ja tämän seurauksena pojat olivat selvitelleet välejään tyttöjen kanssa. A.N. oli ottanut esille jousiviritteisen kuulapyssyn ja ampunut tähdäten kohti S.H:n keskivartaloa. Muovikuula sattui vahingossa silmään. Tarkoituksena ei ollut ollut vahingoittaa toista. A.N:llä ei ollut ollut lupaa viedä asetta kylille.
 
Vahingosta haettiin korvausta vakuutetun vanhempien vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Päätöksessään 6.7.2005 vakuutusyhtiö toteaa vahinkotapahtuman ja yhtiölle asiasta toimitetut selvitykset.

Kodinvakuutuksen ehtojen kohdan 4.1 mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Ehtojen kohdan 4.2.10 mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu tappelun tai pahoinpitelyn yhteydessä. Korvausta voidaan alentaa tai evätä, jos vakuutettu on aiheuttanut vahinkotapahtuman tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella taikka ollessaan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, ja tämä seikka on oleellisesti vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään. Tätä ehtokohtaa ei sovelleta alle 12-vuotiaan aiheuttamaan vahinkoon.
 
Vakuutettu A.N. tähtäsi ja ampui tarkoituksella jousiviritteisellä kuulapyssyllä kohti toista henkilöä. Hän on ymmärtänyt siitä aiheutuvan vahingon vaaran, mutta toiminnallaan ottanut tietoisen vahinkoriskin. Vahinko on aiheutettu ehdoissa tarkoitetulla tavalla tahallisella teolla. Koska vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu tahallisella teolla aiheutetut vahingot, eivät vahingosta aiheutuneet kulut ole korvattavissa vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 28.9.2005 vakuutettu A.N. ja hänen vanhempansa, asiamiehenään asianajaja A.P., katsovat, että kyseessä on korvattava vahinko ja vahingosta on suoritettava korvausta esitettyjen tositteiden mukaisesti.
 
A.N. katsoo, ettei hän ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti. Hänen tarkoituksenaan on ollut ainoastaan säikytellä ja pelotella häntä sanallisesti kiusannutta S.H:ta. Vammaa ei ole aiheutettu tappelun tai pahoinpitelyn yhteydessä. A.N. on tähdännyt sinänsä vaarattomaksi tietämällään soft air –leikkiaseella S.H:ta keskivartaloon, josta ei A.N:n oman kokemuksenkaan mukaan aiheudu mitään vammaa, ainoastaan lievää kipua.
 
Aseen kuula on kevyt, ampumamatka on ollut ainakin viisi metriä ja ase on ylipäänsä epätarkka. Ase on tarkoitettu sotapeleihin, joissa sillä voidaan ampua kohti toista ihmistä. Kyseinen ase on teholtaan heikoin markkinoilla olevista.
 
A.N. on leikkinyt kyseisellä aseella ja hänellä on ollut se kokemus, ettei kyseisen aseen osumasta aiheudu mitään vammaa.
 
13-vuotiaalta ei voida edellyttää oleellisesti suurempaa harkintaa vahinkoriskin arvioimisessa kuin 12-vuotiaaltakaan, etenkin kun A.N. oli toiminut tilanteessa kiusattuna ja tahallisesti ärsytettynä.
 
A.N:n tahallisuus ei ole ulottunut silmän vahingoittamiseen, jota on pidettävä puhtaasti vahinkona. Kyseessä ei ole tahallinen teko, joten vahinko on korvattava vastuuvakuutuksesta.
  
Vakuutusyhtiön uusi päätös
 
Päätöksellään 16.11.2005 vakuutusyhtiö on maksanut korvausta A.N:n turvana olleesta vastuuvakuutuksesta vähentäen vahinkoon kuulumattomana osuutena korvauksesta 1/3:n.
 
Korvaukseen liittyneessä päätöksessä 16.11.2005 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumakuvauksen ja vakuutusehdot.
 
Alle 18-vuotias on korvausvastuussa vahingosta periaatteessa kuten täysi-ikäinenkin, jos hän on aiheuttanut vahingon moitittavalla menettelyllään. Alaikäisten korvausvastuuta arvioitaessa tulee ottaa huomioon heidän ikänsä, kehitystasonsa sekä teon laatu.
 
Soft air –aseet ovat aidonnäköisiä leluaseita, jotka ampuvat pieniä, halkaisijaltaan noin 6 mm:n suuruisia muovikuulia. Sisäasiainministeriön poliisiosasto ja kuluttajavirasto teettivät vuonna 2001 tutkimuksen muovikuula-aseiden turvallisuudesta Poliisin tekniikkakeskuksessa. Tutkimuksessa mitattiin erilaisten muovikuula-aseiden lähtönopeuksia, muovikuulien liike-energioita ja kuulan vaikutusta ihmiskudosta kuvaavaan gelatiinimassaan. Kuulien lähtönopeudet vaihtelivat 30–100 m/s välillä, ja muovikuulan iskuenergiat olivat 0,1–0,8 joulea. Keskussotilassairaalan ja HUS:n silmälääkäreiden mukaan tutkimustulokset osoittavat selkeästi, että muovikuula-aseet saattavat aiheuttaa vakavia silmävammoja. Testeissä mitatut energiamäärät ovat jopa kymmenkertaisia lelustandardissa määritettyyn leikkiaseiden maksimiliike-energiaan nähden. Suurimmat lähtönopeudet ovat lähes perinteisen ilmakiväärin luokkaa.
 
Jousiviritteisellä muovikuula-aseella voi ampua vain kertalaukauksia, jonka johdosta ase on markkinoilla olevista tehottomimpia. Vakuutuksenottajan selvityksistä ei ilmene, että jousiviritteisyys vaikuttaisi kuulan lähtönopeuteen. Muovikuula-ase on viranomaisten testien mukaan vaarallinen. Muovikuula-aseella voi aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa toiselle ihmiselle. Silmiin, korvaan, hampaisiin tai sieraimiin osuessaan muovinenkin kuula aiheuttaa vahinkoa. Muovikuula-ase ei ole lelu, vaan ne luetaan ilma-aseisiin, joiden hallussapito yleisellä paikalla on järjestyslain 10 §:n mukaan toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvina kielletty. Kuluttajavirasto on vuonna 2001 vaatinut muovikuula-aseisiin varoitusmerkinnän: ”Ei alle 18‑vuotiaille”.
 
Vahinkoa kärsinyt S.H. ei selvitysten perusteella ole provosoinut tai kiusannut A.N:ää, vaan pyrkinyt pääsemään tästä eroon. A.N. poistui, mutta vain noutaakseen kotoaan muovikuula-aseen pelotellakseen sillä S.H:ta. Hän ei ole esittänyt aseen noudolle muuta syytä kuin tarkoituksensa pelotella S.H:ta. Hän otti aseen luvatta ja vei sen julkiselle paikalle, vaikka hänen on pitänyt ymmärtää toimivansa jo siinä väärin. Hänellä ei isänsä selvityksen mukaan ollut lupaa viedä asetta kylille ja on aiemmin opetellut käyttämään sitä valvonnan alaisena. Vakuutuksenottajan edustajan selvityksen mukaan ase on epätarkka. Tästä huolimatta A.N. ampui sillä viiden metrin etäisyydeltä kohti suojuksetonta S.H:ta. S.H:n mukaan A.N. tähtäsi häntä aseella ylävartaloon.
 
Vahingonaiheuttaja A.N. ei tarkoituksella aiheuttanut S.H:lle silmävammaa, mutta hän on toiminut tavalla, jossa henkilövahingon vaara on ollut ilmeinen. A.N. oli tapahtumahetkellä 13-vuotias ja hänen on ikänsä ja aiemman harrastuskokemuksensa perusteella tullut ymmärtää vahingon vaara. A.N:n kehitystason poikkeavuudesta ei ole esitetty selvitystä, vaan tämänkin perusteella hän on ollut kyvykäs ymmärtämään aiheutuvan vahinkoriskin.
 
Jatkettu lausuntopyyntö

Jatketussa lausuntopyynnössä 5.12.2005 A.N. ja hänen vanhempansa pyytävät asian käsittelyn jatkamista. Vahinko on korvattava kokonaan tai myötävaikutuksen osuutta on ainakin alennettava.
 
A.N. kertoo toimineensa tilanteessa nimenomaan kiusattuna, mikä on vaikuttanut hänen kykyynsä harkita tilannetta.
 
A.N:n vanhemmat korostavat sitä, että A.N. on luonteeltaan rauhallinen ja hänen suututtamisensa on vaatinut hyvin loukkaavaa käytöstä häntä kohtaan. A.N. ei ole aikaisemmin käyttäytynyt väkivaltaisesti muita lapsia tai nuoria kohtaan. A.N:n vanhemmat kertovat, että A.N:ään on kohdistettu koulukiusaamista jo useiden vuosien aikana eri ikätoverien toimesta, mikä on varmuudella vaikuttanut nyt kyseessä olevan tilanteen syntymiseen.
 
Vakuutusyhtiön päätöksen perustelut siitä, ettei S.H. olisi provosoinut tai kiusannut A.N:ää, on paikkansapitämätön, eikä päätöksestä ilmene, mitä ovat vakuutusyhtiön tarkoittamat selvitykset, eikä sellaisten oikeellisuutta ole selvitetty muutoksenhakijoiden kanssa.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 11.1.2006 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot, vakuutusyhtiölle toimitetut selvitykset, vakuutusehdot sekä päätöksessään 16.11.2005 läpikäymänsä soft air –aseiden ominaisuudet.
 
Muovikuula-ase ei ole lelu. Muovikuulan kestävät suojalasit ovat asetta peliin käytettäessä pakolliset. Muovikuula-ase on tarpeeksi heikkotehoinen, jotta sillä on turvallista ampua oikein suojautuneita vastustajia pelitilanteessa läheltäkin, mutta huolimattomasti käsiteltynä se kykenee varsin hyvin aiheuttamaan pieniä vammoja, jotka silmän kohdalla voivat kuitenkin olla näköä uhkaavia. Suora osuma hampaaseen heikkotehoisestakin aseesta voi aiheuttaa hampaan lohkeamisen. Vakuutuksenottajan edustajan mukaan ko. ase on teholtaan heikoin markkinoilla olevista. Jousiviritteisellä muovikuula-aseella voi ampua vain kertalaukauksia, jonka johdosta ase tosiaan on markkinoilla olevista tehottomimpia. Selvitysten perusteella A.N:n käyttämä muovikuula-ase ei ole vaaraton.
 
Muovikuula-aseen hallussapito yleisellä paikalla on järjestyslain 10 §:n mukaan toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvana kielletty. Kuluttajavirasto on vuonna 2001 vaatinut muovikuula-aseisiin varoitusmerkinnän: ”Ei alle 18-vuotiaille”. Myös A.N. on ollut tästä tietoinen, koska hänellä ei isänsä selvityksen mukaan ollut lupaa viedä asetta kylille. Hän on aiemmin opetellut käyttämään sitä valvonnan alaisena, mutta nyt otti aseen luvatta ja vei sen julkiselle paikalle. Hän on tiennyt toimivansa väärin.
Mahdollinen kiusatuksi joutuminen ei ole lieventävä seikka arvioitaessa A.N:n tuottamuksen astetta. Lisäksi selvitykset tältä osin ovat ristiriitaiset. S.H. on selvityksensä perusteella ennemminkin pyrkinyt välttelemään A.N:ää. Riidatonta on, että S.H. oli liikkeellä jalkaisin ja A.N. pyörällä. A.N:llä on ollut mahdollisuus poistua paikalta, mikäli tilanne on ollut hänelle vaikea.
 
Alle 18-vuotias on korvausvastuussa aiheuttamastaan vahingosta periaatteessa kuten täysi-ikäinenkin, jos hän on aiheuttanut vahingon moitittavalla menettelyllään eli huolimattomuudellaan, varomattomuudellaan tai laiminlyönnillään. Alaikäisten korvausvastuuta arvioitaessa tulee ottaa huomioon heidän ikänsä, kehitystasonsa sekä teon laatu.
 
Vakuutuksenottajan edustajan selvityksen mukaan ase on epätarkka. Tästä huolimatta, voimatta tarkasti tietää, mihin osuu, A.N. ampui sillä noin viiden metrin etäisyydeltä kohti suojatonta S.H:ta. Vahingonaiheuttaja A.N. ei tarkoituksella aiheuttanut S.H:lle silmävammaa, mutta hän on toiminut tavalla, jossa henkilövahingon vaara on ollut ilmeinen. A.N. oli tapahtumahetkellä 13,5-vuotias ja hänen on ikänsä, kehitystasonsa ja aiemman harrastuskokemuksensa perusteella tullut ymmärtää vahingon vaara.
 
Arvioitaessa korvauksesta tehtävän vähennyksen määrää vakuutusyhtiö on huomioinut A.N:n iän rajoittamalla vähennyksen vain 1/3:aan vahingon koko määrästä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Lainkohta, vakuutusehdot
 
Vahingonkorvauslaki
 
2 luku 2 §
Jos vahingon on aiheuttanut 18:aa vuotta nuorempi, on hän velvollinen korvaamaan siitä määrän, joka hänen ikänsä ja kehitystasonsa, teon laatuun, vahingonaiheuttajan ja vahingonkärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi.
 
Kotivakuutukseen liittyvän vastuuvakuutuksen vakuutusehdot, voimassa 1.3.2002 alkaen
 
Kohta 4.1, Korvattavat vahingot
Vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuksen vakuutuskauden aikana ja josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa...
 
Kohta 4.2.10, Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka aiheutuu tappelun tai pahoinpitelyn yhteydessä.
 
Korvausta voidaan alentaa tai evätä se, jos vakuutettu on aiheuttanut vahinkotapahtuman tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella taikka ollessaan alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, ja tämä seikka on oleellisesti vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään.
 
Tätä ehtokohtaa ei kuitenkaan sovelleta alle 12-vuotiaan aiheuttamaan vahinkoon.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa asiassa on kyse 13-vuotiaan muovikuula-aseella aiheuttamasta silmävahingosta sekä tuottamuksen asteesta.
 
Tapahtuma-aikaan 13-vuotias A.N. on 2.5.2005 ampunut jousiviritteisellä muovikuulapyssyllä kohti S.H:ta osuen tätä silmään. Silmävamma on parantunut ja näkö korjaantunut, mutta S.H:lle on suositeltu vuosittaisia kontrollikäyntejä.
 
Toimitetun selvityksen mukaan ampumista on edeltänyt tilanne, jossa kaksi poikaa, A.N. ja hänen kaverinsa V.K., ovat polkupyörillä seuranneet kahta tyttöä, tuolloin 14-vuotiasta S.H:ta ja hänen kaveriaan R.K:ta. Tytöt ovat välillä piiloutuneet pojilta, ja nähtyään heidän jalkautuneen ovat ottaneet heidän pyöränsä ajaen niillä. Tytöt ovat hetken kuluttua palauttaneet pyörät kieltäen poikia seuraamasta heitä. Tämän jälkeen pojat ovat S.H:n kertoman mukaan menneet pois. Noin tunnin kuluttua A.N. on tullut polkupyörällä tyttöjen luo ja tähdännyt S.H:ta muovikuulapyssyllä ylävartaloon, mutta osunut oikeaan silmään.
 
A.N:n isän antaman kertomuksen mukaan A.N. on tähdännyt S.H:ta keskivartaloon tarkoittamatta osua silmään. A.N. on aiemmin käyttänyt asetta valvonnan alaisena ja tiennyt, miten se toimii. Hänellä ei ole ollut lupaa viedä sitä kylälle.
 
Lautakunta toteaa aineistosta ilmenevän, että aseina epätarkat muovikuulapyssyt saattavat kuulan osuessa silmään aiheuttaa vakavia ja näköä uhkaavia vammoja. A.N:n ja S.H:n etäisyys toisistaan tapahtumahetkellä on ollut A.N:n puolesta annetun kertomuksen mukaan noin viisi metriä.
 
Vahingosta on haettu korvausta vastuuvakuutuksesta, jossa A.N. on vakuutettuna. Vastuuvakuutus kattaa vakuutetun voimassa olevan oikeuden mukaisen korvausvastuun hänen varallisuusasemastaan riippumatta. Vakuutuksesta maksettavaa korvausta voidaan alentaa tai evätä se mm., jos vakuutettu on aiheuttanut vahinkotapahtuman törkeällä huolimattomuudella. Alle 12-vuotiaan tahallisestikin aiheuttamat vahingot korvataan kuitenkin vakuutuksesta. Vakuutusyhtiö on katsonut, että A.N:n ampuessa noin viiden metrin etäisyydeltä suojatonta S.H:ta hän on toiminut tavalla, jossa henkilövahingon vaara on ollut ilmeinen. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö on katsonut A.N:n toimineen törkeän huolimattomasti ja alentanut korvausta yhdellä kolmanneksella.
 
Alle 18-vuotiaan korvausvastuuta arvioitaessa tulee vahingonkorvauslain mukaan ottaa huomioon vahingonaiheuttajan ikä, kehitystaso, teon laatu ja muut olosuhteet. Lautakunta toteaa vakuutusyhtiön ehdoissaan asettaneen 12 vuoden iän täyttämisen edellytykseksi sille, että lain mukaiset olosuhteet tulevat arvioitaviksi vahingon aiheuttaneen nuoren vakuutetun puolesta maksettavan korvauksen kohdalla. 13-vuotiaan A.N:n kehitystasossa ei ole ilmoitettu olleen mitään poikkeavaa. Ottaen huomioon, että hän on käyttänyt muovikuula-asetta aiemmin, lautakunta katsoo, että hän on tiennyt sen voimakkuuden, epätarkkuuden ja muut ominaisuudet. Hän on myös tiennyt toimineensa väärin viedessään aseen kotoaan ja ampuessaan kohti suojaamatonta S.H:ta. Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo, että A.N:n on tullut ymmärtää ampumiseen liittyvä vaara vahingon aiheutumisesta, ja pitää hänen menettelyään törkeän huolimattomana. Tämän vuoksi lautakunta katsoo vakuutusyhtiön korvaukseen tekemän 1/3:n alennuksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Hentunen ja Rusanen sekä varajäsen
Kivikoski. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia